ads

Toàn bộ video: Bất thống nhất trong Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất tại Hoa Kỳ: Thông qua các văn kiện Đại Hội

Style4

Style5

Văn hóa bắt chước giả mạo

Đạo quân đất nung bị làm giả
VĂN HOÁ BẮT CHƯỚC GIẢ MẠO                                                              
Nguyễn Thành Trí

Nhiều người công nhận và quí trọng nền Văn Chương, Văn Minh Trung Hoa đã từng có giá trị lâu đời. Từ ngày xưa ở trung nguyên Hoa Lục đã có những huyền thoại về nguồn gốc của chủng tộc đông người có sức mạnh hơn chủng tộc ít người.  Liên tiếp những thế hệ chủng tộc đông người Hán ở Hoa Lục đã giải thích cho sức mạnh chủng tộc bằng sự hãnh diện của mình là Con-Rồng có tính chất dũng mãnh, thông minh, cao quí hơn các loại chủng tộc ít người như là Rắn-Rết man-ri-mọi-rợ hèn yếu ở láng giềng; lẽ tất nhiên là các loại chủng tộc Rắn-Rết ở xung quanh yếu kém phải được chủng tộc Con-Rồng ở trung tâm vũ trụ Trung Hoa hùng mạnh cai trị, khai hoá và sau đó có thể đồng hoá.

Đó là thời kỳ ở Hoa Lục được cai trị bởi quân chủ chỉ đạo bằng hệ tư tưởng Khổng Tử phong kiến, trung quân ái quốc, có nghĩa là yêu quê cha và trung thành với vua, không được nổi loạn chống triều đình độc tài, chuyên quyền “quân xử thần tử” để luôn luôn giữ cho Con-Rồng, nhà vua được ngồi vững trên ngai vàng.  Đến thời kỳ Cách Mạng Văn Hoá ở Hoa Lục thì hệ tư tưởng Khổng Tử bị thay thế bằng hệ tư tưởng Mao Trạch Đông, và trung quân ái quốc đã bị sửa đổi thành “trung với đảng hiếu với dân” vì nhà vua và triều đình phong kiến loại mới bây giờ là đảng cộng sản.  Đến thời điểm này thì cái huyền thoại Con-Rồng Hán tộc hay Con-Rồng Việt tộc lập lờ mờ ám đã được sáng tỏ bởi vì hai cái hệ tư tưởng Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh từ lúc mới thành lập đảng cộng sản ở ngoài mặt là hai nhưng bên trong là một với thực chất tuy là hai đảng Tàu Cộng và Việt Cộng khác nhau trên danh nghĩa nhưng lại có một triều đình thống trị tập trung ở Bắc Kinh. Cả hai đảng Tàu Cộng và Việt Cộng đều có cái mẫu-số-chung, nên có mọi thứ rất giống nhau. Những nhận định đúng đối với Tàu Cộng cũng chắc đúng với Việt Cộng, hoặc ngược lại.

Có một sự trùng hợp rất ý nghĩa và đáng được thắc mắc xem xét đúng đắn là ở Hoa Lục đã có cái huyền thoại Con-Rồng Hán tộc, người Hán từ ngày xưa đã tự cho mình là Con Của Rồng; đã như thế mà ở Việt Nam trong thời gian một ngàn năm bị nô lệ Giặc Tàu cũng có cái huyền thoại Con-Rồng Việt tộc lại còn được thêm vào cái yếu tố Cháu-Tiên nữa. Người Hán đã khai hoá và muốn đồng hoá người Việt nên câu chuyện Con-Rồng Việt tộc chắc chắn là do Con Rồng Hán tộc đẻ ra. Có lẽ để chia rẻ dân tộc Bách Việt cho dễ cai trị nên Con-Rồng Hán tộc thêm vào yếu tố Cháu-Tiên, bởi vì hai chủng loại Rồng và Tiên rất là khác nhau thì làm sao mà chung sống ăn đời ở kiếp với nhau lâu dài; như vậy Mẹ Tiên đã dẫn 50 Con đi lên núi, còn Cha Rồng đã dẫn 50 Con đi xuống biển, thế là Cha Mẹ Con Cái của Việt tộc chia lìa vĩnh viễn rồi!!

Đúng là từ ngày xưa đã từng có âm mưu thâm độc của Giặc Tàu với mục đích chia rẽ dân tộc Việt để thống trị người Việt trong một ngàn năm nô lệ. Cho tới ngày nay Tàu Cộng vẫn còn lo sợ người Việt trở thành một khối thống nhất ý chí, quyết tâm đoàn kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn tổ quốc Việt Nam. Nếu Việt Nam là một nước thực sự độc lập, nếu Đảng Việt Cộng không bị Đảng Tàu Cộng hoàn toàn khống chế, thì Hoa Lục đã không thể nào bành trướng biên giới xuống phía nam chiếm được dễ dàng hơn 80% phần trăm Biển Đông Nam Á, bao gồm cả lãnh hải Việt Nam gọi là Biển Đông của Việt Nam.

Cái yếu tố Đảng Việt Cộng rất quan trọng và cần thiết phải có trong chiến lược bành trướng chiếm lấy Đông Nam Á của Tàu Cộng đã từng được nhận thấy rõ rệt bắt đầu từ năm 1960 ở Việt Nam. Cái chiến lược bành trướng chiếm lấy Đông Nam Á của Tàu Cộng đã qua 55 năm nay vẫn còn nguyên đó, nhưng cái Tiền-Đồn của Thế Giới Tự Do là VNCH đã không còn để ngăn chặn Tàu Cộng! Đó là một chủ đề khác được nói tới ở một bài viết khác.
  
Trở lại nói về chuyện huyền thoại Con Rồng Hán tộc và Con Rồng Việt tộc đã có chắc chắn trong một ngàn năm nô lệ Giặc Tàu, do các quan lại thái thú Tàu đã khai hoá người Việt thời xưa đó đã tạo ra. Trong lịch sử các dân tộc trên thế giới có những chuyện huyền thoại rất đẹp, rất cảm động như người Mẹ Đồng-Trinh sinh ra người Con Cứu Thế, và người Mẹ Hoàng Hậu sinh ra người Con Cao Quí Đại Từ Bi, v.v… những chuyện có nguồn gốc rõ ràng hay huyền thoại hoang đường cũng có thể chấp nhận được, nhưng không một dân tộc nào có loại huyền thoại nguồn gốc bi thảm đau lòng như của Việt tộc, vì cha mẹ chia tay trong mấy ngàn năm trước, tiền sử đã có “vợ-chồng-li-dị”!!!, nên đại gia đình các con bị chia lìa. Có phải ngay từ ngày đầu của lịch sử thì Con-Rồng Hán tộc đã âm mưu thâm độc chia rẽ dân tộc Việt để dễ cai trị rồi đồng hoá Con Rồng Việt tộc. Đây là một nghi án lịch sữ cần phải được xem xét nghiêm túc, cho dù đó chỉ là chuyện huyền thoại nguồn gốc Việt tộc, nhưng lại là một chuyện huyền thoại đầy ác cảm, ác ý thâm độc của một ngàn năm nô lệ Giặc Tàu, mà con cháu của Việt tộc cần phải thay đổi, rửa sạch.

Vấn đề nghi án lịch sử huyền thoại Con-Rồng Hán tộc và Con-Rồng Việt tộc có liên quan tới nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên của người Việt là một vấn đề lớn rất phức tạp và rất nhạy cảm, có nhiều cảm tính tự ái dân tộc, nó phải được nghiên cứu cẩn thận, nghiêm túc và công khai để có thể dứt khoát thoát khỏi sự nô lệ văn hoá Tàu, nhất là chấm dứt tính cách nô lệ trong mọi lãnh vực theo định hướng của Tàu Cộng hiện nay. Đây cũng là một chủ đề khác với chủ đề của bài viết này.  Bài viết này có chủ đề là Văn Hoá Bắt Chước Của Tàu Cộng, và nó cũng có một nguồn gốc nhiều ngày tháng năm của nó; hơn nữa, nó cũng có liên quan tới Việt Cộng.

Quả thật Văn Hoá Bắt Chước Của Tàu Cộng có nguồn gốc lâu đời thâm căn cố đế của Văn Hoá Bắt Chước Khổng Tử. Khi nói tới Khổng Tử là cũng nói tới ảnh hưởng phong tục tập quán, tư tưởng, văn chương, văn hoá sâu đậm của một ngàn năm nô lệ Giặc Tàu. Cái Văn Hoá Bắt Chước Khổng Tử cũng đã khắc sâu trong đầu óc của người Việt từ ngày xưa.

Như thế thì cái hành động sao chép càng giống bản chánh, và hành động càng giống người gương mẫu, lại được đánh giá là giỏi, là càng phi thường.  Việc học từ chương coi trọng hình thức, kỹ xảo nhưng không thiết thực, học thuộc lòng, sao chép, bắt chước, mô phỏng, làm theo một sản phẩm hay một kỹ năng, đã ăn sâu vào truyền thống văn hoá của cả hai, người Hoa Lục và người Việt Nam, hay của một nền giáo dục còn mang nặng truyền thống Nho Giáo đã lỗi thời nên bị sửa đổi theo quan điểm của đảng Tàu Cộng-Việt Cộng, nhưng vẫn còn dùng làm một cái “Nền-Không-Móng” của văn hoá, giáo dục đào tạo của Hoa Lục-Việt Nam hiện đại. Trên thực tế ở cả hai nơi Hoa Lục và Việt Nam có phải như thế không?  Ngày xưa dùi mài kinh sử để noi gương bắt chước Khổng Tử, ngày nay học tập để bắt chước làm theo hai đảng trưởng Tàu Cộng-Việt Cộng Mao-Hồ.  Như thế thì có phải là loại Văn Hoá Bắt Chước không?  Nó đúng là một thứ Văn Hoá Bắt Chước thiếu sáng tạo của riêng Tàu Cộng-Việt Cộng!

Nếu xem xét cẩn thận thì Văn Hoá Bắt Chước của Tàu Cộng-Việt Cộng rõ ràng rất khác với sự sản xuất hàng loạt của nền công kỷ nghệ tây phương cơ giới hoá hiện đại, vì sự sản xuất hàng loạt là việc sao chép chính xác tạo ra một số lượng nhiều sản phẩm giống y hệt nhau có phẩm chất cao, được chế tạo dựa trên bản gốc của sự phát minh. Như vậy đã có sự khác nhau trong quan niệm về “việc sao chép, bắt chước, làm theo” giữa Văn Hoá Tây Phương và Văn Hoá Tàu Cộng-Việt Cộng, một loại văn hoá bắt chước, thiếu sáng tạo. Hãy nói cụ thể dễ hiểu là văn hoá bắt chước, thiếu sáng tạo thì sản xuất ra những mặt hàng giả mạo, hàng mô phỏng có phẩm chất xấu. Thí dụ như ở các góc đường của những thành phố Hoa Lục đều có bày bán nhiều đồng hồ Rolex giả trông rất giống như đồng hồ Rolex thật với giá rẻ 5-10 đô Mỹ, nhưng xài nó không được lâu, vì khi hết pin là nó cũng bị hư luôn!
Như vậy, nền Văn Hoá Bắt Chước của Tàu Cộng cũng còn sản xuất ra nhiều mặt hàng đáng kể là kinh ngạc và thú vị, thí dụ như những bộ xương khủng long hoá thạch được chạm trỗ làm giả rất khéo, rất giống như thật trên những phiến đá. Tương tự như những bộ xương khủng long hoá thạch giả, những loại côn trùng thời tiền sử đã được các nhà khảo cổ tìm thấy ở Hoa Lục cũng được làm giả, và được bao kín trong nhựa cây màu vàng hổ phách, trông rất hấp dẫn lôi cuốn sự chú ý của du khách. Nếu là món đồ khảo cổ thật thì nó rất đắc tiền, nhưng những thứ này là giả nên rất rẻ tiền và được dùng để bán cho du khách ngoại quốc tới Hoa Lục. Nhu cầu của du khách càng cao thì hàng giả rẻ tiền được làm ra càng nhiều.  Ở Hoa Lục như thế đó, còn ở Việt Nam thì ra sao?

Thậm chí các nhà sản xuất Hoa Lục còn làm giả những di vật, di tích lịch sử Trung Hoa của chính họ nữa. Vào những năm 1970 một nông dân người Hoa Lục đã tình cờ phát hiện ra ở dưới mặt đất có vài hình người lính ngày xưa bằng sành, mà các nhà khảo cổ gọi là “Đạo Quân Bằng Đất Nung/Terracotta Army ở dưới mặt đất của một địa diểm trong thành phố Xian và nơi đó đã trở thành một địa điểm tham quan du lịch. Tuy nhiên, có một sự thật là gần như 90% phần trăm của cái đạo quân bằng đất nung có vóc dáng to bằng người thật này lại bị làm giả. Du khách cũng có thể mua một người lính bằng đất nung này với giá tiền 200 đôla để đem về nhà trưng bày ở phòng khách cho đẹp mắt.

Vấn đề Hoa Lục sản xuất hàng mô phỏng, hàng giả mạo còn trở nên nghiêm trọng hơn khi Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ “xoay trục” chiến lược quốc phòng hướng về khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thì nước Mỹ đã dành sự chú ý nhiều hơn đối với Hoa Lục.  Trong tháng 12/2011 Luật Uỷ Quyền Quốc Phòng đã có hiệu lực để ngăn chặn những nguồn cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị phụ tùng giả mạo từ Hoa Lục nhập vào nước Mỹ và các nhà cung cấp không rõ nguồn gốc đều bị đóng cửa. Kết quả điều tra của Quốc Hội Mỹ công khai cho biết 1800 vụ các nhà sản xuất Hoa Lục đã cung cấp những linh kiện điện tử giả mạo cho quân đội Mỹ sử dụng.

