Matt Mahan

ads header

Breaking News

Buổi nói chuyện giữa phóng viên Mỹ Lợi với Ứng cử viên Biên Đoàn và Ban Vận Động

Từ trái: Ông Nguyễn Long, UCV Biên Đoàn, bà Lưu Mai, bà Cao Thị Tình

Buổi nói chuyện giữa phóng viên Mỹ Lợi với Ứng cử viên Biên Đoàn và Ban Vận Động

Buổi nói chuyện với UCV Biên Đoàn và Ban Vận Động hôm Thứ Ba, ngày 10/05/2022 tại Văn Phòng UCV Biên Đoàn, số 1813 S. 10th Street, San Jose, Ca 95112: https://youtu.be/bvFL8pk5Ynk

Những video clip dưới đây liên quan đến buổi nói chuyện trong video nói trên:

Viêm Mai
Video ủng hộ UCV Biên Đoàn  - May 6
https://www.youtube.com/watch?v=33lO7476NYs

Lập Trường của UCV Biên Đoàn và UCV Van Le – May 5
https://www.youtube.com/watch?v=AUQM1lt1u8M&t=1719s

Biên Đoàn Radio Spot Ad
https://www.youtube.com/watch?v=uCG8ZrpNRwg

SBTN Phỏng Vấn từ Phuong Thúy
https://www.youtube.com/watch?v=jq13s7n1Tt4

Homeless Ăn Cắp Bảng Tranh Cử
https://www.youtube.com/watch?v=O2oEQulFWuY

Câu Chuyện Với UCV Biên Đoàn #1  - Mar 30
https://www.youtube.com/watch?v=cWIcoVTS1VU

Câu  Chuyện Với UCV Biên Đoàn #2 – Apr 12
https://www.youtube.com/watch?v=ethl9OzDXDI

Câu Chuyện Với UCV Biên Đoàn # 3  - Apr 21
https://www.youtube.com/watch?v=lFPisO61vak

Câu Chuyện Với UCV Biên Đoàn # 4  - Apr 28
https://www.youtube.com/watch?v=m2BM6rQYEpE

Câu Chuyện Với UCV Biên Đoàn # 5  - May 6
https://www.youtube.com/watch?v=dIIEzRxjhog