Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ghi Danh Sinh Hoạt Hè 2017 do cơ quan VIVO tổ chức


Ghi Danh Chương Trình Sinh Hoạt Hè 2017 do cơ quan VIVO tổ chức

Kính mời quí vị Phụ Huynh, Thầy Cô ghi danh cho con em mình (high school, tuổi từ 14-18) tham gia Chương Trình Sinh Hoạt Hè 2017 do cơ quan VIVO tổ chức.

Chương trình hè này sẽ giúp các em hiểu biết thêm về Văn Hóa và Lịch Sử Việt Nam, giúp các em phát triển tài năng trẻ với những hoạt động và giải trí lành mạnh.

Chương trình sẽ tổ chức mỗi thứ bảy từ 10am-12pm. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 cho đến 29 tháng 7.

Chương trình có thức ăn nhẹ và milktea mỗi buổi học.

Chương trình hoàn toàn miễn phí

Xin ghi danh tại: www.tinyurl.com/VIVOsummer

Mọi thắc mắc, câu hỏi, xin liên lạc Alyssa Nguyen, alyssa@vivousa.org, 408-532-7755

VIVO Executive Team