Matt Mahan

ads header

Breaking News

VIVO San Jose: Hội Thảo và Tham Khảo Luật - Miễn Phí


Cơ quan VIVO đang có chương trình "Tôi Biết Luật" vào thứ Tư tuần thứ 2 của mỗi tháng, tại 2264 Quimby Rd. San Jose,CA 95122 lúc 7 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Chương trình hoàn toàn miễn phí, có thức ăn nhẹ và giải khát.

Hai hội thảo sắp tới là ngày 10, tháng 1 và ngày 14 tháng 2.

Chương trình nhằm giúp cộng đồng hiểu thêm thông tin mới về di trú, bảo lãnh, thường trú nhân có án hình sự, quyền lợi nhập tịch,... Bên cạnh đó, có phần Hỏi và Đáp với Luật sư và các chuyên viên di trú.