Matt Mahan

ads header

Breaking News

Milpitas: Biểu tình chống CSVN bán nước và bịt miệng dân


Kính mời quý đồng hương Bắc Cali cùng tham dự cuộc biểu tình đồng hành với quốc nội phản đối và lên án bọn cộng sản Việt Nam Bán Nước - Hèn Với Giặc - Ác Với Dân
Vào lúc 2:00 Trưa  – 5:00 Chiều
Chủ Nhật ngày 24/6/2018
Địa Điểm: City Hal Milpitas
455 E. Calaveras Blvd. Milpitas – CA 95035