Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nam Cail: Buổi tưởng niệm Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ngày 7-10-2018

Buổi tưởng niệm Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện năm thứ 6

Từ 1pm đến 4pm ngày 7 tháng 10 năm 2018
Tại Moonlight Restaurant aqnd Banquet 15440 Beach Blvd #118, Westminster CA 92683.
Chủ đề "Đất nước sa vào hàm chông".
Văn nghệ: Đồng hành cùngg đồng bào quốc nội Đoàn Du Ca Nam Cali.
MCs: Lê Bích Trâm & Phạm Gia Đại.
Diễn giả: NV Trần Phong Vũ, NV Huỳnh Quốc Bình, Giáo sĩ Tin Lành.
Liên Lạc: Tâm An 714-487-3459, Phạm Gia Đại 714-483-6743