Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư lên tiếng của cựu Dân Biểu VNCH Trần Minh Nhựt

Cựu Dân Biểu VNCH Trần Minh Nhựt - Photo Mỹ Lợi
Kính chào mọi người trên diễn đàn ,

Tôi thật quá đỗi hân hoan và hãnh diện với bà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn khi đọc được bản Thông Tin Báo Chí này về việc Bà đã "nhạy bén" rất đáng ca ngợi khi phát biểu công khai tại diễn đàn Quốc Hội Tiểu Bang Cali phản ảnh đúng 100% quan điểm của Cử Tri mà Bà đại diện cho họ vì đã bỏ phiếu tín nhiệm Bà .

Hơn thế, phát biểu này còn có giá trị mạnh mẽ hơn khi nội dung hoàn toàn phù hợp quan điểm, lập trường của khối Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS trên khắp Hoa Kỳ và toàn thế giới.

Điểm nổi bật hơn, đây là lần đầu tiên tại diễn đàn Quốc Hội một tiếng nói vạch trần hành động "Đâm Sau Lưng Binh Sĩ Hoa Kỳ và QLVNCH" của ông Tom Hayden, chồng của bà Jane Fonda khi 2 ông bà này đến Hà Nội ủng hộ cộng sản Bắc Việt xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian chiến tranh Việt Nam.

Hoan Nghênh Bà Janet !!!

Không bàn đến việc nội quy, nghị trình sinh hoạt Quốc Hội vì không có Informations, công cuộc đấu tranh vì công đạo và chính nghịa của người dân cử là mọi nơi và mọi lúc miễn không bạo động và phỉ báng là rất đáng hoan nghênh.

Riêng trong sự kiện này tôi nghĩ là bà Thượng nghị sĩ Janet rất tế nhị và thể hiện nếp văn hóa tuyệt đỉnh là trọng người và tự trọng khi Bà bỏ ra khỏi phòng họp vào hôm trước khi Quốc Hội họp tưởng niệm ông Thượng nghị sĩ Tom Hayden, để tôn trọng gia đình ông này và Bà đợi đến phiên họp kế tiếp hôm nay Bà mới lên tiếng để “ educated" cho người Mỹ thức tỉnh việc tồi tệ mà ông Hayden đã làm hơn nửa thế kỷ trước với chiến sĩ Mỹ hy sinh vì lý tưởng tự do !!!

Rất tiếc là phiên họp hôm đó lại do ông Thượng nghị sĩ Ricardo Lara thuộc đảng Dân Chủ chủ tọa.... và nếu là một người thuộc đảng khác thì tiếng nói của bà Janet sẽ mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn.

Hy vọng Cộng Đồng VN khắp nơi sẵn sàng yểm trợ bà Janet trong việc đấu tranh làm sáng tỏ vụ việc xảy ra tại Quốc Hội California.

Mong Thượng nghị sĩ Janet vững tâm đấu tranh vì chính nghĩa tự do đi tới.

Chúc Bà thành công trong nhiệm vụ !!!

Kính chào mọi người !!!
Trần Minh Nhựt.