Matt Mahan

ads header

Breaking News

Chúng tôi cần chiến tranh với Trung Quốc


CHÚNG TÔI CẦN CHIẾN TRANH!

Tất nhiên là chiến tranh với TQ. Và chỉ với TQ.

1. Chúng ta đang ở thời bình với giá cắt cổ của chiến tranh. Ba mươi năm chiến tranh VN, mỗi năm chúng ta mất 3 sư đoàn (cho cả 2 phía). Vì hoá chất TQ, mỗi năm chúng ta mất 6 sư đoàn (205 người/ngày, gần 75.000 người/năm). Tất nhiên đây là con số công bố, chỉ có trời mới biết con số thực là bao nhiêu. Tính cả tiền chữa trị ung thư cũng tan thành mây khói theo số người chết đó, thì 6 sư đoàn này xem như bị xoá sổ với cả vũ khí và khí tài. Quả là "hoà bình viển vông" khi số thương vong gấp đôi chiến tranh. Vậy thì thà chiến tranh.

2. Với số người chết quá lớn mỗi ngày bào mòn giống nòi, trong khi đối phương không suy suyển gì, rõ ràng chúng ta cầm chắc cái chết. Trong khi đánh thì có cơ may tồn tại, vì ít ra, cũng giáng trả được không nhiều thì ít.

3. Chỉ có nổ súng thì biển và những vùng đất đã mất còn có hy vọng lấy lại, dù le lói. Còn như hiện nay thì không bao giờ.

4. Chiến tranh xảy ra, đó là cơ hội bằng vàng để tống cổ các công ty như Formosa. Chờ đảng đuổi cổ chúng? "Hoặc là tâm thần, hoặc là khốn nạn" cho những người tin vào điều ấy.

5. Nếu có chiến tranh, nhân dân sẽ có cơ may vặn cổ bè lũ bán nước. Con như hiện nay, không bao giờ!

6. Và cơ hội ngàn năm có một để thanh sạch hoá đất nước khi có chiến tranh. Đó là bọn khốn nạn ăn máu uống tuỷ của nhân dân sẽ chuồn ra nước ngoài hết. Chiến tranh là một cái lò luyện thép, xỉ và mọi thứ tào lao sẽ phân tầng.

7. Khi đó, chính đảng cộng sản sẽ bị thử thách. Nó có thể tồn tại hoặc diệt vong. Mà tồn tại được mới là chuyện lạ. Đây là điều bọn khốn nạn né tránh.

8. Có chiến tranh, bè lũ bán nước sẽ chạy qua mẫu quốc, mang theo vàng, đô la. Tiền trong nước sẽ không còn giá trị. Càng tốt. Bớt hẳn bọn khùng tiền lũng loạn xã hội.

9. Chiến tranh cũng là một cơ hội bằng vàng để bỏ được ách phụ thuộc vào TQ. Còn không, thì sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, đất nước này không chóng thì chày sẽ bị xoá tên.

10. Và tất nhiên, có thể chúng ta thua, con cháu bị đuổi cùng giết tận, nhưng sau 1000 năm đô hộ, chút chít còn có cơ may khởi nghĩa. Còn đỡ hơn đầu độc nhau như hiện nay, đến lúc nào đó chẳng còn giống nòi cái chó gì nữa.

11. ...Chiến tranh nó có trật tự của nó. Sẽ thay đổi tận gốc rễ mọi cái bát nháo hiện nay.

*** Trong vài trường hợp, chiến tranh là lựa chọn duy nhất. Có lẽ chúng ta đang trong trường hợp đó.

Nguồn Giáo sư Hà Nhật Tân