Matt Mahan

ads header

Breaking News

Các Buổi Họp Cộng Đồng Về Chủ Đề Lên Ngân Sách Năm 2023 Của Thành Phố San Jose

Hình minh họa: Họp cộng đồng với Thị trưởng Sam Liccardo ngày 22/10/2016

Các Buổi Họp Cộng Đồng Về Chủ Đề Lên Ngân Sách Năm 2023 Của Thành Phố San Jose


Kính thưa quý vị,

Một phần quan trọng của quy trình lên ngân sách hàng năm của Thành phố San José là việc thu nhận ý kiến của cộng đồng, để tất cả cư dân có cơ hội biểu đạt các ưu tiên và mối quan tâm của họ. Các cuộc họp về ngân sách với cộng đồng sẽ cho văn phòng của thị trưởng, Hội đồng Thành phố và các nhân viên Thành phố thông tin quan trọng nhằm đảm bảo là những khoản chi tiêu trong năm tới sẽ phản ánh nhu cầu của người dân San José. Xin kính mời quý vị đến chia sẻ suy nghĩ của quý vị trong các cuộc họp cộng đồng sắp diễn ra trong tháng 5.

Thành phố đã tạo một trang mạng để quý vị có thể trải nghiệm tự điều chỉnh các khoảng chi tiêu và xem xem cách mình làm có hợp lý không, xin quý vị dùng thử bản tiếng Việt này: https://sanjose.abalancingact.com/2022vietnamese

Để xem thông tin tổng quát, bao gồm các cuộc họp và những tài liệu khác, xin vào trang chủ: www.sjmayor.org/budget

Lịch họp cộng đồng:

Các cuộc họp sau đây sẽ được tổ chức vừa trực tiếp, vừa qua Zoom, và đồng thời cũng được phát hình trên trang Facebook của Thị trưởng: https://www.facebook.com/SamLiccardo1

• Thứ Tư, Ngày 11 Tháng 5, từ 6:00 chiều đến 8:00 tối
Camden Community Center
3369 Union Ave, San José, CA 95124
Để tham gia qua Zoom, xin nhấn vào link này: https://sanjoseca.zoom.us/j/85712849747

• Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng 5, từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa
Thư viện Tully
880 Tully Rd, San José, CA 95111
Để tham gia qua Zoom, xin nhấn vào link này: https://sanjoseca.zoom.us/j/87582706706

• Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 5, từ 6:00 chiều đến 8:00 tối
Mexican Heritage Plaza
1700 Alum Rock Ave, San José, CA 95116
Để tham gia qua Zoom, xin nhấn vào link này: https://sanjoseca.zoom.us/j/81002409695

Kính mong quý vị tham dự và cho ý kiến.

Tri Nguyen,
Văn Phòng Thị Trưởng Sam Liccardo