ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Đòi tài sản của người bị lấy nhà khi đi kinh tế mới hay ODP

Khu chung cư của gia định người Mỹ gốc Việt ở California và New York bị nhà nước Việt Nam chiếm đoạt
Đòi Tài Sản: người bị lấy nhà khi đi kinh tế mới hay giao nhà để đi ODP
Ts. Nguyễn Đình Thắng, Ngày 15 tháng 12, 2017
http://machsongmedia.com

Sau bài “Chương trình đòi tài sản: Hỏi & Đáp”, chúng tôi lại nhận thêm một số câu hỏi mà có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người:

(1)    Làm sao để biết được nhà, đất của tôi bị quốc hữu hoá vào thời điểm nào?

(2)    Gia đình tôi bị ép đi kinh tế mới năm 1977; nhà nước lấy mất nhà. Lúc đó tôi chưa có quốc tịch Hoa Kỳ thì có được luật pháp Hoa Kỳ can thiệp?

(3)    Tôi bị ép phải ký giấy “hiến” nhà cho nhà nước thì mới được tham gia chương trình ra đi có trật tự. Bây giờ có đòi được không?

Chúng tôi xin trả lời chung dưới đây.

Thời điểm bị quốc hữu hoá

Muốn biết chính xác thì phải truy cứu lai lịch của từng bất động sản một. Điều này không dễ, nhưng vẫn có cách làm. Tuy nhiên, thời điểm chưa phải lúc để đổ công cho việc này. Việc quan trọng lúc này là vận động Quốc Hội Hoa Kỳ đồng ý mở chương trình đòi tài sản cho người Mỹ gốc Việt. Một khi chương trình đã được mở, thì các hồ sơ cá nhân mới được cứu xét – lúc ấy mới cần chứng minh rằng tài sản bị tịch thu sau khi chủ nhân đã trở thành công dân Mỹ.

Dựa vào sự nghiên cứu của chúng tôi, đa số các tài sản để lại ở Việt Nam của công dân Mỹ gốc Việt chỉ mới bị quốc hữu hoá từ năm 2005 trở lại đây. Trước đó, nhà nước “quản lý” chúng. Theo lời giải thích của Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Nước Nguyễn Hữu Thọ trong một văn thư đề ngày 14 tháng 11, 1989, quản lý “chỉ là một biện pháp tạm thời”. Trên nguyên tắc chủ nhân sau này có thể làm đơn đòi lại.

Năm 1991, Chính Phủ Việt Nam ban hành Quyết Định 297/QĐ-CP với ý định quốc hữu hoá các nhà, đất mà nhà nước đang quản lý từ ngày 1 tháng 7, 1991 trở về trước. Tuy nhiên, việc thực hiện nó lại khá lỏng lẻo và tuỳ tiện do có sự mâu thuẫn với Luật Hình Sự lúc ấy.

Trước tình hình đó, ngày 26 tháng 11, năm 2003 Quốc Hội Việt Nam thông qua Nghị Quyết 23/2003/QH11, tuyên bố rằng từ nay “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất.” Đồng thời, nghị quyết này chỉ thị uỷ ban nhân dân các cấp hoàn tất thủ tục quốc hữu hoá các tài sản mà họ đang quản lý. Thời gian thực hiện từ ngày 10 tháng 10, 2005 đến ngày 30 tháng 6, 2009, áp dụng cả cho các tài sản “vắng chủ” ở miền Bắc của các người di cư năm 1954, và tài sản của những người miền Nam bị nhà nước quản lý sau ngày 30 tháng 4, 1975.

Những người Việt ở Hoa Kỳ có tài sản đặt dưới sự quản lý của nhà nước phần lớn đã đến Hoa Kỳ trong khoảng 1975-1996 và đã có quốc tịch Mỹ trước khi Nghị Quyết 23/2003/QH11 ra đời. Nghị quyết này kêu gọi họ ủng hộ chính sách của chế độ: “Quốc hội kêu gọi đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài vì lợi ích chung của toàn dân tộc, đồng tình ủng hộ và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Quốc hội, coi đây là sự đóng góp thiết thực vào sự nghiệp ổn định và phát triển đất nước.”

Lời kêu gọi này không hợp lý vì không nạn nhân nào lại ủng hộ việc ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của chính mình.

Nhà ở Hóc Môn của một gia đình người Mỹ gốc Việt hiện ở Maryland
Bị lấy nhà và bắt đi kinh tế mới

Sau ngày 30 tháng 4, 1975, những thành phần bị liệt kê là  “nguỵ quân nguỵ quyền”, “ác ôn”, “phản cách mạng”… phải trình diện đi “cải tạo” còn gia đình họ thì bị đuổi đi kinh tế mới. Cán bộ hay cơ quan nhà nước đã lấy nhà cửa, đất đai của họ. Tài sản của họ bị quản lý theo Quyết Định Số 111/CP, ban hành ngày 14 tháng 4, 1977. Đây là quyết định về chính sách “quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất ở các tỉnh phía Nam”. Theo đó, nhà nước “quản lý” nhà cửa, đất đai của  (trích nguyên văn):

- Sĩ quan nguỵ quân cấp từ thiếu tá trở lên.

- Sĩ quan cảnh sát từ cấp trung uý trở lên.

- Cán bộ thuộc bộ máy cai trị của nguỵ quyền đã giữ chức vụ, từ Chủ sự phòng cơ quan Trung ương, Ty phó, Quận phó trở lên.

- Các phần tử ác ôn, mật vụ, tình báo, chiêu hồi cố tình phản cách mạng.

Ít lâu sau, Quyết Định Số 305/CP ngày 17 tháng 11, năm 1977 bổ sung 2 thành phần bị quản lý nhà cửa, đất đai (trích nguyên văn):

- Những người tham gia các tổ chức đảng phái phản động đã giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp huyện, quận trở lên thì tùy theo thái độ chính trị trước và hiện nay, tùy theo tội ác đối với nhân dân nhiều hay ít, và tùy theo nguồn gốc giá trị sử dụng nhà cửa đất đai của họ mà Nhà nước tịch thu, trưng thu, trưng dụng, trưng mua hoặc để cho họ sử dụng.

Đối với những người khác không thuộc diện Nhà nước xử lý nhà đất của họ nhưng vì thái độ chính trị của họ phản động, có nhiều nợ máu với nhân dân, quần chúng căm ghét, yêu cầu xử lý thì căn cứ vào chính sách chung mà quyết định.