Tương tự như Quân Đội Mỹ, vào năm 2012 Quân Đội Gia Nã Đại cũng đã mua và sử dụng một số lượng lớn những thiết bị phụ tùng, linh kiện điện tử giả mạo kém phẩm chất do các nhà sản xuất Hoa Lục cung cấp.  Đó là những khuyết điểm của hệ thống tiếp liệu trong quân đội của Mỹ và Gia Nã Đại, nhưng đã được kịp thời sửa chữa, kiểm soát chặt chẽ hơn; trong khi đó chính phủ Hoa Lục đã cố tình tránh né vấn đề các nhà sản xuất Hoa Lục làm hàng giả mạo, và đã không cấp chiếu khán nhập cảnh cho các nhân viên điều tra được phép vào Hoa Lục tới gặp các nhà sản xuất hàng giả.

Hơn nữa, khi người ta quan sát bộ mặt bên ngoài của thành phố Thượng Hải đã thay đổi nhanh chóng trong thời gian những năm 1987-2013, người ta không tránh được sự ngạc nhiên lớn vì những người cầm quyền Tàu Cộng đã thực hiện cái kiểu cách thời thượng “lắc-lắc-rồi-đem-nướng” của cái triết lý nấu ăn nhanh tạm thời giải quyết cơn đói bụng mà không cần để ý gì nhiều đến phẩm chất ngon miệng hợp khẩu vị. Đó là cái hình ảnh thí dụ ám chỉ những người cầm quyền Tàu Cộng có cái thèm muốn phát triển đô thị hoá nhanh cái dân số quá đông người Hoa Lục hiện nay.

Nếu muốn đô thị hoá hơn một tỉ người Hoa Lục hiện tại, thì Nhà Nước Tàu Cộng phải xây dựng lên hàng ngàn thành phố mới ở trên khắp Hoa Lục. Thế là cái triết lý nấu ăn nhanh “lắc-lắc-rồi-đem-nướng” cũng được áp dụng trong công cuộc phát triển đô thị hoá với những cầu cống đường xá được xây dựng mới và đưa vào sử dụng không bao lâu thì hư hỏng sụp lún; những toà cao ốc chung cư chưa có người ở đã răn nứt xé tường, thang máy và cổng rào được xài chỉ trong mấy ngày trước mà bây giờ đã hư; những chiếc cầu khi có nhiều xe chạy trong giờ cao điểm đã cất tiếng kêu kẻo kẹt đáng sợ, nó chính là chiếc cầu bắt ngang sông Xi River của thành phố Zhuhai ở miền Đông Nam Hoa Lục đã kêu kẻo kẹt như “chiếc cầu tre miền quê Việt Nam”.  Ở Hoa Lục đã như thế, còn ở Việt Nam công việc xây dựng cầu đường, nhà chung cư cao tầng để đô thị hoá nhanh, thì đã bị sụp lún, xé tường, sập cầu chưa?

Đây cũng là một hậu quả trong nhiều hậu quả tai hại khác của cái ham muốn phát triển nhanh bằng mọi giá phải trả cho sự tính toán sai lầm mà Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng đã gây ra; tuy nhiên, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng cũng chẳng khó khăn gì để che giấu và làm biến mất những tính toán sai lầm của mình. Ở Hoa Lục mọi thứ đều giả mạo, mọi thứ đều sáng bóng bên ngoài và rẻ tiền, nhưng bên trong đã hư hỏng, hoặc không thể dùng được lâu. Ở Hoa Lục đã như thế, còn ở Việt Nam hiện nay ra sao?

Người Hoa Lục đã từng kiêu hãnh tự hào nước Trung Hoa của họ là trung tâm vũ trụ. Bây giờ Hoa Lục dưới sự cai trị chuyên quyền độc tài của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng cũng là một trung tâm của thế giới có mọi thứ đều bắt chước, mô phỏng làm giả mạo hàng rẻ tiền kém phẩm chất. Đích thực Hoa Lục là một siêu cường kinh tế đang hình thành, một Con-Rồng kinh tế Hoa Lục đang vùng vẩy nhưng không bay lên được, bởi vì nó đang ngậm trong miệng chính 9 Cái Đuôi của nó. Sau đây là chín Cái Đuôi của Con Rồng kinh tế Hoa Lục gồm có: (1) Cái Đuôi Tham Nhũng, (2) Cái Đuôi Bất Động Sản, (3) Cái Đuôi Xuất Nhập Cảng, (4) Cái Đuôi Công Nghệ Sản Xuất*, (5) Cái Đuôi Công Nhân Lao Động Nhập Cư Thành Thị, (6) Cái Đuôi Ô Nhiễm Huỷ Hoại Môi Sinh, (7) Cái Đuôi Nợ Công Nợ Xấu, (8) Cái Đuôi Tài Chánh Ngân Hàng, (9) Cái Đuôi Ảo Thuật Thống Kê Kinh Tế. *Đặc biệt nhất là Cái Đuôi Công Nghệ Sản Xuất hàng nhái, hàng dỏm, hàng giả mạo kém phẩm chất, nó đang đuợc nói tới trong bài viết này. Trong cùng thời gian này Đảng và Nhà Nước Việt Cộng cũng đã từng tuyên truyền rầm rộ lên rằng cũng có Con Rồng kinh tế Việt Cộng đang bay lên. Tuy nhiên, Con Rồng kinh tế Việt Cộng cũng có 9 Cái Đuôi giống hệt như Con Rồng kinh tế Hoa Lục, phải không? Bởi vì Đảng và Nhà Nước Việt Cộng đã bắt chước làm theo cái mô hình phát triển kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa mang đặc tính Hoa Lục-Việt Nam, nghĩa là có củng cố áp dụng thêm chủ nghĩa mậu dịch quốc doanh bằng các tập đoàn kinh tế nhà nước quản lý; cho nên Con Rồng kinh tế Việt Cộng cũng đã phải ngậm cứng trong miệng của nó chính 9 Cái Đuôi của nó như vừa liệt kê ra ở phần trên của Tàu Cộng.

Cũng có thêm hai sự kiện đã xảy ra rất giống nhau của hai Con Rồng kinh tế Tàu Cộng-Việt Cộng, đó là vào những năm của thập niên 1990, Tian Sunning một người Hoa tốt nghiệp ĐH Mỹ là sáng lập viên công ty điện thoại viễn thông AsiaInfo ở Hoa Lục. Năm 1996 Tian Sunning rời công ty AsiaInfo để chỉ huy công ty mới là China Netcom xây dựng một mạng lưới cáp quang nối liền 300 thành phố cho Hoa Lục, vào năm 2001 China Netcom là một công ty có nhiều sáng kiến với một văn hoá cởi mở sáng tạo, chỉ có một điều là nó được sở hữu hợp doanh với bốn cơ quan khác nhau của chính phủ Tàu Cộng. Vào năm 2002 khi đại công ty điện thoại viễn thông China Telecom đã bị nhà nước giải tán, tất cả thị trường điện thoại ở 10 tỉnh thành phía bắc Hoa Lục được gom lại cho công ty China Netcom. Sau đó là cuộc xung đột quyền lợi, xung đột văn hoá bắt đầu xảy ra. Tian Sunning đã bị nhiều người trong công ty China Netcom xem như một người Mỹ-bên-ngoài muốn cải tạo một doanh nghiệp của nhà nước theo những phương cách không thể chấp nhận được. Cái kết quả nhanh chóng của cuộc xung đột là Tian Sunning phải từ chức Giám Đốc Điều Hành và mất cả vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty China Netcom. Như vậy ai mới là Xếp-Thực-Sự của công ty China Netcom? Đó chính là Đảng Ủy Viên Tàu Cộng, mà đảng uỷ viên tại công ty phải báo cáo trực tiếp lên bí thư thành uỷ hay bí thư tỉnh uỷ.

Còn ở Việt Nam có Trần Huỳnh Duy Thức sống tại Sài Gòn.  Duy Thức là một kỹ sư, doanh nhân sáng lập công ty dịch vụ điện thoại Internet OCI. Vào năm 1993, Duy Thức mở cửa hàng bán máyvi tính. Cửa hàng của Duy Thức đã tự lắp ráp những máyvi tính có thương hiệu EIS. Duy Thức đã từ chối theo trào lưu bằng một nhãn hiệu nước ngoài giả, cho dù khi đó thị trường Việt Nam rất ưa chuộng hàng ngoại nhập. Nhờ chất lượng sản phẩm tốt, doanh thu của thương hiệu EIS tăng nhanh.  EIS trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường TP Sài Gòn vào năm 1994. Vào năm 2000, công ty TNHH tin học Duy Việt chuyển đổi thành công ty cổ phần EIS. Inc., Hai năm sau, thành lập 3 công ty con gồm có One-Connection Singapore, One-Connection USA và One-Connection Vietnam hoạt động ở San Jose, Mỹ; Sài Gòn,Việt Nam;và Singapore.  Vào tháng 2/2003, công ty One Connection Singapore nhanh chóng nổi lên thành một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên môi trường liên mạng toàn cầu.  Tuy nhiên, Duy Thức đã bị an ninh Việt Cộng bắt giam và đưa ra xử vào ngày 20/ 01/ 2010 phạt 16 năm tù giam cho tới ngày nay về tội chống phá nhà nước.

Khi người ta xem xét cẩn thận cái nền kinh tế Hoa Lục lớn thứ nhì trên thế giới có nhiều tham vọng trong tương lai gần sẽ thay thế nền kinh tế Mỹ lớn thứ nhất, người ta đã nhận ra thực chất của nó đúng là một trò ảo thuật lừa gạt thiên hạ. Trong thời gian tiền Yuan Hoa Lục liên tiếp bị phá giá, dòng tiền đầu tư Đô Mỹ và nguồn vốn tư bản trong Hoa Lục tiếp tục chảy ra khỏi Hoa Lục, người ta đã bắt đầu phá vỡ cái huyền thoại của một Đế Quốc Kinh Tế Tàu Cộng chiếm lĩnh nền kinh tế thế giới trong thế kỷ 21.

Trong thời gian Chiến Tranh Lạnh giữa hai khối Tư Bản và Cộng Sản xảy ra sau Thế Chiến II, Liên Sô là một siêu cường nguyên tử nhưng thoái bộ về xã hội và kinh tế cũng đã có ý định và nhiều nổ lực muốn nhanh chóng hiện đại hoá mọi lãnh vực của Liên Bang Sô Viết. Tuy nhiên, Liên Sô đã không thể trở nên một quốc gia thực sự hiện đại toàn diện, vì Liên Sô đã thực sự không có người đại diện chân chính của Nhân Dân Liên Sô dưới chế độ độc tài toàn trị. Vì vậy Liên Sô đã chỉ có thể củng cố quyền lực độc tài trong nước, và chỉ có thể sản xuất nhiều thêm các loại vũ khí mới để chạy đua vũ trang với Mỹ và khối Tây Âu. Rõ ràng là Liên Sô đã bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau khi chạy đua với Mỹ và khối Tây Âu trong các lãnh vực kinh tế xã hội, dẫn tới kết quả là Liên Sô đã bị phá sản rồi tan rã.
Hiện nay, Hoa Lục dưới sự cai trị độc tài của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng cũng không có người đại diện chân chính cho nhân dân Hoa Lục, vì vậy Hoa Lục đã không thể thực sự được hiện đại hoá toàn diện.  Cũng giống như Liên Sô trong thời gian Chiến Tranh Lạnh chỉ có thể chạy đua vũ trang, Hoa Lục cũng đã đang chạy đua vũ trang với một qui mô rất lớn với nhiều loại sản phẩm quân sự mô phỏng, bản sao y bản chánh.  Kết quả ắt phải có của cuộc chạy đua vũ trang của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng sẽ ra sao là một sự kiện dễ đoán trước.

Vấn đề lớn thực sự của Hoa Lục-Việt Nam không phải là cái hệ thống ngân hàng nhà nước quốc doanh lập lờ mờ ám với một núi nợ khổng lồ cao bằng ngọn núi Thiên Sơn ở Hoa Lục, bởi vì thế giới tư bản phương tây sẵn sàng xoá nợ cho Hoa Lục và Việt Nam; cũng không phải là cái tệ nạn cán bộ đảng viên tham nhũng, bởi vì Đảng Trưởng Xi có thể cứ việc “đả hổ đập ruồi” thẳng tay làm trong sạch hàng ngũ đảng viên cán bộ nhà nước dễ dàng.  Vấn đề lớn thực sự của Hoa Lục là mọi thứ đều giả mạo, đều được mô phỏng bắt chước làm theo như thật. Vấn đề lớn thực sự của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng là cái Văn Hoá Bắt Chước Giả Mạo ở ngay trong Hoa Lục./.

Nguyễn Thành Trí                                          
Sài Gòn, Chủ Nhật 11/10/2015

 *Gần như  90% phần trăm của “Đạo Quân Bằng Đất Nung”, một loại di vật, di tích lịch sử Trung Hoa cũng bị làm giả.

