Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời: Tham dự buổi Hội Thảo và Giới Thiệu Sách 1pm - 4pm 11 tháng 6, 2023


THƯ MỜI

Kính gửi: Quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, Hội Đoàn, Thân Hào Nhân Sĩ cùng quý Đồng hương

Thưa Quý vị, 

Lịch sử người Việt Tự do hơn nửa thế kỷ qua đã bị xuyên tạc, bóp méo. đặc biệt là trong lãnh vực sách giáo khoa. Mới đây, nhóm Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu trẻ phần đông là người Mỹ gốc Việt đã tập hợp lại biên soạn hai cuốn sách sử giáo khoa đầu tiên đã được chuẩn thuận để giảng dạy tại Đại học và Trung học Hoa kỳ:

“BUILDING A REPUBLICAN NATION IN VIETNAM (1920-1963)” (Xây Dựng Một Quốc Gia Cộng Hòa Tại Việt Nam (1920-1963) 

“TOWARD A FRAMEWORK FOR VIETNAMESE AMERICAN STUDIES: HISTORY, COMMUNITY, and MEMORY” (Hướng Tới Xây Dựng Ngành Học Người Mỹ Gốc Việt: Lịch Sử, Cộng đồng và Ký Ức) 

Để hỗ trợ, quảng bá và tạo điều kiện cho các sử gia trẻ có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi với đôc giả và cộng đồng người Mỹ Gốc Việt tại San Jose nhằm thu thập tài liệu cho công trình xuất bản nhiều cuốn sách sử kế tiếp, chúng tôi hân hạnh và vui mừng đứng ra tổ chức Buổi Hội Thảo và Giới Thiệu Sách:

50 NĂM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ
TỪ LỊCH SỬ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Thời gian:  từ 1:00pm – 4:00pm. Chủ Nhật 11 tháng 6, 2023
Địa điểm:  Thư viện Village Square, số 4001 Evergreen Village Square, San Jose’, CA. 95135

Sự hiện diện của quý vị là sự vinh hạnh cho Ban Tổ Chức và góp phần vào việc cải thiện những trang sử sai sót nhằm xây dựng tiếng nói cộng đồng chúng ta ngày càng vững mạnh

Liên Lạc:  Ông Nguyễn Trung Cao: (510) 529-1665, Ông Cao Hồng: (408) 679-9149, Bà Triều Giang: (512) 844-9417

                  VÀO CỬA TỰ DO-CÓ VĂN NGHỆ GIÚP VUI VÀ THỨC ĂN NHẸ

                                     BAN TỔ CHỨC TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI 

Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Mỹ Đại Học Orregon *   Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF). Vietnamese American Roundtable (VAR)

Với sự Yểm trợ của 

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH * Viet Museum San Jose’* Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose’* Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California * Trung Tâm Asian American Santa Clara County* Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam* Đoàn Du Ca Bắc California* CaliToday* Phụ Nữ Cali* Đài Quê Hương* Radio Tiếng MÕ Bác Cali* Báo Mõ * Đoàn Du Ca Bắc California* Website Viet Vùng Vịnh * VÌ DÂN Media Network* VIETTODAY Media * Đài Radio VIỆT NAM Bắc Ca * VIETV. DIRECT TV* NETVIET TV * Đặc Phái Viên Vũ Nhân Đài SBTN.