Các tài sản trong trường hợp này, giống như nhà, đất “vắng chủ” của những người di cư, di tản hay vượt biên, bị quản lý chứ không bị tịch thu. Thời điểm tịch thu (quốc hữu hoá) giống như đã được giải thích ở trên.

Hiến nhà để được đi định cư Hoa Kỳ

Nhiều người cho chúng tôi biết là họ đã phải ký giấy “hiến” nhà cho nhà nước như là điều kiện để lên đường định cư Hoa Kỳ. Trường hợp này rất phổ biến trong chương trình HO, và cũng xảy ra trong những chương trình ra đi hợp pháp khác.

Thực ra, những người này đã “giao” nhà cho nhà nước tạm thời quản lý, chứ không phải là “hiến”. Giấy chứng nhận (xem ví dụ dưới đây) dùng ngôn ngữ mập mờ để tạo ngộ nhận cho chủ nhân rằng họ đã hiến nhà, đất và do đó sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đòi lại.

Giấy chứng nhận giao nhà cho nhà nước tạm thời quản lý
Luật Việt Nam khi ấy không phép các đơn vị chính quyền nhận nhà, đất do công dân hiến tặng. Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ 434/TTg, “chủ trương về việc tư nhân xin hiến tài sản cho Nhà Nước”, ngày 30 tháng 10, 1976 ghi rõ: “Đảng và Chính Phủ… không chủ trương nhận hiến một cách phổ biến, mà cần xét cụ thể từng trường hợp.” Các trường hợp được phép hiến tài sản phải là nhân sĩ trí thức, tư sản yêu nước,  tư sản có cổ phần trong xí nghiệp quốc doanh, tổ chức tôn giáo xin hiến cơ sở kinh doanh… Các thành phần “nguỵ quân nguỵ quyền”, “ác ôn”, “phản động”… không có quyền hiến tài sản.

Các tài sản được “giao” kiểu này cũng nằm trong diện nhà nước quản lý, mà thời điểm tịch thu đã được giải thích ở phần trên.

Tóm lại, những trường hợp bị đuổi nhà đi kinh tế mới và những trường hợp “giao” nhà để đi định cư cũng tương tự như trường hợp tài sản “vắng chủ” của những người di cư, di tản hay vượt biên: do nhà nước tạm thời quản lý. Đến năm 2003, Quốc Hội Việt Nam quyết định quốc hữu hoá chúng và không cho phép chủ nhân khiếu nại để đòi lại nữa.

Nhưng lúc ấy, phần lớn các chủ nhân nếu đang ở Hoa Kỳ thì đều đã là công dân Hoa kỳ. Tài sản của họ được luật Hoa Kỳ bảo vệ.

Biểu tình tại Bá Linh nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017


Đức Quốc, Người Việt Tỵ Nạn biểu tình tại thủ đô Bá Linh nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017
* Tham dự viên Lê Ngọc Châu lược thuật 

Lời phi lộ: Trước hết, người viết nói riêng cám ơn Ban chấp hành Liên Hội người Việt tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và các thân hữu đã tốn nhiều công sức đứng ra tổ chức cuộc biểu tình tại Bá Linh nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017.

Công tâm mà nói, Ban Tổ Chức (BTC) theo tôi đúng là những người "ăn cơm nhà vác ngà voi" nên chúng tôi/tôi rất trân trọng các việc làm bất vụ lợi được chuẩn bị từ vài tháng nay và điều quan trọng hơn, một sinh hoạt cụ thể của người Việt tị nạn (NVTN) để chính chúng ta đánh động lương tâm người bản xứ và cộng đồng nhân loại khi chúng ta mạnh dạn tranh đấu cho Nhân Quyền VN.

Vì quan niệm rất đơn giản, muốn nói gì phải tự mắt thấy tai nghe và lại càng không thể nói chuyện trên trời dưới đất khi "chỉ nằm nhà ngồi trước Computer" nên cá nhân người viết với tư cách là một người tị nạn chính trị vì cộng sản cũng đã bay lên Berlin tham gia. Là tham dự viên độc lập tôi từ Nam Đức đã về tham dự ngày biểu tình cho Nhân Quyền tại Việt Nam hôm 09.12.2017 do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức tổ chức tại Bá Linh nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 69, với mục đích ủng hộ Ban Tổ Chức trong một công tác đấu tranh đầy chính nghĩa của người Việt Tỵ Nạn cộng sản đang định cư tại Đức. Tuy có mặt ngay từ đầu nhưng mới bay trở về lại Nam Đức khuya hôm 10.12.17 và còn mệt vì ngủ rất ít sau 3 ngày lang thang, lại thêm Display (monitor = màn hình) của PC bị "đứng tim chết bất thình lình cần được trang bị lại" nên hôm nay mới có thể tóm lược nhanh để giới thiệu đến quý độc giả xa gần cuộc biểu tình nói trên. Là một bài lược thuật nên thiếu sót khó tránh khỏi. Mong quý vị có mặt trong ngày Nhân Quyền lần thứ 69 tại Berlin và độc giả xa gần hoan hỷ cho mọi sự. (LNC).

* * *Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017, Liên Hội người Việt tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (LHNVTN tại CHLB Đức) đã tổ chức cuộc biểu tình, Mít-Tinh trước cổng Brandenburg tại Berlin để đòi nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả lại Quyền Con Người cho dân Việt Nam ở quê nhà !.

Xin nói thêm, ngày 12.11.2013, cộng sản Việt Nam (VN) được bầu làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Đây là lần đầu tiên Hà Nội có chân trong Hội đồng Nhân quyền kể từ khi cơ quan này được thành lập vào năm 2006. Mặc dù sau đó đại diện csVN nói rằng Việt Nam sẽ "thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền nhưng cộng sản VN vẫn đã và đang áp bức, đày đọa dân tộc, vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.

Xin được nhắc lại, ngày 10 tháng 12 năm 2017, kỷ niệm 69 năm ngày ban bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là ngày 10 tháng 12 năm 1948. Chương trình kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền (QTNQ) 2017 tại thủ đô Bá Linh năm nay gồm ba phần. Biểu tình được bắt đầu từ 13h đến 15hh00 ngay tại quảng trường Pariser trước cổng Brandenburg, từ 16-17h là Thánh Lễ cầu nguyện cho quê hương VN và cuối cùng là phần hội thảo với văn nghệ đấu tranh từ 18h30 đến 23h.

