Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thiệp mời: Ra mắt sách Trần Văn Thạch "Cây Bút Chống Bạo Quyền Áp Bức"

Trang 1: Thiệp Mời đồng hưong tham dự buổi Ra Mắt Sách Trần Văn Thạch.
THƯ MỜI

Trân trọng kính mời quí đồng hương vui lòng đến tham dự buổi

Ra Mắt Sách TRẦN VĂN THẠCH (1905-1945)
Cây Bút Chống Bạo Quyền Áp Bức

Buổi lễ sẽ được tổ chức lúc:
1 giờ trưa Thứ Bảy 20-10-2018 tại:
Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122

Được tổ Chức bởi Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy
Phone: (510) 449-9539

Ban tổ chức kính biếu mỗi khách tham dự một quyển sách dày hơn 500 trang trước khi ra về. 
Vì số sách biếu có hạn nên xin quí vị đến sớm và ghi danh trước.

Trang 2: Thiệp Mời đồng hưong tham dự buổi Ra Mắt Sách Trần Văn Thạch.