Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tiệc Tân Niên Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali ngày 18-3-2018

Tiệc Tân Niên Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương và Thân Hữu Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali, đến tham dự tiệc Tân Niên Xuân Mậu Tuất sẽ được tổ chức tại: 

Nhà hàng Phú Lâm 
3082 Story Road, San Jose, CA 95127

Từ 11:00 AM đến 3:00 PM
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 3 năm 2018
Phần ẩm thực xin mỗi cá nhân ủng hộ $40.00

Để tiện việc sắp xếp, kính xin vui lòng liên lạc Ban Tổ Chức để ghi danh.

Hoặc lấy thiệp mời gồm những số phone dưới đây.

1. Ông Phan Thanh Hùng (408) 387-3784
2. Ông Đường Anh Đồng (408) 406-9585
3. Ông Nguyễn Bình (408) 578-2843
4. Ông Bảo Tố (408) 687-9126
5. Ông Tony Đinh (408) 590-2774
6. Ông Đặng Đức Bích (408) 387-4739

TM BTC
Đường Anh Đồng 
408-406-9585

Xin mời bấm vào hình để phóng to Thiệp Mời