Ban Tổ Chức (BTC), anh chị em trách nhiệm và tham dự viên đã có mặt sớm hơn, từ sau 12h để chuẩn bị các công việc cần thiết cho một cuộc biểu tình như âm thanh, biểu ngữ, nhờ người phân phát truyền đơn  ....Thời tiết mùa Đông hôm nay ở Đức mưa tuyết, lạnh nhưng nhiều tham dự viên đã về Bá Linh biểu tình, điều này đủ chứng tỏ cho ý chí đấu tranh cao và thể hiện tấm lòng của người Việt tỵ nạn tại Đức nói riêng đối với tình trạng Nhân Quyền tồi tệ tại VN dưới sự cai trị tàn bạo của csVN, cũng như công khai, mạnh mẽ đòi csVN tôn trọng Nhân Quyền cho đồng hương tại quốc nội đang thiếu quyền làm người. Ngoài ra cũng lên tiếng tố giác nhà cầm quyền quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng qua những việc bắt giữ và kết án nặng nề các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại VN, đồng thời đã phản đối hành động ngang ngược bất tuân luật pháp quốc tế là cho an ninh mật vụ sang tận xứ Đức bắt người trước cộng đồng nhân loại.

Ban tổ chức khai mạc đúng giờ. Sau nghi thức chào cờ Đức, Việt và 01 phút mặc niệm theo thông lệ, Bác sĩ (Bs) Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức (LHNVTN tại CHLB Đức), đại diện Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng cũng như cám ơn các đoàn thể, cá nhân đã đến tham dự buổi biểu tình cho Nhân Quyền ngày hôm nay. Mặc dù thời tiết xấu, lạnh cóng cả tay chân nhưng người tham dự biểu tình khá đông. Chúng tôi nhận thấy có ngoài đồng hương ở Bá Linh và những tiểu bang cách Thủ đô Bá Linh khoảng 300km như Hamburg, Bremen, Hannover còn có tham dự viên từ xa về tham dự buổi sinh hoạt như từ miền Nam Đức, Nuernberg, Moenchengladbach, Hessen, Krefeld, Niederrhein, Dortmund, Bielefeld..., và Pháp.

Trong bài diễn văn ngắn gọn, Bs Mỹ Lâm nhắc nhở về ý nghĩa của ngày Quốc Tế Nhân Quyền (QTNQ) và nhấn mạnh là cho đến nay, sau 69 năm kể từ khi khai sinh ra bản Tuyên Ngôn Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vào năm 1948, nhân quyền tại Việt Nam vẫn không được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (csVN) thi hành và tôn trọng.

Sau phần phát biểu của đại diện Ban Tổ chức (BTC), BTC đã mời vị khách hiện diện trong cuộc biểu là cựu tù nhân lương tâm, Gs Phạm Minh Hoàng, người bị csVN tước quốc tịch VN trục xuất về Pháp đang định cư ở đó, phát biểu trong cuộc biểu tình hôm nay.

Xen kẽ giữa những bài diễn văn, lời phát biểu ngắn là các bài hát hàm chứa đầy đấu tranh tính và những tiếng hô vang dậy như „Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam", „Đả đảo Đảng csVN“, với hai ngôn ngữ Việt + Đức để chuyển đạt đến người bản xứ và du khách qua lại hiểu rõ mục đích cuộc biểu tình của NVTN chúng ta hôm nay tại trung tâm thủ đô nước Đức.

Đoàn người  biểu tình đã mang theo rất nhiều cờ vàng, biểu ngữ đủ loại đủ cỡ bằng song ngữ Đức - Việt với nội dung như sau: „Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam, Formosa cút khỏi VN, Đảng csVN hèn với giặc, ác với dân, Không được dùng bạo lực đàn áp dân, Trả tự do lập tức cho tất cả các blogger và tù nhân lương tâm đang bị cộng sản bắt giam tại VN, Tự Do Báo chí và Ngôn luận cho VN, vụ bắt cóc ở Berlin cho thấy csVN coi thường Nhân quyền ..v.v...

Như thường lệ sau nghi thức khai mạc chào cờ hát quốc ca, một phút mặc niệm là diễn văn của đại diện BTC. Tại đây, anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh, phó chủ tịch ngoại vụ LHNVTN đã giải thích bằng tiếng Đức để cho người bản xứ cùng du khách qua lại hiểu rõ vì sao người Việt tỵ nạn tại Đức xuống đường biểu tình cho Nhân Quyền ở Việt Nam... Sau đó, đoàn biểu tình được dẫn đầu với hai lá Đại Kỳ Đức + Việt đã diễn hành hai vòng quanh quảng trường Pariser trước cổng Brandenburg trong tiếng nhạc đấu tranh và lời giải thích của anh Tôn Vinh. Truyền đơn về tình trạng chà đạp nhân quyền bằng ngoại ngữ cũng đã được BTC phát cho những người qua lại bên cạnh những lời giải thích của các bạn trẻ thông thạo Đức ngữ. Nhờ vậy NVTN chúng ta đã đánh động được lương tâm nhiều du khách và dân địa phương.

Sau hơn một giờ đồng hồ đứng nghe những lời phát biểu và hô theo các khẩu hiệu quen thuộc, tham dự viên đi tuần hành giữa trung tâm Bá Linh. Cuối cùng, trước khi BTC kêu gọi đồng hương về tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho VN và hội thảo vào buổi chiều cùng ngay, đã mời gọi đoàn biểu tình chụp chung vài tấm hình lưu niệm trước khi giải tán. Nhờ trời thương nên vừa giải tán thu dọn "chiến trường" thì trời chuyển gió và thời tiết lạnh hơn ...

Vào lúc16 giờ cùng ngày có Thánh Lễ tại nhà Thờ St. Aloysius / Bá Linh. Đặc biệt Lễ cầu nguyện Hòa Bình cho quê hương Việt Nam hôm nay được cử hành với sự hỗ trợ sốt sắng của Ông Lê Phú Cường Thừa Tác Viên, đại diện Cha xứ LM Antôn Đỗ Ngọc Hà vì bận công vụ phải đi xa và Ban Thánh Ca Cộng Đoàn Giáo Xứ Thánh Gia Berlin.

