Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư của 17 Dân Biểu, Nghị sĩ Mỹ về Luật An Ninh Mạng tại VN


Thư của 17 Dân Biểu, Nghị sĩ về Luật An Ninh Mạng tại VN

Luật An Ninh Mạng do đảng và quốc hội csViệt Nam vừa thông qua vi phạm trầm trọng quyền tự do ngôn luận và  quyền tự do phát biểu ý kiến của người dân tại Việt Nam.

Luật này thật ra không bảo vệ an toàn về tin tức cá nhân của người sử dụng Internet mà thực chất là dùng để lấy tin tức, thông tin nhằm đàn áp người dân hoặc những nhà đấu tranh cho xã hội, dân quyền, tôn giáo, nhân quyền...  Dân Biểu Ro Khanna cùng 16 các dân biểu và nghị sĩ khác đồng ký tên trong thư kèm theo, gửi đến Chủ Tịch Facebook,  Mark Zuckerberg và Chủ Tịch Google, Sundar Pichai bày tỏ mối quan ngại về sự hợp tác cuả các công ty này với nhà cầm quyền CS Việt Nam, đồng thời yêu cầu công ty này chấm dứt việc hủy bỏ những bài viết, ý kiến, phê bình cuả người sử dụng mà nhà cầm quyền CS Việt Nam yêu cầu xoá đi.