Phim VIETNAMERICA Ra Mắt Tại Newseum

Viện Bảo Tàng Truyền Thông Newseum tại số 555 Pennsylvania Ave. N.W. Washington DC, 20001 nời phim VIETNAMERICA sẽ Ra Mắt vào lúc 6pm ngày 17 tháng 10, 2015.
Phim VIETNAMERICA Ra Mắt Tại Newseum

Lôi Cuốn Truyền Thông Việt Mỹ

• Triển lãm “Reporting Vietnam” đứng về phía phản chiến
• Phim VIETNAMERICA ra mắt tại Newseum như một sự phản bác
• Với sự bảo trợ và hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt và 12 hội đòan

*Bản tin của VAHF
(Hình ảnh của Newseum, Hoàng Dung & Triều Giang)

Buổi Ra Mắt phim VIETNAMERICA tại Viện Bảo Tàng Truyền Thông Hoa Kỳ Newseum vào 6 giờ chiều ngày 17 tháng 10 sắp tới tại rạp Annenberg Theater số 555 Pennsylvania Ave. N.W. Washington, DC. 20001 đang gây chú ý cho giới sử gia, các tác giả, nhà xuất bản sách, giới làm phim và các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ.

Ngoài một số quan khách như nữ tài tử Kiều Chinh, Chuẩn tướng Lương Xuân Việt, Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, cựu Đại sứ Bùi Diễm, Đại sứ Kenneth Moorefield, Đại diện của Đại sứ Phi Luật Tân, chủ tịch Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản Marion Smith,v..v… Cho tới hôm nay, hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt (VAHF) cho biết đã có trên 30 thư hồi đáp của giới truyền thông, văn hoá Hoa Kỳ rằng họ sẽ có mặt để ghi nhận và tường trình về buổi Ra Mắt này. Trong đó phải kể đến các quan khách thuộc ban Sử Hải Quân Hoa Kỳ, ông Jan Herman, Lục Quân Hoa Kỳ, ông David Vergan. Đặc biệt là sự tham gia của Đài truyền hình Quốc gia C-SPan.

Các thuyết trình viên trước và sau khi chiếu phim: Từ trái Giám đốc Chương trình của Newseum John Maynard, Nữ tài tử Kiều Chinh, Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, GS. Lewis Sorley.
Từ trái: Chuẩn tướng Lương Xuân Việt, Nhà sản xuất Nancy Bùi, GS.Robert F, Turner, Nhà tranh đấu Trần Tử Thanh.  
Các nhà làm phim gồm phóng viên Don North của Time Magazine, và còn là Đạo diễn của cuốn phim nổi tiếng gây nhiều tranh cãi “Việt Nam, Cuộc Chiến 10,000 Ngày”, những người chủ trương phim “The Lucky Few”, Douglas Sloan, nhà sản xuất và Đạo diễn nổi tiếng, người đang thực hiện một cuốn phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam với tựa đề :”Saigon 68”, nói về cuộc tổng tấn công Mậu Thân tại Sài gòn, đặc biệt là trường hợp của tấm hình “Saigon Xử Tử” (Saigon Execution) của cố phóng viên Eddie Adams, và còn nhiều nhà làm phim khác đã nhận lời tham gia.

Các tác giả ủng hộ chiến tranh Việt Nam nổi tiếng như ông James E. Parker Jr., tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, trong đó có 2 cuốn bán chạy vào hàng đầu; “The Last Man Out” và “The Vietnam War Its Ownself”. Riêng tác giả Lewis Sorley cuốn “ A Better War”, và Giáo sư Robert F. Turner, tác giả cuốn The Vietnamese Communist Party; The Formation and Development” sẽ tham gia với vai trò thuyết trình viên trong cuộc thảo luận Hỏi & Đáp (Q & A) sau buổi chiếu phim, và nhiều tác giả khác cũng sẽ có mặt để chứng kiến cuộc chạm trán của hai quan điểm khác nhau; chống và ủng hộ chiến tranh Việt Nam ngay tại Viện Bảo Tàng Truyền Thông Newseum, nơi được coi là một viện Hàn lâm, là chuẩn mực của ngành truyền thông Hoa Kỳ.

Các đài phát thanh, truyền hình Internet của Hoa Kỳ phục vụ cho khán thính giả Việt Nam trên toàn thế giới như đài VOA, RFA cũng đã nhận lời cử phóng viên đến để tường trình. Riêng truyền thông của người Mỹ gốc Việt tại vùng DC sẽ có mặt đầy đủ từ đài truyền hình SBTN-DC, đến đài VIETV, đài Truyền Hình VN Hoa Thịnh Đốn, đài phát thanh NVR, đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma, đài VNHN…, và đông đảo báo chí Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Riêng Nhật báo Người Việt sẽ cử phóng viên Hà Giang đến từ Nam Cali để viết bài tường trình.

Cuộc gặp gỡ của hai phiá hứa hẹn nhiều điều thú vị. Riêng giới chống chiến tranh Việt Nam đang có lợi thế vì hiện Viện Bảo Tàng Truyền Thông Newseum đang trưng bày cuộc triển lãm “Reporting Vietnam” tại nơi đây.

“Reporting Vietnam” hay “Reporting Anti-Vietnam War”

Nancy Bùi và Hoàng Dung trước cuộc triển lãm “Reporting Vietnam” tại Newseum
Báo chí, truyền thông Hoa Kỳ trong suốt thời chiến tranh Việt Nam đã nghiêng hẳn về phiá chống chiến tranh Việt Nam. Điều này được ghi nhận rõ ràng qua cuộc triển lãm “Reporting Vietnam”, cuộc triển lãm mà Viện Bảo Tàng truyền thông Hoa Kỳ Newseum coi như một cuộc triển lãm quan trọng nhất trong 50 năm qua (1965-2015) về chiến tranh VN. Nó đã được khai mạc vào cuối tháng 4, 2015 và sẽ còn tiếp diễn cho tới ngày 12 tháng 9, 2016.

Ngay tại cổng chính của Viện Bảo Tàng Newseum, cuộc Triển lãm “Reporting Vietnam” đã được quảng cáo trên 2 bảng lớn. Những bảng quảng cáo nhỏ hơn cũng được treo tại nhiều nơi khác nhau trong toà nhà 7 tầng để gây chú ý cho khán giả..

Phần chính của cuộc triển lãm được trưng bày trên lầu 6, bắt đầu bằng tấm bảng quảng cáo cao từ trên trần xuống dưới nền của tầng lầu. Tại đây những bài viết, hình ảnh và video về những nhạc sĩ, ca sĩ chống chiến tranh và hàng trăm những bài hát của họ đã từng được họ hát để dẫn đầu những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam đang được trưng bày một cách trang trọng và đầy nghệ thuật để hấp dẫn người xem.

Một số thành viên trong Ban Tổ chức của Newseum và hội VAHF. Tứ trái: Jesica Dayton, lo về vấn đề tiếp tân, John Maynard, Giám đốc Chương trình, Christopher Ford, Ban khánh tiết,Hoàng Dung, Trưởng Ban Tổ chức, nhà Sản suất Nancy Bùi, Ông Eddie Munden, Ban Kỹ thuật
Vào tới khu triển lãm chính thì những hình ảnh, video và đặc biệt là những lời dẫn giải đều mang tính cách tiêu cực của cuộc chiến như hình tựa đề “Sàigòn Xử Tử” (Saigon Execution) cố ký giả Eddie Adams chụp hình Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn đặc công Nguyễn Văn Lém và hình của Kim Phúc chạy trần truồng trên đưòng phố là hai tấm hình lớn nhất và được trưng bày với đầy đủ hình ảnh, kể cả chiếc áo, máy ảnh đã chụp 2 tấm hình của 2 tác gỉa cũng được lộng kính trang trọng . Chưa kể hai tấm hình này còn được trưng bày ít nhất là hai nơi khác trong toà nhà.

Tất nhiên vụ án Mỹ Lai cũng được trưng bày với những thông tin xuyên tạc. Trong khi đó, những vụ tấn công vào trưòng học, làng mạc và khu dân cư của CS giết hàng nhiều ngàn trẻ thơ vô tội thì không thấy được nói tới. Hay sự chiến đấu đầy anh dũng của chiến binh Hoa Kỳ và quân đội VNCH thì hoàn toàn vắng bóng. Số chiến binh Hoa Kỳ chết được đếm rất kỹ như là một điều ghê sợ của cuộc chiến. Đặc biệt là thời hậu chiến tranh Việt Nam với hơn 2 triệu ngưòi Việt đã bỏ nước trốn chạy sự cai trị của CS thì không hề được quan tâm.

Ảnh hưởng tác hại và lâu dài 

Qua những tài liệu được trưng bày cho người xem nhằm cung cấp những thông tin để người xem có thể hiểu đây là một cuộc chiến tranh tàn khốc, vô nghĩa và Hoa Kỳ đã chọn “lầm” đồng minh (VNCH). Nên những người chống chiến tranh Việt Nam đã phải “khổ nhọc” biểu tình chống đối quyết liệt, có nhiều ngưòi đã chết trong những cuộc biểu tình đầy bạo động. Nhưng cuối cùng, họ đã chiến thắng. Họ đã dẹp bỏ chiến tranh Việt Nam, kéo Hoa Kỳ ra khỏi “vũng lầy”, bằng cách kéo dư luận công chúng không còn ủng hộ cuộc chiến nữa.

Nhìn vào thành phần khán giả hàng ngày đến viếng cuộc triển lảm bao gồm những sinh viên, các nhà giáo dục, nghiên cứu sinh, sử gia, giới truyền thông, giới làm phim ảnh, chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi: “ vì sao sách vở, phim ảnh, và cả sách giáo khoa tại Hoa Kỳ lại nói về chiến tranh Việt Nam sai sót đến như vậy?” Những tài liệu từ ngày đó đã cho rằng quân đội Mỹ và miền Nam chúng ta không có chính nghĩa. Cuộc chiến tranh bảo vệ tự do cho trên 30 triệu người Nam Việt Nam là “sai”. Chúng ta biết rõ hơn ai hết cái nhìn này là phiếm diện, vì nó đã được căn cứ trên tài liệu một chiều. Nhưng chúng ta thử tự hỏi: con cháu chúng ta và thế giới hiểu vấn đề này ra sao khi họ chỉ được cung cấp thông tin một chiều như thế này? Và chúng ta phải làm gi để cải thiện vấn đề ?

VIETNAMERICA Ra Mắt để cùng cộng đồng Việt Nam phản bác vào ngày 17 tháng 10

Được biết cuộc triển lãm “Reporting Vietnam” cũng đã bị một số những phê bình khá gay gắt, nhất là từ giới cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Nên việc bảo trợ phim VIETNAMERICA, ngoài lý do vì cuốn phim đang gây chú ý rất nhiều qua việc một phần 18 phút của phim dưới tựa đề “Master Hoa’s Requiem”, liên tiếp được chọn vào chung kết tại các Đại Hội Điện Ảnh, và lãnh 5 giải thưởng quốc gia và quốc tế. Thêm vào tiếng vang từ những buổi Ra Mắt tại nhiều thành phố với số khán giả đông đảo, Newseum nhận bảo trợ VIETNAMERICA Ra Mắt tại đây cũng là một thiện ý nhằm bổ túc những thiếu sót của cuộc triển lãm nói trên.

Hai kỷ vật trưng bày trang trọng vào hàng đầu là bức hình bé Kim Phúc chạy trần truồng trên đường Trảng Bàng, tác gỉa là Nick Út và  “Saigon Excuttion”, tác gỉa là Eddie Adams.
Nancy Bùi trước phần trưng bày hình của các chiến binh Mỹ tử trận tại VN. Bên phải là Hoàng Dung  trước phần trưng bày nhạc phản chiến trong thời chiến tranh VN.
Ngoài sự bảo trợ của Newsem, buổi Ra Mắt còn được một số công ty do người Mỹ gốc Việt làm chủ bảo trợ như: AB Realty Mortgage, V247, Luraco Technologies, một Ân nhân ẩn danh, Lee Sandwiches, Phở Hot, nhà hàng Present, Đài phát thanh NVR và sự Yểm trợ của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington DC. Maryland và Virginia và 12 hội đoàn khác. Những nhà thương mại và các hội đoàn nói trên muốn cùng với hội VAHF đem VIETNAMERICA tới Newseum để trình bày cho khan giả thấy được những thiếu sót của truyền thông Hoa Kỳ trong thời chiến và còn tiếp tục trong 40 năm qua. Tác hại của sự thông tin phiếm diện này vẫn còn tiếp tục gây bất lợi cho tiếng nói của gần 2 triệu người Mỹ Gốc Việt, đang sinh sống và đóng góp tích cực vào đất nước này.

Để yểm trợ cho buổi Ra Mắt quan trọng này, trong cuối tuần qua, 4 sinh hoạt của người Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn gồm buổi Liên Hoan của VIETFEST tối 30 tháng 9 tại nhà hàng Present, Lễ kỷ niệm 38 năm thành lập của Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn, buổi gây quỹ tranh cử của Luật sư Chưong Nguyễn cũng tại nhà hàng Thần Tài, và buổi Ra Mắt Sách của nhà thơ, nhà văn Lê Mai Lĩnh tại nhà hàng KOBE của nhà văn Nguỵ Vũ đã dành thời gian cho đại diện của hội VAHF là bà Nancy Bùi và cô Hoàng Dung đến từ Austin Texas lên sân khấu để trình bày về cuốn phim và tầm quan trọng của buổi Ra Mắt tại Newseum.. Bà Nancy Bùi kêu gọi:

“ Hội VAHF cần 300 khách cùng có nặt với hội tại Newseum trong buổi Ra Mắt phim VIETNAMERICA tại đây, để nói lên tiếng nói phản bác cho sự thật, để trả lại công bằng cho lịch sử và cho chính nghiã của miền Nam Việt Nam , và để biểu dương sức mạnh và sự đoàn kết của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Bởi vì, nếu chúng ta không làm, thì xin hỏi, ai sẽ làm thay thế cho chúng ta?