Phần cuối của ngày Quốc Tế Nhân quyền năm 2017 là phần hội thảo và văn nghệ đấu tranh bắt đầu vào lúc 18h30 sau khi tham dự viên dùng cơm chiều gồm cơm với thịt heo kho trứng cùng đồ chua, Cà Ri với bánh mì do BTC khoản đãi. Dĩ nhiên không thiếu cà phê (café), nước, trái cây ...(Xin lỗi là không biết tên các vị mạnh thường quân nhưng chúng tôi chân thành cám ơn!).

Trước khi đi vào phần chót của chương trình nghị sự nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyển lần thứ 69, 09. December 2017 là Lễ chào Quốc Kỳ, hát quốc ca Đức + VNCH và một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ VNCH vị quốc vong thân và những đồng hương thiếu may mắn bị bỏ mạng trên đường vượt biên vượt biển đi tìm Tự Do.

Tiếp theo là phần hội thảo. Đặc biệt trong phần hội thảo năm nay 2017, BTC hân hạnh được đón tiếp diễn giả người Đức: Luật sư (LS) Jens Gnisa tường trình những vấn đề liên quan đến Nhân Quyền. Người viết xin được giới thiệu sơ về Luật sư, thẩm phán Jens Gnisa:LS Gnisa sinh năm 1963 tại Bielefeld, là một thẩm phán Đức và từ năm 2012: giám đốc của tòa án Bielefeld. Ông là một khuôn mặt rất quen thuộc trong ngành Tư Pháp Đức Quốc. Từ năm 2016 là chủ tịch Liên Đoàn Thẩm Phán Cộng Hòa Liên Bang Đức, quan tâm khá nhiều đến Việt Nam và có cảm tình với người Việt, phong cảnh cũng như văn hóa VN.

Như người viết được biết vi rất bận rộn, nhất là trong thời gian đón Lễ Giáng Sinh sắp đến, ông đã có ý định từ chối tham dự buổi hội thảo nhưng BCH_LHNVTN tại CHLB Đức đã cố gắng thuyết phục và cuối cùng LS Gnisa không quản ngại đường xa, tuyết lạnh đi từ Bielefeld đến Berlin tiếp xúc với Cộng đồng người Việt tị nạn nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017. Xa hơn nữa, thẩm phán Jens Gnisa cũng là người đã quyết định trao giải nhân quyền 2017 cho LS Nguyễn Văn Đài tại thành phố Weimar/Thueringen. Ls Đài, người tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền csVN giam giữ phi pháp từ gần 2 năm nay mà không mang ra xét xử vì không có bằng chứng. Trong buổi hội thảo chúng ta đã đựơc nghe trực tiếp những lời hỗ trợ tích cực của vị Chánh Án Jens Gnisa, Chủ Tịch Liên Đoàn Chánh Án Đức Quốc và của Thượng Nghị Sỹ Quốc Hội Liên Âu Elmar Brok qua Video.

Kế đến là phần thuyết trình của GS Phạm Minh Hoàng. Vốn là nhân chứng ở VN nên GS Hoàng đã cho tham dự viên biết khá nhiều chi tiết về tù nhân lương tâm cũng như được nghe những chia sẻ không thể ngờ xuyên qua việc anh ta bị csVN tước quốc tịch VN và bị cưỡng bách trục xuất về Pháp cũng như các lời trần tình cảm động liên quan đến vần đề đấu tranh cho Dân chủ ở VN hiện tại.

Sau phần hội luận là văn nghệ đấu tranh do Ca sĩ Thy Kim dẫn chương trình. Nhiều nam nữ ca sĩ địa phương và từ nơi xa đã đóng góp với nhiều nhạc phẩm lực rửa đấu tranh, phản ảnh tâm trạng của NVTN đang sống tha hương cũng như để tưởng nhớ và tạ ơn người lính VNCH đã được trình diễn với sự cộng tác của vài anh chị em trong ban nhạc của Cộng đoàn Công giáo thuộc giáo xứ của Cha Hà. Phần âm thanh, như năm ngoái do anh Can đảm trách.

Tóm lại, ngày Nhân Quyền 2017 tại Berlin thành công tốt đẹp. Được vậy là nhờ sự cảnh giác cao độ của tham dự viên đối với "thành phần không thuộc đoàn người biểu tình nhưng muốn phá rối từ bên ngoài" mà nhiều người có thể nhận diện được, cũng như nhờ sự hy sinh lớn về công sức của BTC với sự hỗ trợ bất vụ lợi của nhiều thân hữu cùng mạnh thường quân tham dự. Ngoài ra, cũng nhờ BCH_ Liên Hội NVTN tại CHLB Đức đã cộng tác chặt chẽ với cơ quan Cảnh Sát Hình Sự Berlin để bảo vệ an ninh tuyệt đối cho ngày 09.12.2017 nói chung.  Người viết ghi nhận một điều là trong lúc biểu tình có vài hiện tượng bất thường xảy ra từ "vài kẻ đã từng phá rối sinh hoạt của NVTN trong thời gian qua và các nhân viên Cảnh Sát đã hợp tác can thiệp đắc lực ngay tại chỗ.

Việc gì rồi cũng phải kết thúc, chúng tôi chia tay từ giã và hẹn gặp lại vào năm 2018 trong ngày Quốc Hận mà theo như ông Nguyễn văn Rị, thay mặt LHNVTN tại CHLB Đức cho biết là sẽ được tổ chức tại Bá Linh (Berlin) vào ngày thứ Bảy, 28.04.2018.

Tôi đã thu cuộc biểu tình kể trên với máy Digitalcamera loại nhỏ cầm tay nên về phẩm chắc chắn có nhiều sơ sót, mong quý vị hoan hỷ cho. Dù vậy, cũng xin được giới thiệu Video Clip rút gọn dài 22min và mời quý độc giả ghé xem theo đường Link :

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017
do Liên Hội người Việt tị nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức ở Berlin, 09. December 2017
NgàyQuốcTế NhânQuyền 2017_BiểuTìnhchoNhânQuyền VN tại Berlin 09.Dec2017_Video Chau6168-F
(https://www.youtube.com/watch?v=7Fx2Ompi4bg&feature=youtu.be)


* © Lê Ngọc Châu lược thuật – (Berlin & Nam Đức, 14. December 2017)Đề nghị gởi thư phản đối thành phố Mimasaka đặt tượng HCM

Cắt băng rôn đặt tượng Hồ Chí Minh trong bảo tàng tại thành phố Mimasaka Nhật Bản ( nguồn hình: http://vietnamfriendship.vn/Statue-of-Ho-Chi-Minh-in-Japan-presented-to-Mimasaka-city-01-17170.html )
Đề nghị gởi thư phản đối thành phố Mimasaka đặt tượng HCM

Thưa Anh/Chị,

Vào cuối tháng 11 vừa qua, Ban Thường Trực Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu (LM) nhận được tin Thị trưởng và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Mimasaka ở Nhật Bản đã tiếp nhận một bức tượng HCM và khánh thành một khu "Không gian Việt Nam-HCM trong viện bảo tàng trong thành phố.

