Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Giới Thiệu SCR 3 Vinh Danh Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

 


Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Giới Thiệu SCR 3 Vinh Danh Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

SACRAMENTO – Chủ Tịch Đảng Thiểu Số Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (R-Huntington Beach) đệ trình Nghị Quyết Thượng Viện SCR 3, vinh danh Ngày 19, tháng 6, là Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự kiện này, đánh dấu kỷ niệm 67 ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được chính thức thành lập vào ngày 30, tháng 12, năm 1955.

 

“Tôi rất hân hạnh được đại diện cư dân tại Thượng Viện vinh danh các chiến sĩ anh hùng đã hy sinh để bảo vệ tự do dân chủ cho đồng bào miền nam Việt Nam.” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu, “Tôi cũng xin cám ơn các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa còn sống đã hy sinh cuộc đời và cho đến ngày hôm nay vẫn luôn hướng về quê hương tranh đấu cho tư do và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.”

 

Trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa này, chúng ta cũng không quên ghi nhận 58,000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh và cũng để vinh danh các chiến sĩ  Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và nhiều quan chức trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã thiệt mạng hoặc bị giam giữ trong lao tù.


 ###Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bầu vào năm 2022 với tỷ lệ rất cao và hiện đại diện Địa Hạt Thượng Viện 36 bao gồm Huntington Beach, Garden Grove, Newport Beach, Corona Del Mar, Westminster, San Clemente, Capistrano Beach, Fountain Valley, Buena Park, Dana Point, Seal Beach, Surfside , Laguna Beach, Stanton, La Palma, Los Alamitos, Cerritos, Artesia và Hawaiian Gardens và các thành phố chưa hợp nhất Midway City và Rossmoor. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trước đây đã từng là Nghị Viên Hội Đồng Thành phố, Giám Sát Viên Quận Cam, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Địa Hạt 34, và Dân Biểu Tiểu Bang Điạ Hạt 72.