Matt Mahan

ads header

Breaking News

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI PHỔ BIẾN "DÂN TỘC TÔI" TẬP TÀI LIỆU TƯỜNG THUẬT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA GS NGUYỄN VĂN CANH

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI PHỔ BIẾN "DÂN TỘC TÔI" TẬP TÀI LIỆU TƯỜNG THUẬT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA GS NGUYỄN VĂN CANH

 Trân trọng kính mời:

Quý Vị Đại Diện Các Tổ Chức, Hội Đoàn, Quý Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Quý Cựu Sinh Viên Luật Khoa, Vạn Hạnh, Học Viện CSQG, Quý Cựu Quân Nhân QL VNCH, Quý Niên Trưởng & Chiến Hữu CSQG, Anh Chị Em Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh và Quý Đồng Hương vui lòng dành chút thì giờ đến tham dự Buổi Phổ Biến " Dân Tộc Tôi" Tập Tài Liệu Tường Thuật Một Số Hoạt Động Của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh Tại Hải Ngoại và Giới Thiệu Đàn Chim Lạc Việt theo tinh thần Thư Mời dưới đây của Ban Tổ Chức.

Ban Tổ Chức rất hân hạnh được đón tiếp Quý Vị.

Trân trọng,

TUN Ban Tổ Chức

Thái Văn Hòa