Chúng tôi đã gởi một bức Thư Ngỏ đến các tố chức cộng đồng và các hội đoàn người Việt với đề nghị cùng soạn thảo một bức thư gởi đến tỉnh trưởng thành phố Mimasaka để lên tiếng phản đối việc vinh danh HCM, hầu dân chúng ở Nhật Bản biết rõ bộ mặt thật của HCM và những tội ác của đảng CSVN đối với nhân dân Việt Nam, và đồng thời, chúng tôi cũng xin các tổ chức và hội đoàn phổ biến thư ngỏ này đến những tổ chức và hội đoàn thân hữu, để việc làm này được nhiều đoàn thể hưởng ứng, hầu tác động được mạnh mẽ trên dự luận quần chúng Nhật Bản.

Sau khi nhận được ý kiến của một số tổ chức và hội đoàn, chúng tôi soạn một mẫu thư bằng tiếng Anh (đính kèm) có thể dùng để gởi đến Ông Thị trưởng và Bà Chủ tịch Hội Đồng Thành phố Mimasaka. Anh/Chị có thể dùng mẫu thư này (hoặc soạn một bức thư tương tợ) để trực tiếp gởi đi Nhật. Nếu Anh/Chị muốn cùng ký tên với các tổ chức và hội đoàn khác vào một bức thư chung để Liên Mạng gởi đi thì chúng tôi xin Anh hồi âm cho biết: Tên của tổ chức bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có), tên họ của Anh/Chị và điện chỉ (e-mail address) của Anh/Chị, để chúng tôi thêm vào bức thư theo thứ tự thư hồi âm. Ban Thường trực Liên Mạng sẽ phụ trách việc gởi bức thư chung sang Nhật qua bưu điện.

Công tác chống lại tuyên truyền của đảng CSVN sẽ làm sáng tỏ chánh nghĩa của công cuộc vận động cho một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ. Người Việt hải ngoại cần tạo một tiếng vang lớn trong việc này để ảnh hưởng đến dư luận quần chúng thế giới. Chúng tôi xin Anh/Chị kêu gọi thêm nhiều đồng hương hưởng ứng.

Thân kính,

TM Ban Thường trực Liên Mạng

Nguyễn Quyền Tài 
lienmang.nguoiviettudo.toancau@gmail.com

------------------------------------------------------------------------

Thư tiếng Anh dịch sang Việt ngữ.

December 11, 2017
The Honorable Hagiwara Seiji,  Mayor of the City of Mimasaka, Japan
Mimasaka City Hall
Yubinbango 707-8501, Okayama Prefecture, Mimasaka Sakaemachi 38 address 2

Kính gởi Ô. HS,
Thị trưởng Thành phố Mimasaka, Nhật Bản
Toà Thị Sảnh Mimasaka 
Yubinbango 707-8501, Okayama Prefecture, Mimasaka Sakaemachi 38 address 2 

Re: Installation of the statue of Ho Chi Minh and Inauguration of the “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of the City of Mimasaka.
V/v Đặt bức tượng HCM và Khánh thành “Không gian Việt Nam-HCM trong bảo tàng viện thành phố Mimasaka.

Dear Sir,
Thưa Ông, 

We write to you on behalf of community organizations and associations of Refugees from Communist Vietnam presently living in Japan, Australia, Canada, France, Germany, Norway, Switzerland and the United States.  We extend our best wishes for the enduring friendship between the people of Japan and Vietnam, and present our greetings to you and to the people of the City of Mimasaka.
Nhân danh một số tổ chức cộng đồng và hội đoàn người Việt tỵ nạn Cộng Sản hiện cư ngụ tại Nhật Bản, Úc, Canada, Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, chúng tôi xin kính chúc  tỉnh hữu nghị giữa Nhât Bản và Việt Nam luôn luôn bền vững và xin gởi lời chào mừng đến Ông Thị trưởng và nhân dân thành phố Mimasaka.

We recently became aware of the City of Mimasaka’s plans to celebrate the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Vietnam. Information provided by the news media indicates that on November 21, 2017, the government of the City of Mimasaka accepted a statue of Ho Chi Minh presented by a member of the central committee of the Vietnamese Communist Party and has inaugurated a “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of Mimasaka.
Chúng tôi vừa được biết thành phố Mimasaka đang chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm 45 năm bang giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Các hệ thống truyền thông cũng cho biết chánh quyền thành phố Mimasaka đã tiếp nhận một bức tượng Hồ Chí Minh do một cán bộ của Ủy ban trung ương đảng CSVN trao tặng và đã khánh thành khu “Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh trong bảo tàng việc thành phố Mimasaka.

We respectfully implore you to reconsider your recognition of Ho Chi Minh.   We laud your endeavors to strengthen the bonds of friendship between the people of Japan and the people of Vietnam. We submit, however that there are other figures of Vietnamese descent who would be much more appropriate for recognition in the annals of Vietnamese history. To extol the fighting spirit and the accomplishments of Vietnamese historical figures in their struggles to regain and preserve our country’s independence,  there were many heroes who deserve the veneration of all the Vietnamese people, such as Tran Hung Dao, who defeated three successive Mongol invasions in the 13rd century, or Nguyen Trai who was instrumental in expelling the Ming occupying imperial forces during 15th century.
Chúng tôi kính cẩn xin Ông xét lại việc vinh danh Hồ Chí Minh. Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực nhằm siết chặt tình hữu nghị giữa người dân Nhật Bản và Việt Nam. Tuy nhiên, lịch s Việt Nam có những nhân vật đáng được ghi nhận công đức. Để vinh danh những người có công trạng xây dựng và gìn giữ đất nước và dân tộc Việt Nam, chúng tôi thiển nghĩ quý giới chức của thành phố Mimasaka có thể chọn trong lịch sử nước Việt Nam một trong số nhiều vị đã được nhân dân Việt Nam tôn kính, như Trần Hưng Đạo (thế kỷ 13 đời nhà Trần) hay Nguyễn Trãi (thế kỷ 14-15 đời nhà Lê), 

