Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Hội thảo với Giáo sư Stephen B. Young và sách "Sự phản bội của Kissinger"

San Jose: Hội thảo với Giáo sư Stephen B. Young và sách "Sự phản bội của Kissinger"

(VVV) Lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023, đông đảo đồng hương đã đến hội trường Quận hạt Santa Clara, để tham dự buổi hội thảo mang chủ đề "Từ Hoả Tuyến Quảng Trị 1972 đến Hoà Ước Paris 1973" với diễn giả chính là Giáo sư Stephen B. Young. Đồng thời cũng là buổi ra mắt sách "Sự phản bội của Kissinger". Tác giả Giáo sư Young lên án ngoại trưởng Hoa Kỳ  phản bội đồng minh qua Hiệp định Paris 1973. 

Buổi hội thảo và ra mắt sách đã kết thúc lúc 12:30 PM.

Mời quý vị bấm xem video dưới đây: