Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Báo: Biểu tình 2/9/2016 chống cờ đỏ trước City Hall SF

Người gốc Việt tại Mỹ biểu tình chống cờ đỏ trước City Hall San Francisco ngày 2/9/2015

KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
ĐIỆN THOẠI : (408) 334-6101

THÔNG-BÁO KHẨN BIỂU TÌNH NGÀY 02-09-2016 

---ooo000ooo--- 

Khu-Hội Cựu Tù- Nhân Chính-Trị Bắc California Trân Trọng thông báo :

Kính mời Quý Cộng Đồng Người Việt Quốc-Gia và Quý Hội-Đoàn, Tổ Chức Quốc-Gia trong Vùng Bắc California đến tham dự cuộc biểu tình để phản kháng thành Phố Hạ cờ Mỹ xuống, treo lá cờ máu của cộng sản Việt-Nam trước văn phòng thành phố San Francisco lúc 10 giờ 00 sáng ngày 02-09-2016

Khu-Hội Cựu Tù-Nhân Chính-Trị Bắc California Kính mong Quý Cộng-Đồng và Quý Hội-Đoàn, Tổ Chức Quốc-Gia VNCH trong Vùng Bắc California, Xin vui lòng khẩn phổ biến, hợp tác và đến thẳng tập trung trước sân van phòng Tòa Thị Chính San Francisco đồng loạt trước 9 giờ 30 sáng .

-  ĐỊA ĐIỂM : Số 01 Đường Dr Carton B Goodlett, CA.94102
- THỜI GIAN : Trước 9 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 02 tháng 09 Năm 2016


Riêng tại San Jose tập trung tai Văn phòng Cộng đồng và Khu-Hội lúc 8 giờ 30 sáng trong ngày để đồng hành lên đường tới Tòa Thị Chính San Francico cho đúng giờ.

Kính mong sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân yểm trơ về tài chánh và quý vị mạnh thường quân có xe van xin giúp Ban Tổ Chức trong việc di chuyển để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp cho đồng hương TNCS và quý chiến-hữu lên đường trong giờ khởi hành đến vị trí biểu tình chống cờ máu xuất hiện ngày 02-09-2016 trước Tòa Thị Chính của thành phố San Francisco.

Trân trọng thông báo.

San Jose, ngày 30 tháng 08 Năm 2016

TM. BAN TỔ CHỨC
Chiến-hữu Mai-Khuyên