Ho Chi Minh, on the other hand, was a cadre of the Comintern, trained in the Soviet Union, who returned to Vietnam to form the Vietnamese Communist Party and put the Vietnamese people under the yoke of a Stalinist dictatorial regime. During the so called “Land Reform” in the 1950s in North Vietnam under the leadership of Ho Chi Minh, ten of thousands of people were put to death on the accusation of being “land owners”. In the 1960s and 1970s, Ho Chi Minh and the leaders of the Vietnamese Communist party initiated and conducted the invasion of the Republic of Vietnam (South Vietnam) during a 10-year long “Vietnam War” that ravaged our country and caused millions of casualties.
Hồ Chí Minh là một cán bộ của Cộng Sản Quốc Tế được huấn luyện ở Nga Sô và được đưa về Việt Nam để thành lập đảng CSVN và tròng lên nhân dân Việt Nam cái ách thống tị độc tài theo kiểu Stalin. Trong cái gọi là “cải cách ruộng đất” trong thập niên 1950 tại miền Bắc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của HCM, hằng chục ngàn người đã bị xử tử vì bị kết án là “địa chủ”. Trong 2 thập niên 1960 và 70, HCM và các lãnh tụ CSVN đã khơi động và điều khiển cuộc chiến tranh Việt Nam trong 10 năm trời khiến cho đất nược Việt Nam bị tàn phà và hằng triệu người thương vong.

We know that the Japanese people do not condone the assassination of political opponents, the disregard of human rights, the maltreatment and imprisonment of political dissidents continuously perpetrated by the Vietnamese Communist regime for the past 70 years.  Ho Chi Minh is responsible for all these atrocities inflicted on the Vietnamese people, a terrible legacy that remains to this day.
Chúng tôi tin rằng nhân dân Nhật Bản không thể đồng tình với những vụ ám sát đối phương, những việc chà đạp nhân quyền, đối xử tàn nhẫn và cầm tù những người bất đồng chánh kiến, những việc mà chế độ CSVN đã làm từ 70 năm nay. HCM là người chịu trách nhiệm về những điều tàn ác đối với nhân dân Việt Nam mà hậu quả còn tồn tại đến ngày nay.

Therefore, in the name of millions of victims of Ho Chi Minh and the Vietnamese Communist party, we respectfully protest the honoring of Ho Chi Minh and ask the government of the City of Mimasaka to remove the statue of Ho Chi Minh and the “Vietnam-Ho Chi Minh Space” at the museum of Mimasaka. The visitors at  the Mimasaka museum certainly deserve a true and accurate rendition of the people of Vietnam’s history, rather than another piece of propaganda that only furthers the narrative of a dictatorial and corrupt Communist regime.
Vì vậy, nhân danh hằng triệu nạn nhân của HCM và đảng CSVN, chúng tôi kính cẩn phản đối việc vinh danh HCM và xin yêu cầu chánh quyển thành  phố Mimasaka hủy bỏ bức tượng HCM và “Không gian Việt Nam-HCM” trong bảo tàng viện Mimasaka. Những khách đến viếng viện bảo tàng Mimasaka cần được biết rõ về lịch sữ của nhân dân Việt Nam, thay vì thấy những màng tuyên truyền cho một chế độ CS độc tài thối nát.

We wish you and the people of Mimasaka the best.
Chúng tôi xin kính chúc Ông Thị trưởng và nhân dân thành phố Mimasaka mọi điều tốt đẹp.

Sincerely,
Trân trọng,


2018: Cuộc thi Miss & Mrs VN USA mang chủ đề "Tà áo Em"


Cuộc thi Miss & Mrs Vietnam USA 2018 mang chủ đề "Tà áo Em" sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018 tại Santa Clara Convention. Chương trình được điều khiển bởi 2 Mcs Jet Duong và LS Hoang Dung và phần văn nghệ đặc sắc được trình diễn bởi các thí sinh 2018 và các Hoa hậu đoạt giải trước đây, cùng với hai ca sĩ Hương Thủy và Huỳnh Phi Tiễn và các ca sĩ địa phương, với giá vé $25. Xin liên lạc Ban tổ chức (408) 832-9565 và xem chi tiết tại Facebook: www.Facebook.com/MrsVnUSA. Ban tổ chức trân trọng kính mời.


Thị trưởng thành phố ở Florida xài thẻ đậu xe của người đã chết

Hình: Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Polk
Thị trưởng thành phố ở Florida xài thẻ đậu xe của người đã chết

DAVENPORT, Florida (NV) – Tại một phiên họp đặc biệt của hội đồng thành phố Davenport ở tiểu bang Florida, các ủy viên thành phố cho hay họ gởi đơn yêu cầu Thống Đốc Rick Scott ra lệnh cho nữ thị trưởng Teresa Darlene Bradley tạm thời rời khỏi chức vụ.

Bà Bradley, năm nay 60 tuổi, bị bắt về tội sửa đổi và sử dụng hai giấy phép đậu xe dành cho người tàn tật sau khi họ qua đời, ở khắp nơi, kể cả tại Tòa Thị Chánh, theo bản tin ABC News.

“Tôi  bàng hoàng khi biết về việc này,” ủy viên Bob Lynch cho hay. “Điều này tệ hại cho cộng đồng, cho thành phố. Chúng tôi yêu cầu thống đốc xem xét việc này và quyết định là có tạm thời buộc bà rời khỏi chức vụ thị trưởng hay không.”

Bà Bradley bị bắt và bị giam trong nhà tù quận Polk, sau đó được thả ra với số tiền thế chân ấn định là $2,500.

Hồi Tháng Mười Một năm 2017, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Polk County nhận được tố cáo cho hay bà Bradley, thị trưởng thành phố Davenport, có khoảng 3,000 dân, dùng các nơi đậu xe dành cho người tàn tật ở tòa thị chánh nhưng bà không hề có vấn đề gì về sức khỏe. Cơ quan có trách nhiệm cấp phát các giấy phép đậu xe này ở quận Polk County cũng không thấy có hồ sơ của bà.