Tại Hoa Thịnh đốn, có trên 40 hội đoàn, chỉ cần mỗi hội cử 5 hoặc 6 người đi là chúng ta có đủ người ngồi đầy rạp hát 450 chỗ. Số khách của Newseum là 150 người, chúng ta chỉ cần 300.Nếu được như vậy thì truyền thông Hoa Kỳ và quan khách các cộng đồng bạn phải nể trọng tiếng nói của cộng đồng chúng ta. Rất mong đồng hương quan tâm và yểm trợ cho cơ hội hiếm hoi này.”

Sự hỗ trợ nhiệt tình của người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn

VIETNAMERICA được quảng bá tại buổi Ra Mắt Sách của nhà thơ, nhà văn L ê Mai Lĩnh tại nhà hàng KOBE. Từ trái: Nancy Bùi, chị Nhung, bà Lê Thị Nhị và Hoàng Dung.

Tại bữa cơm gây quỹ cho ứng cử viên Chung Nguyễn. GS. Nguyễn Ngọc Linh (phải), đang hỏi thăm nhà sản xuất Nancy Bùi (trái)
Ông Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Maryland và Virginia Đoàn Hữu Định đã lên tiếng nhiều lần kêu gọi sự hỗ trợ cho công tác văn hoá quan trọng này. Ông phát biểu:

“ Trình chiếu phim VIETNAMERICA để nói về quan điểm của người Việt quốc gia, về chính nghĩa của chúng ta tại nơi cao nhất của truyền thông Hoa Kỳ còn là một chứng minh về sự lớn mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chúng ta không chỉ có biểu tình, chống đối mỗi khi gặp điều sai trái, mà bây giờ chúng ta có đủ sức để ngối ngang hàng với họ để phản bác những điều sai của họ bằng một tác phẩm nghệ thuật. Đây là một bước tiến của cộng đồng cần phải có đông đảo người Việt chúng ta có mặt để giúp buổi Ra Mắt phim được thành công”

Trong tinh thần đó, hai Phó Chủ tịch cộng đồng; Ông Bùi Mạnh Hùng và anh Bobby Lý, còn là chủ tịch của hội NOVAL-DC đang vận động ráo riết để bán vé, vận động người đến xem, giúp hội VAHF trong việc tổ chức. Hội Cao Niên với ông chũ tịch Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, Nhà Việt Nam với bà Lê Thị Nhị, Hội Từ Thiện Tình Thương với bà Lê Tống Mộng Hoa, Gia đình Trưng Vương vói các chị Hồng Thuỷ, Thúy Diệm, hội Cựu Nữ Sinh Gia Long với các chị Vũ Khuê, GS. Kim Oanh, Trường Việt Ngữ Thăng Long với ông Hiệu Trưởng trẻ Hoàng Vi Kha, Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn có Tiến sĩ Chử Nhị Anh, Chủ tịch Chử Nhất Anh, cô hiệu trưởng Trinh Nguyễn Phan, cô giáo Linh Nguyệt, Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt VAUSA với các anh Ross Cao Nguyên Nguyễn, Nguyễn Anh Tuấn, Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thuộc Nghị Hội Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ, cũng là những bậc trưởng thượng đang dành nhiều thì gìờ giúp việc cổ động người tham gia . Đặc biệt chị Tú Nguyễn và con trai là Gene Nguyễn là chủ 2 nhà hàng Phở Hot và Present và anh chị Hiệp & Lệ Ngọc của đài phát thanh NVR vừa là nhà bảo trợ, còn là người cổ động và bán vé giúp Ban Tổ chức.

Bà Lê thị Nhị thuộc Nhà Việt Nam phát biểu:

” Hội VAHF đã khổ công để làm phim VIETNAMERICA được thành công, vận động để được đưa vào nơi cao trọng nhất là Viện Bảo Tàng Truyền thông để cộng đồng người Việt chúng ta có cơ hội nói lên chính nghĩa của mình, thì mỗi người chúng ta hy sinh một chút thì giờ, tiền bạc để có mặt đông đủ là một điều đáng làm và nên làm”.

Đặc biêt là giới truyền thông Việt Nam, các phóng viên đều mong đợi buổi chiếu phim tại Newseum với thật nhiều những câu hỏi, có thể nói rằng, đã chất chứa trong lòng họ từ bao năm qua. Giám đốc chương trình SBTN-DC Võ Thành Nhân chia sẻ:

“ Chúng tôi đã có rất nhiều câu hỏi trong đầu để hỏi ngày hôm đó. Chúng tôi sẽ quay phim toàn bộ buổi ra mắt và phỏng vấn tất cả những người chúng tôi cần phỏng vấn.”

Xe bus đưa đón từ Trung tâm thương mại Eden

Đưọc biết để tạo điều kiện dễ dàng cho đồng hương, hội VAHF đã cho thuê xe bus để đón khách từ trung tâm thương mại Eden số 6751 Wilson Blvd. Falls Church, VA. 22044, vào lúc 5giờ chiều ngày 17 tháng 10, và sẽ đưa quan khách về trước 10 giờ tối. Mọi chi tiết xin liên lạc với ông Bùi Mạnh Hùng số: (301) 741-5834.

Mặt khác, với sự yễm trợ của cộng đồng và 12 hội đoàn, hội VAHF cũng sẽ tổ chức buổi Ra Mắt phim VIETNAMERICA tại rạp Loehmsann’s Cinemas II, tại Loehmann Plaza Shopping Center số 7291 Arlington, Blvd. Falls Church, VA, 22042. Gồm 2 suất 1 giờ và 4.30 giờ chiều ngày 18 tháng 10, 2015.

Một số quan khách gồm Nữ tài tử Kiều Chinh, Bà Khúc Minh Thơ, GS. Lewis Sorley sẽ có mặt để khai mạc của buổi Ra Mắt

tại rạp Loehmann’s Cinemas.

Mọi chi tiết vể vé và bảo trợ cho buổi Tiếp tân và Ra Mắt tại Newseum, xin liên lạc với:

Trinh Nguyễn Phan (571) 228-0689, Linh Trương: (757) 609-7228, Bobby Lý: (703) 350-6241. Vé ủng hộ $100. Vé VIP: $200

Mọi chi tiết vể vé và bảo trợ cho buổi Ra Mắt tại rạp Loehmann’s Cinemas, xin liên lạc với: Bà Lê Thị Nhị: (240) 401-8698, Ông Bùi Mạnh Hùng: (301) 741-5834, Anh Bobby Lý: (703) 350-6241. Vé ủng hộ: $20

Đặc biệt, vé của cả hai buổi Ra Mắt có bán tại: Phở Hot, số 7442A Little River Turnpike. Annadale, VA. 22003. ĐT: (703) 333-5955. Và nhà hàng Present tại số 6678 Arlington Blvd. Falls Church, VA. 22042. ĐT: (703) 5311881.

Hội VAHF
(10/2015)

Hạ cờ đỏ sao vàng tại trường Noddin Elementary

Sáng nay, 10/10/15, một buổi sáng không có nắng nhưng lại không lạnh, và cũng như những sáng thứ Bảy khác, nhóm vận đông cho Ư'ng Cử Viên ÐỖ THÀNH CÔNG tập hợp nhau lại ở 1 khu vực nào đó để gõ cửa từng nhà cử tri (precinct walk) để vận đông xin phiếu bầu cho anh Ðỗ Thành Công . Hôm nay chúng tôi đến khu nhà gần vườn Nhật của TP San Jose .

Ðang đi thì 1 chị trong nhóm nhận được phôn của 1 người bạn cho biê't anh ta đưa con gái đến trường dự buổi sinh hoạt ngoài trời Walk-a-Thon của NODDIN ELEMENTARY SCHOOL, 1 ngôi trường tiểu học ở số 1755 Gilda Way, San Jose, CA 95124 (408) 356-2126 . Quanh sân trường là những tấm bảng với những nét đặc trưng và cờ của các quốc gia có học sinh theo học tại trường . Tại đây anh ta thấy 1 tấm bảng có cắm cờ Việt Cộng (Cờ đỏ với ngôi sao vàng mà người Việt tị Nan công sản thường gọi nôm na là cờ máu) .


Nhận được tin không thể chấp nhận này, nhóm chúng tôi gồm UCV Ðỗ Thành Công, chị Ðỗ Minh Ngọc, Chị xxx , Anh YYY , và Hoàng Lan tức tốc ngừng việc vận động cho UCV DTC và đến ngay trường Noddin. Kỹ sư DTC đã phân giải cho bà phụ tá hiệu trưởng và được bà hợp tác ngay . Bà xin lỗi vì đã không biết rõ sự việc, bà cũng cho biết bà không chấp nhận Công Sản, không thể chấp nhẵn hành đông ức hiếp dân và vi phạm nhân quyền .

May quá, trong xe kỹ sư DTC có sẵn 1 lá cờ VNCH nhỏ định đem tặng 1 cậu học trò để bàn học nhưng trong lúc cần, ks DTC đã mượn lại và cắm trên tấm bảng thay cho là cờ đỏ đã bị lấy xuống.

Ứng cử viên Dân biểu Ðỗ Thành Công đang hạ cờ vc và thay bằng cờ VNCH


Bà phụ tá hiệu trưởng trường tiểu học Noddin bên lá cờ VNCH (cờ vàng ba sọc đỏ)


Qua việc này, chúng tôi bàn bạc và có ý kiến là chúng ta nên để sẵn trong xe 1 lá cờ VNCH khổ cỡ 2 tờ giấy học trò hoặc lớn hơn 1 chút phòng trường hợp như hôm nay thì có ngay, không phải gọi phôn nhờ ai đó tìm 1 lá cờ đem đến e là chậm mất - Như hôm nay buổi sinh hoạt ngoài trời của các em không kéo dài - Vấn đề là mình phải triệt hạ cờ đỏ ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào . Cờ đỏ của VC không được tự do treo bừa bãi và rộng rãi trêm đất nước mà chúng ta là người dân . Cờ đỏ chỉ được treo trong toà đại sứ VC thế thôi . Ngay cả bên ngoài tòa ÐS VC cũng không được, bằng cớ là mỗi năm ngày quốc khánh VC, lá cờ đó chỉ dám chớp nhoáng thò ra ngoài cửa sổ trong khoảnh khắc thôi.

Việc hạ cờ VC và thay bằng cờ VNCH như hôm nay không phải là mới mẻ . Chúng ta cũng đã từng làm . Ðiều này cho thấy còn nhiều trường học hay 1 số cơ quan chính quyền họ làm việc theo nguyên tắc và có thể là theo ...GOOGLE khi cần treo cờ cho học sinh hay nhân viên Việt Nam họ chỉ việc lên Google tìm và ra lá cờ vc. Vấn đề của chúng ta là cần đến ngay và giải thích cho họ hiểu . Chắc chắn không 1 trường học nào muốn bị đa số học sinh Việt Nam tẩy chay . Giản dị là họ không muốn mất học trò, không muốn bị phản đối có lý do chính đáng .

Nên nhớ, cờ vàng ba sọc đỏ là cờ VNCH, là lá cờ di sản của các công dân Mỹ gốc việt . Các viên chức chính quyền cũng không muốn làm phật lòng những cử tri sẽ là nguồn cho họ số phiếu nào đó để thắng cử . Chúng ta nên để ý 1 điều là các viên chức chính quyền ai cũng muốn được ủng hộ bằng lá phiếu hoặc không bị tẩy chay . Không phải chỉ mới đây mà đã từ lâu, các ứng cử viên dù Việt Nam hay không phải Việt Nam cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của lá phiếu từ CÐ VNTNCS chúng ta . Họ đã tìm đến chăm sóc, o bế và kể và cố gắng cho bằng được tham dự các buổi họp mặt, các buổi lễ của CDTNCS chúng ta . Họ không bỏ sót đi chào cờ VNCH đầu năm, Kỷ niệm 30 tháng Tư đen, Ngày quân lực, ngày lễ giỗ cố TT Ngô Ðình Diêm, thậm chí cả ngày tết Trung Thu cho trẻ em VN . Họ làm đẹp lòng CÐ chúng ta bằng cách học dăm ba câu chào hỏi bằng tiếng Việt như " Kính chào qúy vi", " Chúc mừng năm mới"...

Tại sao họ lại phải vất vả như thế ? . Chẳng qua là họ đã nhận ra 1 điều vô cùng quan trọng với họ, là số phiếu từ  CÐ TNCS VN chúng ta có thể làm lệch cán cân trong các kỳ bầu cử . Những lá phiếu của CÐ VNTNCS có thể làm nên lịch sử, có nghĩa là CÐ chúng ta đủ số phiếu có thể đem đến thắng lợi cho 1 UCV  và cũng có thể làm 1 UCV bị loại khỏi cuộc chiến tranh cử vào 1 chức vụ trong chính quyền-tức là mất job . Chúng ta ai cũng có thể đoan chắc là nếu Madison Nguyễn đừng phản bội CÐ VNTNCS thì chắc chắn là trong kỳ bầu cư vừa qua  bà ta đã được CÐ chúng ta đã hồ trợ hết lòng . Chắc chắn bà ta đã thành thị trưởng San Jose rồi, không phải mất việc để giờ đây lại vất vả đi kiếm việc vì ai cũng biết  sự nghiệp chính của bà ta là ở chính trường - bà ta chú ý đên việc làm chính trị chuyên nghiệp chứ không phải vì mục đính giúp CÐ VNTNCS nên thua keo này bà nhất quyết bày keo khác .

