Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ca Nhạc Đấu Tranh "Đêm Chuyển Lửa" 28/7/2018 tại San Jose

Ca Nhạc Đấu Tranh "Đêm Chuyển Lửa" với ca nhạc sĩ Đình Đại và ca sĩ Thu Sương, được tổ chức bởi  Đài Phát Thanh Việt Nam Bắc Cali 1500 AM, Nhóm Thân Hũu Nguyễn Chí Thiện sẽ diễn ra từ 5 Pm - 8:30 Pm Thứ Bảy 28-7-2018 tại trường Yerba Buena High School số 1855 Lucretia Ave, San Jose CA 95122, vào cửa tự do.