Cảnh sát theo dõi và thấy bà đậu xe chỗ dành riêng cho người tàn tật ở tòa thị chánh, móc thẻ để trên kính chiếu hậu rồi bước ra khỏi xe. Bà sau đó mở thùng xe, lấy ra túi lớn rồi kéo vào trong tòa thị chánh mà chẳng cần ai trợ giúp. Khi trở lại xe, bà rút thẻ này, cất đi.

Khi khám nhà, cảnh sát tìm thấy hai thẻ loại này, cả hai đều cấp cho người nay đã qua đời. Bà còn sửa ngày hết hạn hiệu lực từ 10/30/2013 thành 10/30/2018.

Bà Bradley nói rằng bà chỉ đáng để nhận một giấy phạt bình thường nhưng “các thế lực chính trị lớn lao” đang tìm cách đẩy bà ra khỏi chức vụ thị trưởng. (V.Giang - Nguồn www.nguoi-viet.com)

Mỹ từ chối các dự án BOT ở Việt Nam vì tham nhũng

Ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành Phòng Thương Mại Mỹ (AmCham) tại Hà Nội. (Hình: nhadautu)
Mỹ từ chối các dự án BOT ở Việt Nam vì tham nhũng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các nhà đầu tư Mỹ từ chối tham gia các dự án BOT tại Việt Nam vì đòi hỏi “lại quả” của giới quan chức nhà cầm quyền Việt Nam.

Đó là tiết lộ của ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành Phòng Thương Mại Mỹ  (Amcham) tại Hà Nội, để giải thích tại sao đến nay người ta không thấy giới đầu tư Mỹ đầu tư vào các dự án BOT giao thông tại Việt Nam dù kỹ thuật xây dựng cầu đường, cao ốc của Mỹ vốn nổi tiếng trên thế giới.

BOT là từ viết tắt tiếng Anh “Build -Operate-Transfer” nay đã quen thuộc tại Việt Nam cho các dự án công ích nhưng được giao cho nhà thầu tư nhân tự bỏ tiền xây dựng (Build) rồi vận hành và lấy lệ phí sử dụng (Operate) rồi chuyển giao lại cho nhà nước (Transfer).

Ông Adam Sitkoff được thuật lời trên báo điện tử Nhà Đầu Tư hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai, 2017, nói rằng, “thứ nhất là tình trạng tham nhũng tại các dự án trước đó.” Và, “trước khi tham gia bất kỳ lĩnh vực nào, dự án nào, chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu thông qua các nhà đầu tư trong nước trước.”

“Hiện có rất nhiều dự án xây dựng sân bay, tàu điện ngầm tại Trung Quốc, Nhật Bản mà chính phủ Mỹ rất muốn hợp tác. Chính phủ Mỹ không hứng thú với việc đầu tư lớn vào những dự án như BOT,” ông Sitkoff nói thêm.

Ông cũng cho rằng, đối với Việt Nam, năng lượng là tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội như năng lượng điện gió và năng lượng mặt trời. “Đây là một lĩnh vực mới của Việt Nam mà Mỹ rất quan tâm,” lãnh đạo Amcham khẳng định, theo Nhà Đầu Tư.

Theo tờ Nhà Đầu Tư, hiện nay, mới có dự án BOT tuyến tránh thành phố Phủ Lý là dự án BOT giao thông đầu tiên mà doanh nghiệp nước ngoài nhận quyền khai thác. Phải mất hơn 1 năm nghiên cứu, hai công ty Nhật Bản là NEXCO và JEXWAY mới hoàn thành đàm phán mua lại 20% cổ phần của công ty cổ phần FECON Việt Nam tại dự án BOT tuyến tránh thành phố Phủ Lý.

Dù vậy, “Nhà đầu tư Nhật Bản mới dừng ở việc mua lại cổ phần của dự án BOT đã hoàn thành. Gần 10 năm trước, một trong 2 doanh nghiệp Nhật Bản này đã từng có ý định đầu tư mới dự án BOT tại Việt Nam nhưng rồi lại bỏ cuộc.”

BOT, món mồi béo bở cho tham nhũng và ‘tư bản đỏ’

Dư luận cả nước tại Việt Nam đang đặc biệt theo dõi xem nhà cầm quyền Việt Nam giải quyết thế nào về vấn đề thu phí tại quốc lộ 1A ngang qua thị trấn Cai Lậy. Một đường tránh dài khoảng 12km được làm mới, “chỉ định thầu” cho tư nhân bỏ tiền ra làm nhằm giảm áp lực xe cộ qua thị trấn này, nhưng trạm thu phí lại đặt trên QL 1A làm giới tài xế phản ứng bằng cách “trả tiền lẻ,” tức mệnh giá nhỏ nhất cho những số tiền phí hàng chục ngàn hay hơn một trăm ngàn, kéo dài thời gian thu phí cho một xe, dẫn đến kẹt đường. Đích thân ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải loan báo “xả trạm” một hai tháng để tìm cách giải quyết dứt khoát.

Giới tài xế liên tục dùng tiền lẻ để trả phí dẫn đến tranh cãi và kẹt xe tại BOT Cai Lậy thời gian qua. (Hình: Báo Lao Động)
Từ năm ngoái đến nay, người sử dụng đường bộ tại Việt Nam phản ứng chống lại các trạm thu phí tại rất nhiều trạm dọc theo quốc lộ 1A và các trục lộ giao thông khác. Một số bài báo trên các tờ báo chính thống trong nước hé lộ những “liên minh ma quỷ” giữa các ông quan tham tại Bộ Giao Thông Vận Tải và những tay tư bản đỏ nằm tại các công ty “sân sau” trong những dự án BOT.

Thay vì cho đấu thầu công khai, tất cả các dự án đó đề được “chỉ định thầu” và được giữ bí mật.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Người Lao Động hôm 17 Tháng Chín, 2017, ông Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, cho rằng nếu áp đặt mức lợi nhuận cố định cho nhà đầu tư dự án BOT là “trấn lột.”

Tờ Người Lao Động phỏng vấn ông Doanh khi có tin bị xì ra cho biết, Bộ Giao Thông Vận Tải “kiến nghị chính phủ cho phép nâng mức lợi nhuận của nhà đầu tư vào các dự án BOT hiện ở mức 11%-12%/năm lên 14%/năm.”

