Matt Mahan

ads header

Breaking News

THƯ MỜI: Hội luận chính trị "50 Năm Nhìn Lại"

Đảng Tân Đại Việt trong một buổi sinh hoạt.
THƯ MỜI
Hội luận chính trị "50 Năm Nhìn Lại"

Trân trọng Kính mời Quý Đồng Hương Ưu Tư Vận Mệnh Dân Tộc
Đến tham dự buổi hội luận chính trị do Đảng Tân Đại Việt tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thành lập (14/11/1964 - 14/11/2016), nhằm góp nhặt kiến thức về nền dân chủ Miền Nam, giúp những người tranh đấu trẻ có thêm kiến thức về nền dân chủ ngắn ngủi nhưng là vết son lịch sử này.

BS Mã Xái và Ô, Hoài Sơn
Đề Tài:
50 Năm Nhìn Lại
Mốc chuyển dân chủ ở Miền Nam trong hai thập niên (1955-1975) và các bài học

Thời Gian:
Ngày Thứ Bảy 12/11/2016
Từ 12:30PM trưa đến 4:30PM chiều (sharp)

Địa Điểm:
Phòng Thương Mại Westminster
14491 Beach Blvd, Westminster, CA 92683
(góc tây-bắc đường Beach và Hazard - đậu xe trong parking hay trên đường Hazard)

Hình thức là mọi người đều tham dự thảo luận để đóng góp vào kho tàng kiến thức, đại diện các đảng phái chính trị có mặt trong giai đoạn này sẽ giúp trình bày gợi ý ngắn gọn, không quá 3 trang giấy khổ chữ Times New Roman 14, các đề tài:

1. Sau đảo chánh 1963, các đảng phái chính trị đã làm gì cho dân chủ hoá Miền Nam?

2. Những gì mà các đảng phái chính trị chưa chuẩn bị kịp?

3. Các đảng phái chính trị đã đóng góp gì cho tiến trình dân chủ ở Miền Nam?

4. Các định chế chính trị dân chủ nào đã được xây dựng và hoạt động tốt đẹp? Đối lập và vai trò của đối lập trong giai đoạn này như thế nào?

5. Chiến tranh ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ Miền Nam ra sao?

6. Những bài học nào cần được rút ra, những lỗi lầm nào mà những người dân chủ ngày hôm nay cần nên tránh?

Bác sĩ Mã Xái
Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các đảng phái VN trước 1975, các đảng phái có bề dày tranh đấu sau 1975, các chính khách, nhân sĩ hiểu rõ giai đoạn này, và các nhà tranh đấu trẻ cho dân chủ hóa VN có cơ hội gặp gỡ và cùng nhau trao đổi kiến thức để đóng góp vào tương lai dân chủ VN.

Hội thảo nhằm cố gắng cho ra một nội dung có ý nghĩa, truyền live trên Internet, Facebook, Paltalk, Youtube để các kiến thức về dân chủ Miền Nam được trao truyền cho các thế hệ đi sau muốn biết về giai đoạn tuy ngắn ngủi nhưng vàng son này của dân chủ VN.

Sự tham dự của quý vị sẽ góp phần hết sức ý nghĩa vào dòng sống và lịch sử của dân tộc Việt Nam của chúng ta.

CHỦ TỊCH ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT
Bác Sĩ MÃ XÁI