Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thiệp Mời: Tham dự Dạ Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi của HAH Quảng Ngãi Hải Ngoại Bắc CaliThiệp Mời:
Tham dự Dạ Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi của HAH Quảng Ngãi Hải Ngoại Bắc Cali

Ông Bà:
Cùng gia đình và thân hữu vui lòng đến tham dự Dạ Tiệc Tân Niên Đón Mừng Xuân Kỷ Hợi do Hội Ái Hữu Quảng Ngãi Hải Ngoại Bắc California tổ chức tại:
Thời Gian: Từ 5:30 PM - 10:30 PM
Chiều thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
Địa Điểm: Nhà hàng Grand Fortune Seafood Restaurant
4100 Monterey Rd, Ste 108, San Jose, CA 95111
San Jose, CA 95111
Tel: (408) 226-8888

Sự hiện diện của Quý vị là niềm vinh dự và khích lệ cho Ban tổ chức và đồng hương Quảng Ngãi chúng tôi.

San Jose, ngày 1 tháng 2 năm 2019
TM Ban Chấp Hành HAH QNBCA,
Hội Trưởng
Nguyễn Trung Cao

Xin vui lòng ủng hộ $45 cho mỗi phần ăn.
Chi phiếu xin ghi: Hội Ái Hữu Quảng Ngãi Hải Ngoại

L/L: Nguyễn Trung Cao (510) 529-1665
Huỳnh Kim Anh (408) 835-3352
Diệu Huyền (408) 826-7763
Nguyễn Dũng (408) 806-3700
Đại diện Stockton: Nguyễn Thống (209) 373-6203
Đại diện Oakland: Huỳnh Xuân An (510) 282-6178 & Hoàng Công Chứng (510) 289-3868
Đại diện Sacramento: Anh Phúc (916) 346-7810