Ngoài ra, chúng ta cũng đã chứng kiến và nhận ra rõ ràng là đã có khá nhiều UCV thua cuộc chỉ vì không được sự ủng hộ của CÐ VNTNCS chúng ta. Một điều rõ ràng khác là từ những lá phiếu và sự ủng hộ tích cực của CÐ VNTNCS chúng ta đã đem đến thành công vẻ vang cho LS Nguyễn Tâm để ông trở thành NV k7 San Jose trong kỳ bầu cử vừa qua . Dù không được đề cử của bất cứ viên chức chính quyền nào, ông đã đánh bại 2 đối thủ , đầy những đề cử và giới thiệu của các viên chức chính quyền và cả 1 tờ báo thuộc loại lớn ở SJ này San Jose Mercury new dành cho họ, đó là UCV Maya Esparza và Vân Lê .

Xem ra CÐ VNTNCS chúng ta có 1 sức mạnh lá phiếu mà các UCV và các viên chức chính quyền phải quan tâm . Xin nhắc  đó là 1 bài học mà bất cứ UCV nào dù Việt hay không phải Việt đều biết .

Vậy thì tai sao các viên chức chính quyền, những người rất cần sự hỗ trợ của người dân, cũng là cử tri, họ lại làm mất lòng những người dân của họ, những người có lá phiếu trong tay, để đứng về phía khách nước ngoài không có quyền đi bầu, không có lá phiếu nào cho họ cả ? .

Chúng ta cần chú ý đến ưu thế này của chúng ta .

Hoang Lan
Nguồn: http://www.vietlist.us/SUB_CongDong/HaCoMau1510110433.shtml

Thư nghị sĩ Đức chống lại thủ tướng Merkel

Thủ tướng Đức bà Angela Merkel 
Lá Thư từ  Đức Quốc 07.10.2015

* Lê Ngọc Châu (theo AFP - 3giờ trước, 2015/10/07)

Chính trị gia CDU yêu cầu Merkel thay đổi chính sách tị nạn
Những người  phê bình trong nội bộ đảng viết thư cho Thủ tướng .

Trong nội đảng CDU, các nhà "chỉ trích"  huy động chống lại chính sách tị nạn của bà Thủ tướng Angela Merkel (CDU). Trong một bức thư gửi Thủ tướng, được báo "Focus Online" công bố trên internet, hơn 30 chính trị gia CDU chủ yếu từ cấp tiểu bang và vùng đòi hỏi Thủ tướng thay đổi đường lối chính trị tị nạn!. "Việc thực hiện chính sách  "biên giới mở " không tương xứng - chẳng những đối với luật pháp châu Âu mà ngay cả với luật Đức -, nhưng hiện còn "phù hợp" với chương trình (Progamm) của CDU," được đề cập trong thư.

Rất nhiều thành viên và cử tri của đảng chúng ta ( ý nói CDU ) đã cảm thấy chính sách tị nạn hiện tại - do" chính phủ liên bang CDU dẫn đầu không còn phù hợp với tính cách đại diện nữa ", các nhà phê bình trong nội bộ đảng đã viết thêm. Họ kêu gọi Merkel, "phải kịp thời có biện pháp nhanh chóng, hiệu quả để làm giảm đi làn sóng của người tị nạn hiện tại ".

Ký vào bức thư có hơn 30 nghị sĩ của Nghị viện tiểu bang, các chính trị gia cấp huyện và khu vực, các quan chức của Liên minh Trẻ (Junge Union). Họ phàn nàn rằng: " khả năng thu nhận ở Đức đã đạt đến mức tận cùng và ở một số nơi đã cạn kiệt". Chúng ta đang chứng kiến một làn sóng không kiểm soát được !".

Những người ký tên trong thư đòi hỏi những người tị nạn, những người muốn nhập vào nước Đức thông qua nước thứ ba an toàn, phải bị từ chối ngay ở biên giới Đức. Ai bị từ chối tị nạn sẽ bị trục xuất nhanh chóng. Chính phủ liên bang và cá nhân bà Merkel cần phải làm rõ,  thông qua quảng cáo trên báo và phương tiện truyền thông xã hội rằng những ai KHÔNG bị đàn áp chính trị hoặc bị theo dõi, truy nã KHÔNG có được quyền tị nạn ở Đức.

Thay lời kết: Vì cũng là người được Đức cho tị nạn nên người viết cố gắng tránh những "phê bình" có thể gây hiểu lầm nhưng xin mạo muội đưa ra vài thiển ý để chúng ta suy nghiệm:

* Bất cứ một chính sách nào không giới hạn đều gặp khó khăn, nhất là khi mà " những người di dân ào ạt đi bằng xe lửa , xe hơi " đến Đức, Áo hay bất cứ quốc gia tự do nào ở Châu Âu.

* Vì không kiểm soát nhân sự đã / đang ào ạt đến Đức nên nhiều tệ trạng đã/đang xày ra trong các trại tị nạn ở Đức nói chung mà báo chí Đức đã đăng tải trong vài ngày qua và hiện tại. Đa số người Đức cho biết là họ đang lo ngại nhiều về vấn đề an ninh nội địa !

* Người di dân chờ đợi quá nhiều từ chính quyền Đức mà họ quên rằng ngay cà người Đức còn không có công ăn việc làm, chẳng có nhà ở và trẻ em cũng không có đủ chỗ ở vườn trẻ.

* Luật lệ xây cất nhà cửa ở Đức không đơn giản. Muốn xây phải có giấy phép và dễ hiểu, cần thời gian mới xây xong trong khi "người di dân mới đến" đòi hỏi, chờ đợi  nhiều hơn so với khả năng giải quyết hiện tại của Đức nói chung. Như đã nói, nếu chính phủ Đức trong vài tháng tới không giải quyết ôn thỏa chính họ sẽ gặp khó khăn từ hai phía: từ phía di dân và từ người bản xứ !.

* Sự chống đối từ dân Đức đã bộc lộ trong vài tuần qua. Nhiều chính trị gia hàng đầu của CDU -và nhất là từ thành phần lãnh đạo của đảng chi em đang liên minh cầm quyền CSU - đã từng lên tiếng " chỉ trích bà Merhel " nhưng một khi thư công khai từ nội đảng CDU đã phổ biến thì chắc chắn sự chống lại đường lối chính trị vô biên giới của bà Merkel sẽ không dừng lại ở đó.

* Thêm một tin ngắn nữa, Quý I-2016 sẽ bầu lại nghị viện tại 2-3  tiểu bang ở Đức. CDU đang lo sợ không đạt được kết quả mong muốn vì sự ủng hộ CDU giảm đi thấy rõ qua kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri gần đây. Ngay cả sự ưa chuộng bà Merkel cũng sa sút, từ hạng 1 xuống hạng 4 và còn có thể xấu hơn nữa. Thậm chí trên Internet các chuyên gia phân tích tình hình chính trị còn nói : "CDU có thể thất bại trong cuộc bầu cử 2017 (tuy còn khá xa) vì đường lối chính trị "bốc đồng", sai lầm của họ", mà người khởi xướng, chịu trách nhiệm là bà thủ tướng!

* © Lê-Ngọc Châu  – Nam Đức, chiều 07.10.2015
(chuyển ngữ tin đăng tải 07.10. 2015 _ Nguồn: AFP)
Url: https://de.nachrichten.yahoo.com/cdu-politiker-fordern-merkel-kurswende-fl%C3%BCchtlingspolitik-104633105.html

“Người đàn ông mang bầu đầu tiên trên thế giới sinh con”


“Người đàn ông mang bầu đầu tiên trên thế giới sinh con” 
Trúc Giang MN

1* Mở bài

Sách kỷ lục thế giới Guinness World Records năm 2010 có ghi như sau “Người đàn ông có thai đầu tiên trên thế giới sinh con” (The World’s First Married Man to Give Birth)

Đó là Thomas Beatie, người chuyển giới từ nữ sang nam, mang bầu và sinh con, mở màn cho phong trào phổ biến công khai việc chuyển giới trên thế giới.

Dao kéo trong phòng mổ Thái Lan đã cải số trời, lấn lướt quyền của tạo hóa khiến cho mụ bà cũng đành chịu bó tay, đầu hàng.

Đó là những thiếu nữ xinh đẹp mê hồn phô trương sắc đẹp và cơ thể phụ nữ hoàn chỉnh trong cuộc thi hoa hậu, khiến cho khán giả không thể ngờ được đó chính là những chàng trai cục mịch, thô kệch thậm chí còn xấu xí nữa, mà dao kéo trong các phòng phẩu thuật đã kỳ diệu tạo thành.


2* Người đàn ông mang bầu và sinh con

Năm 2007, bức ảnh về “Người đàn ông mang bầu” (The Pregnant Man) được công bố làm cho cả nước Mỹ kinh ngạc và lý thú.

Thomas Beatie xuất hiện trên các show truyền hình với hình dạng rõ nét đàn ông, râu ria xồm xàm với cái thai trong bụng to tướng, lan tràn trên thế giới.

Vào tháng 11 năm 2008, những ngày cuối cùng trước khi sanh, anh ta được một hảng phim quây và độc quyền phát hành, cuốn phim tựa đề “The Pregnant Man” (Người đàn ông có thai)

Beatie rõ ràng là hình dạng của một người đàn ông. Đàn ông mang bầu và sinh con. Sách kỷ lục Guinness World Records và các show truyền hình đưa những cái tựa đề giật gân, gây chú ý, như “Ông chồng duy nhất trên thế giới sinh con. “Pregnant Man”

Show Barbara Walters và Oprah Winfrey 
Sau đó, Thomas và “vợ” là Nancy Beatie xuất hiện trên các show TV từ Oprah Winfrey đến Barbara Walters, Larry King, Good Morning America, The Doctors…

Đồng thời hình ảnh của Thomas Beatie cũng xuất hiện trên các đài truyền hình thế giới như: Tây Ban Nha, Đức, Nhật, Nga, Thụy Điển, Anh Quốc…

Beatie sinh 3 đứa con. Susan Juliette Beatie (Bé gái, sinh 29-6-2008), Austin Alexander Beatie (Bé trai sinh 9-6-2009) và Jensen James Beatie (Trai, 25-7-2010)

3* Tổng quát về Thomas Beatie

Tracy Lenihuanani LaGondina
Thomas Beatie sinh ngày 20-1-1974 tại Honolulu, Hawaii. Tên khai sanh là Tracy Lenihuanani LaGondina. Giới tính nữ (Female).

Mẹ là người San Francisco, gốc Ái Nhĩ Lan. Cha gốc Triều Tiên.

Thời niên thiếu Beatie là một phụ nữ rất xinh đẹp, hành nghề người mẫu, quảng cáo y phục, quần áo tắm. Đã trúng giải hoa hậu trong kỳ thi tuyển ở Hawaii. Cô thường xuất hiện trên các show truyền hình trình diễn thể dục nhịp điệu, thể dục thẩm mỹ aerobic.

Năm 1996. Beatie tốt nghiệp Đại Học Hawaii với bằng cử nhân về Health Science và sau đó theo học cao học ngành quản trị kinh doanh (MBA=Master of Business Administration)

Năm 1997. Beatie đoạt chức vô địch dành cho đai đen trong trận thi đấu về môn Thái Cực Đạo (Taekwondo).

4* Chuyển giới và kết hôn

Thomas Beatie kết hôn với Nancy Gillespie
4.1. Dùng kích thích tố sinh dục nam. (Hormone testosterone)

Lúc 10 tuổi, Beatie tự cảm thấy mình có nhiều nam tính hơn nữ tính. Đến năm 23 tuổi (1997) Beatie bắt đầu trị liệu bằng kích thích tố sinh dục nam (Testosterone) để chuyển giới từ nữ sang nam.

4.2. Giải phẩu chuyển giới

Tháng 3 năm 2002, Beatie được giải phẩu chuyển giới (Sex reassignment surgery), nhưng chỉ giải phẩu ngực để cho giống đàn ông, còn các bộ phận sinh dục nữ như âm hộ, buồng trứng, tử cung thì vẫn giữ nguyên.

Tracy LaGondino đổi tên thành Thomas Beatie.

4.3. Kết hôn

Và hãnh diện khoe giấy đăng ký kết hôn vừa mới nhận
Trước khi kết hôn, Beatie đến văn phòng Phó Thống đốc bang Hawaii tiến hành thủ tục hợp pháp hóa là người đàn ông. Chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam bằng cách đánh dấu x vào ô Male trên tất cả giấy tờ về lý lịch như khai sanh, bằng lái xe, passport…Như vậy Beatie trở thành đàn ông trên các giấy tờ về lý lịch.

Ngày 5-2-2003, Beatie kết hôn với Nancy Gillespie và chính thức thành vợ chồng của hai người khác phái, một đàn ông là chồng, một phụ nữ là vợ. Nancy, 49 tuổi, đã có hai con trước khi kết hôn với Thomas. Nancy đã giải phẩu cắt dạ con (uterus) nên không có thể mang thai được nữa.