Ông Lê Đăng Doanh là người thứ hai lên án các dự án BOT tại Việt Nam là “trấn lột” người dân. Ngày 8 Tháng Chín, 2017, ông Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, cũng đã phát biểu như vậy tại buổi hội thảo “Dự án BOT – Chính sách và giải pháp” do Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Viện Nghiên Cứu Chính Sách, Pháp Luật và Phát Triển (Viện PLD) tổ chức.

Thống kê của nhà cầm quyền nhìn nhận rằng, trên cả nước có 88 trạm thu phí thì một số nơi đã có các trạm thu phí gần nhau hơn quy định phải cách nhau 70km.

Một cuộc thanh tra hồi Tháng Tám, 2017, thấy loan báo trên báo chí, nói không ít các trạm thu phí đã khai gian số tiền thu được hàng ngày. Số lượng xe đi qua và phải trả phí nhiều gấp bội so với con số được báo cáo. Nếu nhà thầu vẫn cứ thu phí theo đúng thời hạn ấn định trong hợp đồng, tiền họ thu được nhờ khai gian, không phải chỉ giúp họ lời 11-12% như quy định mà nhiều gấp bội, thành siêu lợi nhuận.

“Cách làm BOT hiện nay là theo kiểu, tôi thấy anh và giao cho anh, cứ có quan hệ là duyệt hết và nhận xét rất chung chung. Tính toán chi phí đầu vào, dù tăng gấp đôi, cũng không có con số chứng minh. Rồi để được thu nhiều hơn thì hạ lưu lượng xe xuống, tù mù về đếm xe, sau đưa ra mức thu phí cao nhất, với thời gian dài nhất.”

Đó là lời tiết lộ với báo Tuổi Trẻ của ông Thứ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Đặng Huy Đông bên lề buổi hội thảo “Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển” do Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ tổ chức sáng ngày 23 Tháng Tám, 2017.

Trên một số tờ báo, người ta thấy phanh phui ra dự án BOT “Pháp Vân-Cầu Giẽ” mới chỉ sửa chữa đoạn đường 30% nhưng lại thu phí rất cao như phí của con đường làm mới. Ai là chủ đầu tư? Báo chí tiết lộ, chủ đầu tư dính dáng tới ông anh vợ kế của cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh.

Theo một facebooker tiết lộ trên mạng xã hội, có nhiều chỉ dấu cho thấy chủ nhân thật sự của dự án BOT Cai Lậy là con trai ông Ngô Văn Dụ, ủy viên Bộ Chính Trị nay đã nghỉ hưu. Địa chỉ trụ sở công ty Bắc Ái (chủ đầu tư góp vốn 65% trong dự án BOT Cai Lậy) đặt tại số nhà 215, đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, là nhà con trai ông Dụ tên Ngô Hồng Thắng. Lê Tiến An, 25 tuổi, người mới được loan báo làm ông chủ mới của Bắc Ái cũng chỉ là bình phong cho ông chủ thật hiện giấu mặt.

Ông Ngô Văn Dụ, nguyên ủy viên Bộ Chính Trị khóa XI, nguyên bí thư Trung Ương Đảng, nguyên chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, nguyên chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng, nguyên đại biểu Quốc Hội Việt Nam khóa XII.

Người ta từng thấy có những lời tố cáo dự án BOT qua tỉnh Đồng Nai đứng tên chủ đầu tư là của người nhà một ông công an cấp cao tại địa phương.

Trong phiên họp cuối Tháng Tám của chính phủ, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh “không để lợi ích nhóm trong dự án BOT.” Những gì báo chí trong nước nêu ra đầy dẫy những dấu hiệu “lợi ích nhóm.” Chúng là một thứ liên minh ma quỷ giữa đám quan chức tại Bộ Giao Thông Vận Tải và các công ty sân sau của các ông. (TN)

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/

Tin buồn: Thị trưởng San Francisco ông Ed Lee qua đời

Cố thị trưởng S.F ông Ed Lee.
Tin buồn: Thị trưởng San Francisco ông Ed Lee qua đời, hưởng thọ 65 tuổi.

Ông Ed Lee là người châu Á đầu tiên làm Thị trưởng San Francisco. Ông qua đời lúc 1:11 giờ sáng thứ ba, 12/12/2017 tại bệnh viện đa khoa Zuckerberg San Francisco, với thân nhân, bạn bè và đồng nghiệp bên cạnh ông.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Lee chưa được tiết lộ. Được biết ông đã phải chịu đựng một cơn đau tim trong khi mua sắm tại cửa hàng tạp hóa Safeway trong khu phố Sunnyside.

Lee sinh năm 1952 ở Seattle, Washington. Cha mẹ ông di cư đến Hoa Kỳ từ Taishan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào những năm 1930. Cha của ông Gok Suey đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, làm đầu bếp một nhà hàng ở Seattle và chết khi Lee 15 tuổi. Mẹ của Lee, bà Pansy làm thợ may và chăm sóc 6 người con.

Ông Ed Lee tốt nghiệp Đại học Bowdoin Maine năm 1974 và tốt nghiệp luật tại Đại học California, Berkeley vào năm 1978. Ông là một cựu luật sư về quyền công dân từng là giám đốc Ủy ban Nhân quyền San Francisco từ năm 1991 đến năm 1996 và là quản trị viên của thành phố từ năm 2005 đến năm 2011.

Ông Ed Lee thuộc đảng Dân chủ, đắc cử Thị trưởng San Francisco vào cuối năm 2011 và tái đắc cử vào năm 2015. Thành phố San Francisco có hơn 850.000 cư dân, trong đó người châu Á chiếm 1/3.

Sau khi đắc cử 2011, nhiều năm liên tiếp Thị trưởng Ed Lee tham dự Hội Tết San Francisco do Trung tâm Cộng đồng người Việt San Francisco tổ chức.

Gần đây, ông Ed Lee là một trong những người chỉ trích gay gắt nhất Tổng thống Trump về nhập cư và là thành viên hàng đầu của phong trào Sanctuary City.

Bà Lomdon Breed, Chủ tịch Hội đồng Giám sát sẽ là Quyền thị trưởng San Francisco theo hiến chương thành phố.

Hình 1: Cố thị trưởng S.F ông Ed Lee.

Hình 2: Quyền Thị trưởng S.F bà London Breed
Quyền Thị trưởng S.F bà London Breed


Top