Matt Mahan

ads header

Breaking News

Khai trương toàn bộ Trung Tâm Văn Hóa Việt-Mỹ và Tết Trung Thu tại VACC


Giới thiệu về ngày Khai trương toàn bộ Trung Tâm Văn Hóa Việt-Mỹ và Tết Trung Thu tại VACC ngày 29 tháng 9,2018

Kính mời quý vị theo dỏi Talkshow giới thiệu về ngày Khai Trương Toàn Bộ Trung Tâm Văn Hóa Việt-Mỹ và Tết Trung Thu ngày 29 tháng 9,2018 với Bs Nha Khoa Nguyễn Hoàng Tuấn (Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ican), ông Lê Cường ( Chuyên Viên của cơ quan Công Viên và Giải Trí phục vụ Dân Cư của Thành Phố San Jose và trực tiếp điều hành Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ) và cô Hồng Hoàng (Program Manager của Ican)