Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Kính mời Biểu tình & Đêm thắp nến lần thứ 26.


Trân trọng kính mời quý đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:
Biểu Tình & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.

- Ðể phản đối Việt cộng đã tàn nhẫn bác đơn kiện của hàng ngàn đồng bào Hà Tĩnh ruột thịt đang trong cơn đói khổ, lại đi bảo vệ công ty Formosa của Tàu.

- Ðể phản đối Việt cộng bắt giam vô cớ các chiến sĩ Nhân quyền như Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức...

- Ðể hỗ trợ 18 ngàn đồng bào Kỳ Anh đã biểu tình sáng ngày 2/10/2016, trước cổng chính của Formosa, đòi hỏi được bồi thường thỏa đáng.

- Ðể yêu cầu đưa Formosa ra tòa án, đòi bồi thường thỏa đáng những tổn hại môi trường và kinh tế cho dân tộc Việt Nam

- Ðể phản đối công an Cộng sản đàn áp dã man, chà đạp nhân quyền của đồng bào ruột thịt.

Thời gian: 6PM - 8PM, thứ Bảy, ngày 29 tháng 10, 2016.
Ðịa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng Việt Mỹ, 2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122. 

Xin ghi chú: Đêm thắp nến lần thứ 26 thay đổi địa chỉ để ủng hộ Ðêm văn nghệ BIỂN và DÂN TÔI. Sau đó từ Đêm thắp nến lần thứ 27, địa điểm sẽ được dời về địa chỉ cũ: San Jose City Hall, 200 E. Santa Clara St, San Jose, California.

Liên lạc Nhóm Anh Em Thiện Chí, Ðêm Thắp Nến San Jose:

- Hội Phụ nữ vì Nhân quyền VN - WFHR. Phone: 408-386-3390
- Hội Phụ nữ Âu Cơ. Phone: 408-806-7509
- Trần Song Nguyên. Phone: 408-439-4629
- Nguyễn Ðình Lê. Phone: 408-666-6553
- Trần Long. Phone: 408-515-2797

---------------------

Dưới đây là một số hình ảnh Ðêm Thắp Nến thứ 25, ngày 22 tháng 10 năm 2016.