Đó là trên giấy tờ và bề ngoài trong xã hội. Thật ra cặp đôi nầy sống như hai người đồng tính nữ.

Năm 2005, cặp vợ chồng nầy chuyển về sống ở bang Oregon. Hai người khai thuế chung theo diện vợ chồng. Đứng tên chung vợ chồng trong sở hữu nhà, Beatie đánh dấu Male trong bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ…

4.4. Muốn có con và tự mang thai


1). Tự mang thai

Ngưng xử dụng kích thích tố sinh dục nam testosterone để trở về phụ nữ.

Sau 4 tháng ngưng testosterone, Thomas bắt đầu có kinh.

Bước kế tiếp là cần một bác sĩ lấy tinh trùng hiến tặng cấy vào Thomas, nhưng đã có 9 bác sĩ từ chối khiến cho Thomas và Nancy phải tự làm lấy.

Trước hết mua tinh trùng trên internet, rồi Nancy dùng ống tiêm đưa tinh trùng vào Thomas. Sau đó, thử thai tại nhà. Kết quả: có thai. Thế là bé gái Susan Juliette Beatie ra đời. Thomas cho biết, vợ chồng đã đồng ý phân vai trò cha mẹ rõ ràng. Thomas là cha. Nancy là mẹ của Susan.

2). Rắc rối về khai sanh

Viên chức hộ tịch Oregon cho biết: “Thomas, chúng tôi sẽ ghi tên anh vào ô của người mẹ trên giấy khai sanh, và Nancy là cha”. Theo luật thì người nào trực tiếp sinh ra đứa bé thì mặc nhiên là mẹ.

Sau khi giải bày, giấy khai sanh được đổi lại, trong khung cha và khung mẹ được ghi chung tên cha mẹ. Không phân biệt ai là cha, ai là mẹ.

4.5. Ly hôn và có người yêu mới

1). Ly hôn

Ngày 29-6-2012, Thomas đưa đơn xin ly hôn. Lý do là Nancy bắt đầu nghiện ngập, gây xào xáo gia đình, đối xử thô bạo với mấy đứa con. Tuy nhiên mãi đến tháng 8 năm 2014 mới có giấy tờ ly hôn chính thức vì có nhiều phức tạp về pháp lý. Trước hết là bang Oregon không công nhận cho đồng tính kết hôn, và Thomas không chứng minh được là đàn ông khi kết hôn, cho nên mặc dù đã có hôn thú ở bang khác cũng không có hiệu lực.

Mãi đến ngày 20-5-2014, tòa Oregon tuyên án, luật cấm hôn nhân đồng tính là vi hiến.

Khi ly hôn, Thomas được giữ ba đứa con vì Nancy đã thái độ thô bạo với ba đứa trẻ. Hơn nữa, Nancy không có quan hệ huyết thống nào đối với các con. Và Nancy cũng đã không nhận chúng làm con nuôi cho nên không có quyền hành pháp lý nào đối với chúng cả.

Thomas tâm sự: “Ly hôn không phải là điều vui vẻ gì. Nó quá phức tạp. Chúng tôi đã cưới nhau 10 năm trước, cùng sở hữu tài sản, tài chánh và nhiều thứ khác. Tôi đã từng muốn cùng Nancy đi đến hết cuộc đời. Bây giờ cô ấy đang gặp phải một số vấn đề nhưng cô ấy vẫn là một người bạn và tôi hy vọng rằng, cô ấy trở thành đồng cha mẹ với con của chúng tôi”.

2) Thomas Beatie có người yêu mới

Thomas và Amber Nicholas Amber mang bầu 12 tuần lễ
Hồi tháng 6 năm 2012, Thomas đã nạp đơn xin ly hôn với Nancy. Trong thời gian đó Thomas hò hẹn với Amber Nicolas, giám đốc nhà trẻ ở Phoenix, Arizona, nơi mà Thomas đến sinh sống và gởi con.

Thomas mua tặng Amber một nhẩn kim cương thật to và chờ ly dị xong thì sẽ chính thức hóa quan hệ của hai người. Họ sống chung với nhau rất hạnh phúc, và những đứa trẻ đều gọi Amber bằng mẹ.

Thomas muốn có thêm một đứa con của hai người nhưng bác sĩ khuyên Thomas không nên tiếp tục mang thai vì đã dùng thuốc chuyển giới trên 5 năm rồi, mặc dù vẫn còn buồng trứng.

Đối với Thomas thì việc mang bầu phức tạp hơn vì phải ngừng xử dụng kích thích tố testosterone ít nhất là 6 tháng để cho trứng rụng.

Thomas cho biết “Điều quan trọng nhất là ai trong chúng tôi có thể thành công trong việc mang thai, thậm chí cả hai chúng tôi cũng có thể mang thai cùng một lúc.

Amber đề nghị cả hai cùng cố gắng để thụ thai, ai thành công sẽ là người mang thai.

Kết quả Amber Nicolas đã xuất hiện với cái bụng mang thai được 12 tuần lễ.

5* Phẫu thuật chuyển giới

Phẩu thuật chuyển giới (Sex reassignment surgery) gồm có hai phần riêng biệt: từ phụ nữ thành đàn ông và ngược lại, từ đàn ông trở thành phụ nữ. Giải phẩu biến phụ nữ thành đàn ông tương đối dễ dàng và an toàn hơn từ đàn ông trở thành phụ nữ.

5.1. Nguyên nhân của việc chuyển giới

Nguyên nhân đưa đến chuyển giới phát xuất từ việc bất tương đồng, việc mâu thuẩn tâm sinh lý về cơ thể. Ví dụ như một người sinh ra mang cơ thể của một người phụ nữ, nhưng họ cảm thấy và tin tưởng mình là một người đàn ông. Trái lại, một người bẩm sinh là phái nam nhưng họ cảm thấy rằng họ mang nữ tính nhiều hơn nam tính.

Họ xem việc giải phẩu chuyển giới là tìm về bản chất thật sự của bản thân.

5.2. Giải phẩu chuyển giới từ nữ sang nam

Quá trình chuyển đổi từ nữ sang nam trải qua hai giai đoạn:

1. Chuyển đổi về mặt tâm sinh lý thông qua việc điều trị bằng kích thích tố nam (Hormone testosterone). Việc điều trị tâm lý cũng rất quan trọng. Ở các nước tiên tiến bác sĩ tâm lý là người quyết định cho phép phẩu thuật hay không. Bởi vì sau khi chuyển giới, sẽ phải đối diện với những hậu quả và những thay đổi tác động vào mặt tâm lý và thể chất. Nhiều người do dự, hoang mang về tương lai.

2. Tiến hành phẩu thuật để cắt bỏ các bộ phận thuộc sinh dục phụ nữ như cắt bỏ cặp vú, buồng trứng, tử cung…Và sau đó tạo hình cơ quan sinh dục nam (dương vật, “cậu nhỏ”)

1). Cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ

Trước khi làm phẩu thuật chuyển giới, người nữ chuyển sang nam được tiêm kích thích tố nam (Hormone testosterone) để cơ thể ổn định ở tình trạng nam sau khi giải phẩu.

Quá trình chuyển giới phải qua hai lần phẩu thuật mà phần khó khăn nhất là cấu tạo dương vật giả được làm sau cùng.

Trước tiên cắt bỏ bộ phận sinh dục chính của phụ nữ là cặp vú, buồng trứng và tử cung.

1). Cắt bỏ cặp vú

Đối với phụ nữ có vòng 1 bình thường thì các bác sĩ rạch một nơi nào không để lại vết thẹo rồi hút bỏ mô mỡ bên trong. Kích thước của ngực giảm đi ngay lập tức sau khi mổ nhưng phải băng ngực bằng dây băng đàn hồi từ 4 đến 6 tuần lễ. Sau đó cắt bỏ lớp da dư thừa co cụm lại.

2). Cắt bỏ buồng trứng và tử cung.


Có nhiều phương pháp, nhưng hiện đại nhất là nội soi. Không mổ bụng dưới bằng dao mổ.

Ba hoặc bốn vết mổ nhỏ ở thành bụng để các bác sĩ chèn một ống nội soi và dụng cụ hỗ trợ. Các dụng cụ này loại bỏ tử cung và buồng trứng. Tử cung được lấy ra hoặc thông qua âm đạo hoặc thông qua các vết rạch ở bụng dưới.

3). Kỹ thuật cấu tạo dương vật giả

Các bác sĩ lấy mảnh da ở vùng âm hộ vì nơi đó tập trung nhiều dây thần kinh tạo cảm hứng. Ngoài ra cũng có thể lấy da ở bụng, đùi, cánh tay hoặc bàn tay.

Da được cuộn lại thành hình ống theo kích thước của một dương vật rồi đưa một ống dẫn bằng chất dẻo vào giữa để dẫn nước tiểu. Một đầu ống dẫn nối với miệng thoát nước tiểu của bộ sinh dục phụ nữ, như vậy người chuyển sang nam giới đi tiểu thông qua đường dương vật và tiện lợi khi đi tiểu đứng theo đàn ông, chớ không phải ngồi như phụ nữ.

Kế đó, một miếng sụn nhân tạo được cho vào hình ống để “cậu nhỏ” có thể cương cứng.

Dây thần kinh và mạch máu được nối vào để cậu nhỏ sống được. Vị trí cậu nhỏ đặt trong vùng âm hộ vì có nhiều dây thần kinh cảm giác có thể gây hứng thú sau đó.

Tuy nhiên, mặc dù khoa học rất hiện đại nhưng không có thể tạo ra một cơ quan sinh dục có hoạt động sinh lý như dương vật thật sự của người đàn ông tự nhiên được. Đó là con koo giả.

Như vậy, mặc dù gia đình của Thomas Beatie trên hình thứ là có một người hình dạng đàn ông đóng vai chồng và một phụ nữ đóng vai vợ, nhưng thật sự là họ sống như một cặp đồng tính nữ.

5.3. Giải phẩu chuyển giới từ nam sang nữ

1). Tổng quát

Chuyển giới từ nam sang nữ phức tạp hơn từ nữ sang nam, vì phải kèm theo một số giải phẩu thẩm mỹ để trở thành người có bề ngoài hoàn toàn là phụ nữ.

Phải trải qua 30 ca phẩu thuật: bôm ngực, độn mông, nâng mũi, độn càm, căn da mặt, da trán, nắng xương gò má, xương vai…

Việc tạo hình cơ quan sinh phụ nữ là phần quan trọng nhất. Thái Lan là nước rất chuyên nghiệp về việc tạo cơ quan sinh dục nữ cho người nam chuyển sang nữ.

Xử dụng kích thích tố sinh dục nữ (Hormone estrogen).

Sau một thời gian dài phải uống hoặc tiêm Estrogen và qua điều trị tâm lý thì những ca mổ bắt đầu.

2). Bơm ngực


Giải phẩu bằng phương pháp nội soi chỉ mất 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ.

Bác sỹ phẩu thuật thẩm mỹ sẽ rạch một vết mổ nhỏ khoảng 2,5 cm trên nếp gấp tự nhiên của hố nách.

Qua vết mổ nhỏ đó, bác sỹ phẩu thuật sẽ đưa camera nội soi để bóc tách, tạo khoang trống dưới cơ ngực để đặt túi ngực vỏ bằng chất silicon và sẽ bơm chất gel silicon vào. Túi nâng ngực cũng được đưa vào bằng đường nách.

Dụng cụ giải phẩu được thao tác xuyên qua màn hình do camera hiển thị.

“Bịnh nhân” phải nằm lại một hoặc hai ngày để theo dõi biến chứng.

Khoảng một tháng thì cơ thể sẽ quen dần với hai túi silicon. Hiện tượng sưng vùng ngực và những cơn đau cũng sẽ hết.

Một ca sĩ từ nam chuyển sang nữ kể lại, bữa đi hát đám ma em bị một ông say rượu thò tay bóp mạnh. Em vừa đau vừa sợ. May là cái túi silicon không bể. Bể thì vở nợ.

3). Tạo hình cơ quan sinh dục nữ

Cắt bỏ bộ phận sinh dục nam.

Bỏ tinh hoàn. Dùng dao mổ xẻ một đường ở giữa cái túi rồi lấy hai cái trứng ra.

Cắt bỏ dương vật. Chỉ giữ lại phần da. Các bác sĩ tiếp tục dùng dao kéo và các dụng cụ thích nghi để thực hiện một bộ phận sinh dục nữ.

Một người nam chuyển giới sang nữ cho biết: “Điều khủng khiếp nhất của những người chuyển nam thành nữ, là sau khi bộ phận sinh dục đã ổn định, họ còn phải nong âm đạo để có thể thích ứng với sinh hoạt tình dục sau đó. Hải Minh cho biết: "Các bác sĩ Thái Lan hướng dẫn em mua 3 bộ phận của đàn ông bằng cao su, cái bé nhất đường kính 4cm, lớn nhất đường kính 8cm rồi hàng ngày… tập nong!".

Nếu như phẫu thuật tạo hình âm đạo đau đớn 1, thì cái việc "nong" còn đau gấp 5 lần. Đã vậy, tâm lý của người chuyển giới lại sợ rằng sau này khi làm "chuyện ấy" sẽ không có cảm giác nên họ cố chịu đau, nong ngày nong đêm, cốt sao mình sẽ là đàn bà chính hiệu. Hải Minh kể: "Tự nong rất khó, không phải vì mình không làm được mà khi làm, những cơn đau đã khiến em chùn tay nên em phải thuê một người khác làm giúp".

5.4. Phải dùng thuốc suốt đời

TS Lê Vương Văn Vệ, giám đốc bịnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết phần phẩu thuật chỉ giải quyết được phần thô, tức là hình dạng bên ngoài.

Người chuyển giới từ phụ nữ sang đàn ông thì cơ thể phụ nữ của họ không tiết ra kích thích tố sinh dục nam (Testosterone) để giữ cho cơ thể cường tráng của nam giới, cơ bắp vững chắc, râu ria được duy trì…vì thế testosterone phải được xử dụng suốt đời.

Trái lại, đàn ông chuyển thành phụ nữ thì phải dùng kích thích tố sinh dục nữ, estrogen, để thân hình được dịu dàng, tóc thuôn mượt, dáng đi uyển chuyển, giọng nói phụ nữ…nên cũng phải dùng estrogen suốt đời. Nếu không có estrogen thì cơ thể có thể quay trở lại nam giới, mất đi vẻ mềm mại là nét đặc trưng của phụ nữ, râu ria sẽ mọc trở lại.

6* Hai người đồng tính quan hệ tình dục như thế nào?

6.1. Đồng tính nam

Giới “gay”, đồng tính nam, thích quan hệ bằng đường hậu môn, nhưng hậu môn không phải là âm đạo vậy người “đâm” có khoái cảm không?

Tình dục hậu môn gắn liền với đồng tính nam nhưng không phải là trọn vẹn.

Thật ra cái mà giới “gay” ham muốn không phải là hậu môn, mà là cơ quan sinh dục nam của nhau, cho nên khi sờ soạng thì thấy hưng phấn rồi.

6.2. Quan hệ tình dục của đồng tính nữ


Về tình dục nữ, sự dịu dàng và gắn bó luôn đóng vai trò rất quan trọng. Những cử chỉ như ôm ấp, hôn hay vuốt ve được phụ nữ đánh giá cao.

Về khía cạnh kỹ thuật làm tình của “les” (Lesbian) thì các nghiên cứu ghi nhận một số hình thức sau đây: ôm ấp, hôn khắp cơ thể, vuốt ve, hôn môi, mân mê ngực. Các nhà nghiên cứu cho rằng thao tác miệng trên vùng nhạy cảm chiếm 70%.

7* Những người chuyển giới nổi tiếng trên thế giới

7.1. Người chuyển giới từ nam sang nữ nổi tiếng Thái Lan


Parinya Charoenphol biệt danh là Nong Toom, sinh ngày 9-6-1981 với cơ thể phái nam.

Ngay từ nhỏ Nong Toom tự cảm thấy mình mang nhiều nữ tính hơn nam tính. Sau một thời gian ngắn vào chùa tu học để trở thành nhà sư, Nong Toom rời chùa đi học võ Muay Thái.

Anh cố gắng tập luyện với hy vọng trở thành vô địch, kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ và giải phẩu chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ.

Năm 1998, đoạt chức vô địch trong một trận thi đấu tại Bangkok. Ngày 26-2-2006, Nong Toom hạ đo ván đối thủ nặng 140lbs ở hiệp thứ ba. Ngày 31-5-2008, trên võ đài ở Stockholm, Toom thắng điểm trong trận đấu với võ sĩ Thụy Điển.

Năm 2002, Nong Toom giải phẩu chuyển thành phụ nữ.

Năm 2003, tham gia đóng bộ phim võ thuật tên The Beautiful Boxer và sau đó đóng nhiều bộ phim võ thuật khác.

Nong Toom cho biết: “Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với bản thân hiện tại”.

7.2. Người tù nổi tiếng thế giới muốn chuyển từ nam sang nữ

Ngày 22-8-2013, một ngày sau khi bị kết án 35 năm tù, tại nhà tù Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ, binh nhì Bradley Edward Manning tuyên bố: “Tôi là phụ nữ. Tôi muốn mọi người biết về con người thật của tôi. Tôi là Chelsea Elizabeth Manning. Tôi là phụ nữ”. Bradley nói trên chương trình Today của đài NBC (National Broadcasting Company) như thế.

1). Người tù nổi tiếng thế giới

Hóa trang thành nữ
Thế giới biết đến anh ta vì anh đã tiết lộ bí mật quốc gia lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và tài liệu có liên quan đến nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ.

Với cấp bậc binh nhất phụ trách về tin tức tình báo sơ cấp, anh đã tiết lộ 750,000 trang tài liệu mật quốc gia gồm 251,287 bức điện văn mà các sứ quán Hoa Kỳ trên thế giới gởi về Bộ Ngoại Giao Mỹ. Tiết lộ 482,832 bản báo cáo từ mặt trận Iraq gởi về Mỹ.

Tài liệu được gởi đến trang mạng Wikileaks do Julian Assange chủ trương và điều hành. Assange bị truy nã và đang tỵ nạn ở tòa đại sứ Ecuador ở London, Anh Quốc.

Chính quyền Mỹ bối rối và mất mặt với các đồng minh vì những hành vi nghe lén, xâm nhập vào công việc nội bộ của các đồng minh.

2). Bradley yêu cầu được trị liệu bằng kích thích tố nữ estrogen

Bradley cho biết: “Tôi muốn bắt đầu trị liệu bằng estrogen càng sớm càng tốt. Từ nay hãy gọi tôi với cái tên mới là Chelsea Elizabeth Manning”.

Giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ cho biết không thể lấy tiền thuế của dân để chuyển giới trong trường hợp nầy của Bradley.

Luật sư của Bradley là David Coombs cho biết, cộng đồng LGBT (LGBT=Lesbian, Gay, Bisexual và Transgender) đã quyên góp gây quỹ cho anh ta được trên một triệu USD để trả chi phí chuyển giới.

3). Phản ứng của nhà tù Fort Leavenworth

Phát ngôn viên nhà tù Fort Leavenworth, bà Kimberly Lewis, nói với hãng NBC rằng: “Quân đội không cung cấp trị liệu bằng hormone hoặc bằng giải phẩu chuyển giới cho những người bị rối loạn giới tính trong nhà tù Mỹ”.

Các chuyên gia cho biết việc chuyển đổi giới tính cho tù nhân là một tiến trình kéo dài, phức tạp và nhiều tốn kém.

Chi phí giải phẩu từ 12,000 USD đến 30,000USD. Chi phí trị liệu hormone là 200USD mỗi tháng và còn chi phí về tâm lý trị liệu nữa.

Ông George Marcec, nhân viên nhà tù nói với hãng tin AP rằng, Manning cần viết một đơn thỉnh nguyện xin được chuyển qua nhà tù liên bang để được trị liệu bằng hormone.

7.3. Quân đội Mỹ đang xem xét dỡ bỏ lịnh cấm chuyển giới tính

Ngày 13-7-2015, Bộ Trưởng QP/HK, ông Ashton Carter cho biết: “Lịnh cấm chuyển giới đã lỗi thời và bất cứ ai sẵn sàng phục vụ tổ quốc đều có quyền nhập ngũ”.

Một nhóm nghiên cứu của Bộ Quốc Phòng Mỹ được thành lập, làm việc trong 6 tháng về việc nầy.

Hiện nay trên thế giới đã có 18 quốc gia cho phép người chuyển giới được phục vụ công khai trong quân đội, trong đó có những đồng minh của Mỹ như Anh, Úc, Pháp, Do Thái, Canada…

Việc cho phép người chuyển giới tính được công khai phục vụ trong quân đội sẽ dẫn đến những luật lệ chăm sóc sức khỏe cho thành phần cá biệt nầy, kể cả khi ở tù.

8* Một số hình ảnh về chuyển giới tính

8.1. Từ nữ sang nam

Nữ nhiếp ảnh gia Loren Cameron                  * Nữ trung sĩ Shane Ortega chuyển sang nam
Nữ nhiếp ảnh gia Loren Cameron * Nữ trung sĩ Shane Ortega chuyển sang nam

8.2. Từ nam sang nữ


Thi hoa hậu người chuyển giới tại Thái Lan toàn là nam sang nữ

Hoa hậu chuyển giới (Nam sang nữ) quốc tế 2013, người đẹp Brazil

Người đẹp Lào * Hương Giang Idol (Lâm Chi Khanh)* Ánh Phong nam sang nữ

9* Kết luận

Người chuyển giới là một hiện tượng xã hội. Một thực thể mà nhà cầm quyền có nhiệm vụ giải quyết một cách công bằng và nhân đạo.

Liên Hiệp Quốc công nhận ngày 17 tháng 5 mỗi năm là Ngày Quốc tế Chống Kỳ thị người Đồng tính, Song tính và Chuyển giới tính, IDAHO. (IDAHO=International Day Against HOmophobia and Transphobia).

Việc chuyển giới tính gây ra những phức tạp về tâm lý khá trầm trọng.

Viễn ảnh trước khi giải phẩu là thân thể bị tàn phá một cách tàn khốc khi phải bỏ bộ phận sinh dục khỏe mạnh bình thường, có khả năng sinh sản.

Chưa kể người chuyển giới không bao giờ trở thành hoàn hảo trong giới tính mà họ mong muốn được chuyển sang.

Về mặt tâm lý, nhiều người buồn bã thú nhận, nếu được trở lại lúc chưa chuyển giới thì họ sẽ không bao giờ lên bàn mổ cả.

Trúc Giang
Minnesota ngày 7-10-2015

Thủ tướng Pháp hoan nghênh vai trò quốc tế của Tokyo

Thủ tướng Pháp Manuel Valls (giữa ) và người đồng cấp Nhật Shinzo Abe, tại Kyoto, ngày 04/10/2015. REUTERS/Kyodo
(RFI) Sự kiện Nhật Bản muốn đảm trách vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế là « điều tốt ». Trên đây là nhận định của thủ tướng Pháp Manuel Valls khi trả lời một câu hỏi về đạo luật quốc phòng mới nới rộng nhiệm vụ của quân đội Nhật bên ngoài lãnh thổ.

Hôm nay, 05/10/2015, ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng công du Nhật Bản, thủ tướng Pháp Manuel Valls đã có hai phát biểu được chú ý.

Trước tiên là liên quan đến chính sách quốc phòng mới của Tokyo qua đạo luật được thông qua ngày 19/09, cho phép quân đội Nhật tham chiến ở nước ngoài để bảo vệ một nước đồng minh lâm chiến. Thủ tướng Pháp tuyên bố không can thiệp vào chọn lựa nội bộ của Nhật nhưng nguyện vọng của Tokyo muốn đảm đang trách nhiệm quan trọng hơn trong cộng đồng quốc tế thì đó là « điều tốt ». Thủ tướng Manuel Valls không ngần ngại bình luận như một đại diện thương mại : « cũng tốt cho công nghiệp quốc phòng Pháp ».

Hồ sơ thứ hai là về khí hậu. Tại cố đô Kyoto, nơi mà vào năm 1992 cộng đông quốc tế thông qua nghị định thư Kyoto, thủ tướng Pháp thúc giục khoảng 50 nước còn lại trong đó có Nhật, chưa thông báo nỗ lực đóng góp vào biện pháp làm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhân hội nghị COP21, sắp diễn ra tại Paris vào tháng 12/2015.

Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles tường thuật :

Tại Kyoto, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cảnh báo rằng Hội nghị Paris về khí thải gây hiệu ứng nhà kính còn được gọi là COP 21 chưa thể nói trước là sẽ thành công. Khoảng 50 nước thành viên của Hiệp định khí hậu Liên Hiệp Quốc cho đến nay vẫn chưa thông báo cam kết.

Nhật Bản có công bố một số hứa hẹn nhưng còn quá khiêm tốn : Giảm có 26% lượng khí thải từ nay đến 2030 trong khi Liên Hiệp Châu Âu cam kết giảm 40%.

Thủ tướng Pháp đến thăm Kyoto, nơi cách nay 23 năm, thỏa thuận đầu tiên về môi trường được ký kết. Ông cũng đến Fukushima nơi xảy ra tai nạn hạt nhân. Từ đó đến nay, chỉ có một lò điện hạt nhân duy nhất hoạt động trở lại. Đi ngược lại xu hướng chung, Nhật đã xây nhiều nhà máy chạy bằng than đá, nguyên liệu gây ô nhiễm, để bù đắp cho số nhà máy điện hạt nhân phải đóng cửa vì hư hại.

Để có thể giữ lời hứa chống biến đổi khí hậu, Nhật Bản muốn tăng cường hợp tác với Pháp trong lãnh vực hạt nhân. Thủ tướng Pháp tuyên bố sẵn sàng đón tiếp tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi Heavy đầu tư vào tập đoàn hạt nhân Areva của Pháp. Mitsubishi và Areva đã cùng chế tạo lò phản ứng hạt nhân Atmea.

Biển Đông: VN cần mạnh dạn tố cáo Trung Quốc

Nhân dịp đến New York dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Chủ tịch Trương Tấn Sang (trái) đã cố gắng đề cập đến vấn đề Biển Đông với Quốc tế.REUTERS/Darren Ornitz
Biển Đông: Việt Nam cần vận động dư luận và mạnh dạn tố cáo Trung Quốc

(RFI) Trong những ngày qua, có thể nói là bên cạnh hồ sơ Syria, vấn đề Biển Đông cũng nổi lên tại Hoa Kỳ thông qua một số hoạt động ngoại giao bên trong cũng như bên lề khóa họp thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, chính thức mở ra hôm 28/09/2015, và nhất là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung trước đó vào ngày 25/09, nhân chuyến công du Hoa Kỳ của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Nếu Biển Đông tiếp tục là một chủ đề gây bất đồng sâu đậm giữa Mỹ và Trung Quốc, và hai nhà lãnh đạo không che giấu điều đó trong cuộc họp báo chung, thì chủ đề này đã cũng đã được đề cập đến công khai trong một số tham luận đọc trên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario… hay trong một số cuộc họp bên lề Đại hội đồng như Hội nghị Ngoại trưởng ba nước Mỹ-Nhật-Ấn, hội nghị ASEAN-Liên Hiệp Quốc…

Khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, với sự có mặt của đại diện hầu hết các nước trên thế giới là một cơ hội hiếm hoi để Việt Nam có thể nêu bật lập trường quan điểm của mình về Biển Đông, trong bối cảnh vùng này đang bị Trung Quốc dùng sức mạnh tìm cách thâu tóm, bất chấp đòi hỏi chủ quyền của các láng giềng, bất chấp nguy cơ làm cho tình hình căng thẳng, gây nên bất ổn định.

Giới quan sát đặc biệt ghi nhận bài phỏng vấn mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành cho hãng tin Mỹ AP, trong đó ông tố cáo hành vi bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở trên đó mà Trung Quốc đang tiến hành ở vùng Trường Sa, ngay trên một số bãi ngầm mà họ đã dùng võ lực đánh chiếm từ tay Việt Nam vào năm 1988, hay chiếm của Philippines vào năm 1995.

Bên cạnh đó, ngày 28/09, ông Trương Tấn Sang cũng đến nói chuyện tại Hội Châu Á, Asia Society, ở New York. Ngoài chủ đề chính là 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ, buổi nói chuyện cũng đề cập đến các diễn biến đáng ngại mới đây tại Biển Đông, và Chủ tịch nước Việt Nam đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc không tôn trọng những gì đã cam kết trên vấn đề Biển Đông.

Một bài viết trên trang blog của Hội Châu Á chẳng hạn, đã nêu bật lời phản bác của ông Trương Tấn Sang đối với lập luận « Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ ngàn xưa », được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra hai lần trước đó (trong bài trả lời bằng văn bản phỏng vấn của báo Mỹ Wall Street Journal ngày 22/9, và trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng hôm 25/09). Theo Chủ tịch nước Việt Nam, thì cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc về Việt Nam, và Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử để chứng minh.

« Phải tố cáo Trung Quốc dùng võ lực giết người Việt khi chiếm Trường Sa »

Các phát biểu của lãnh đạo Việt Nam về Biển Đông đã được giới quan sát rất chú ý, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang phớt lờ những lời phản đối của nước khác để tiếp tục các công trình của họ tại Biển Đông. Theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà nghiên cứu kỳ cựu về Biển Đông, hiện giảng dạy tại trường Đại Học Maine (Hoa Kỳ) việc đánh động dư luận quốc tế về các hành động coi thường luật lệ của Trung Quốc tại Biển Đông là điều rất cần thiết, tuy nhiên, Việt Nam cần phải năng nổ hơn nữa, phải mạnh dạn tố cáo tại các diễn đàn quốc tế các hành vi của Trung Quốc : « Dùng vũ lực chiếm đảo, giết người, và qua việc chiếm đóng, gây mất an ninh cho toàn khu vực và thế giới ».

Theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long, lẽ ra Việt Nam nên tận dụng nhiều hơn nữa khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này để tranh thủ dư luận do việc vấn đề Biển Đông đang giành được sự chú ý nhất định.

Điểm yếu của Việt Nam là thường chỉ nêu vấn đề một cách chung chung, không dám mạnh dạn tố cáo các hành vi sai trái của Trung Quốc, và chưa quan tâm đúng mực đến nhu cầu tranh thủ người dân Mỹ, một nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy chính quyền Mỹ có những hành động cụ thể hơn để kháng lại tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc.

RFI : Hoạt động của Việt Nam nhân Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này có điểm gì đáng chú ý trong việc khẳng định các quan điểm của Việt Nam về Biển Đông ?

Ngô Vĩnh Long : Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này điểm đáng chú ý là các cuộc phỏng vấn với báo chí của Chủ tịch Trương Tấn Sang. Trong một cuộc phỏng vấn với AP (Associated Press) ngày 28 tháng 9 ông Sang có nói rằng: « Biển Đông là điểm nóng của khu vực và thế giới. Từ năm ngoái Trung Quốc ồ ạt bồi đắp các đá chìm để biến chúng thành đảo lớn. Chúng tôi cho rằng hành vi của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế. »

Ông Trương Tấn Sang cũng khẳng định Trung Quốc đã xâm phạm Tuyên bố về Ứng xử trên Biển Đông (DOC) 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc.

Cùng ngày, trong phát biểu tại Hội châu Á ở New York, ông Sang cho biết thêm là Trung Quốc đã không giữ lời hứa và thi hành những thoả thuận giữa Trung Quốc và Việt Nam : « Chúng tôi hết sức chủ động bàn với Trung Quốc rằng trong khi tìm một giải pháp lâu dài, cơ bản mà hai bên có thể chấp nhận được, thì phải kiểm soát tình hình, kiểm soát hoạt động, không thể để cho xung đột xảy ra. Ý tưởng này đã dẫn tới thỏa thuận về 6 nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo các vấn đề trên biển đã được ký cách đây mấy năm. Rất tiếc rằng trong quá trình thực tế ở trên biển diễn ra không đúng như mong muốn của cả hai bên trong thỏa thuận về 6 nguyên tắc cơ bản. »

Đáng lý ra ông Sang có thể nói rõ thêm là Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm các đảo, giết người, và qua việc chiếm đóng này đã gây mất an ninh cho toàn khu vực và cho thế giới. Ông Sang cũng có thể đã vận động được nhiều nước trên thế giới nếu ông đã nói những việc này một cách rõ ràng ngay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tôi nghĩ rằng phía Việt Nam đã bỏ mất cơ hội đáng quý này.

RFI : Mỹ đã tỏ rõ ý muốn giúp Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Để ý muốn đó biến thành hành động cụ thể cần phải có những điều kiện nào ?

Ngô Vĩnh Long : Khi nhiệm kỳ của Obama mới bắt đầu, Bộ Ngoại giao Mỹ muốn vận động các cơ chế của ASEAN để củng cố an ninh trong khu vực. Sau đó Mỹ vận động các các nước đồng minh như Nhật, Úc, v.v, trong việc xây dựng một cơ cấu an ninh mới.

Một trong những lý do chính là vì Mỹ ở cách xa Việt Nam và Đông Nam Á khoảng 12.000 dặm cho nên cần được các nước trong khu vực tiếp tay thì Washington mới có thể vận động dân chúng Mỹ ủng hộ chính sách « xoay trục » hay « tái cân bằng » qua Á Châu được. Nhưng cả hai việc trên đều không thành vì bị Trung Quốc chi phối các nước trong khu vực.

Cuối cùng Mỹ thấy phải có sự ủng hộ của các nước trực tiếp bị Trung Quốc đe doạ vì hồ sơ Biển Đông, trong đó Việt Nam là nước bị thiệt hại lớn nhất. Đó là một trong những lý do tại sao từ năm 2010 đến nay Mỹ càng ngày càng tìm cách nâng cấp quan hệ với Việt Nam, kể cả việc mời ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ gặp Tổng Thống Obama để thuyết phục dân chúng hai nước là trong hiện tại, lợi ích của hai nước lớn hơn những vấn đề lịch sử còn tồn tại và những khác biệt về ý thức hệ.

Công khai vạch mặt Trung Quốc trước công luận mỗi khi có sự cố

RFI : Việt Nam nên làm những gì để Mỹ có thể thực sự có hành động ?

Ngô Vĩnh Long : Việt Nam có thể làm rất nhiều việc cụ thể - trong đó có các vấn đề bảo vệ quyền con người, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh chung trong khu vực - để giúp Chính quyền Mỹ dùng những hành động cụ thể này của Việt Nam để vận động sự ủng hộ của dân chúng Mỹ.

Thêm vào đó, thì mỗi lần có một sự cố gì gây mất an ninh trong khu vực là Việt Nam nên tranh thủ quần chúng thế giới bằng cách nói rõ cho mọi nước trên thế giới biết là Trung Quốc đang làm cái gì.

Việt Nam cũng nên vận động các nước như Philippines, Malaysia, Brunei, và kể cả Singapore, cùng nói lên những cái đe dọa của Trung Quốc trong khu vực.

Nếu Việt Nam làm được điều đó, thì sẽ giúp Mỹ rất nhiều trong việc có thể có những hành động cụ thể giúp lại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Cho nên vai trò vận động dư luận thế giới của Việt Nam rất quan trọng, và nếu mà Việt Nam không nói rõ mà ỡm ờ, thì sẽ làm khó, không những cho Mỹ, mà cho cả các nước khác trong khu vực.

RFI : Vấn đề quan trọng đối với Việt Nam như vậy là vận động được dư luận thế giới, nhưng việc này còn yếu ở những điểm nào ?

Ngô Vĩnh Long : Trước hết là Việt Nam vẫn còn nói chung chung và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ví dụ như vừa rồi khi ông Sang đến Mỹ chẳng hạn, Việt Nam không những là bỏ mất cơ hội nói thẳng ở Liên Hiệp Quốc, mà cả khi gặp các nhà làm chính sách ở Mỹ, hay là các nhóm tài phiệt, thì lẽ ra Việt Nam nên nói thẳng là tại sao Việt Nam ủng hộ hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, và Việt Nam ủng hộ trên những điểm nào.

TPP cũng là một cách tạo nên cơ cấu an ninh chung

Lý do là vì TPP không chỉ là một vấn đề kinh tế. Ông Obama và giới làm chính sách tại Mỹ đã nói nhiều lần rằng TPP cũng là một cách tạo nên một cơ cấu an ninh chung : Khi một trong số 12 thành viên của khối bị một nước nào đó đe dọa, thì các thành viên khác có bổn phận bảo vệ quyền lợi chung.

Theo tôi, Việt Nam nên giúp Mỹ sao cho hiệp định TPP được thông qua một cách êm đẹp. Đó cũng là một cái lợi cho Việt Nam.

RFI : Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi thăm Mỹ đã tiếp xúc với giới đại tài phiệt Mỹ trước khi đến gặp Tổng thống Obama. Vấn đề vận động giới tài phiệt quan trọng như thế nào trong tình hình hiện nay ?

Ngô Vĩnh Long : Việc vận động giới tài phiệt rất quan trọng, vì giới này cũng đang bị Trung Quốc chi phối, làm áp lực rất nhiều trên họ, trong lúc tình hình bên Trung Quốc cũng rất khó khăn cho nhiều hãng và công ty của Mỹ.

Nếu Việt Nam vận động được các công ty và hãng này, nói rằng Việt Nam sẽ có những chính sách cởi mở, để sau khi TPP được thông qua, thì các công ty này có thể vào Việt Nam đầu tư một cách ổn định, thì điều đó cũng là một vấn đề rất tốt cho Việt Nam.

Đầu tư ổn định nghĩa là Việt Nam hứa sẽ bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền của công dân, để cho không xẩy ra căng thẳng, gây mất ổn định. Theo tôi, đó cũng là một vấn đề tốt cho giới tài phiệt, và giới này có thể làm áp lực đối với Nhà Trắng, đối với các cơ quan làm chính sách bên Mỹ.

Đúng là Trung Quốc khôn ngoan trên vấn đề này. Lãnh đạo Trung Quốc sang Mỹ gặp giới này, rồi đưa tiền ra, đưa lợi ích tài chánh ra để dụ dỗ… Tuy nhiên, theo tôi, đối với người Mỹ, vấn đề đó không phải là rất cấp thiết, bởi vì Mỹ có những vấn đề có thể nói là mang tính chất ý thức hệ, quan trọng hơn vấn đề tiền bạc đơn thuần !

Vận động nhân dân Mỹ để hỗ trợ cho chính quyền Mỹ

Do đó, nếu Việt Nam biết vận động giới tài phiệt, và cùng lúc vận động luôn dân chúng Mỹ, thì đây là vấn đề rất có lợi cho Việt Nam.

Cho đến nay, Việt Nam không làm hay ít làm công việc vận động nhân dân Mỹ. Việt Nam thường chỉ chờ các cơ quan làm chính sách của Mỹ đưa ra biện pháp. Tôi nghĩ rằng như vậy chưa đủ, vì các cơ quan làm chính sách ở Mỹ, kể cả Nhà Trắng, đều cần đến sự ủng hộ của nhân dân Mỹ, hay là của các nước như Việt Nam, (nếu muốn có hành động cụ thể trên Biển Đông).

RFI : Đâu là điểm cần nhấn mạnh ?

Ngô Vĩnh Long : Những gì Việt Nam đã làm trong những năm qua đều rất tốt. Nhưng không nên nói chung chung, mà nên vận động dư luận quần chúng… và nên nói thẳng thừng để cho mọi người đều hiểu.

Chứ nói chung chúng thì dân chúng, đặc biệt là dân chúng Mỹ, sẽ không hiểu tại sao mà nước họ, chính phủ họ, phải sang giúp Việt Nam, là một cựu thù của Mỹ. Phải giải thích cho dân chúng Mỹ biết rằng tại sao hiện nay lợi ích hai bên rất gần nhau, tại sao Mỹ và Việt Nam nên có những quan hệ tốt hơn, để giúp bảo vệ an ninh và hòa bình, không chỉ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn cho cả thế giới.

Top