Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Báo: Biểu Tình tại San Francisco ngày Quốc Hận 30/4


THÔNG BÁO BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC HẬN 30-04-1975

Ban Tổ chức biểu tình ngày Quốc Hận 30 Tháng 04 Năm 1975

Trân trọng thông-báo :

Kính mời Quý Cộng Đồng Người Việt và Quý Hội-Đoàn trong vùng Bắc California đến tham dự cuộc biểu tình phản đối cộng sản Bắc Việt xâm lăng lấn chiếm Miền Nam Việt-Nam Cộng-Hòa ngày 30-04-1975.

- THỜI GIAN : Lúc 11 giờ 00 Thứ Sáu ngày 29-04-2016
- ĐỊA ĐIỂM :   1700 Đường California - Thành Phố San Francisco
                          (Trước Tòa Đại Sứ Quán Việt Cộng)


- PHƯƠNG TIỆN : Các Thành Phố ở xa...xin vui lòng tập trung tại địa điểm và thời gian nói trên.

Riêng San Jose tập trung tại Khu-Hội Bắc California trước 08 giờ 30 sáng ngày 29-04-2016 để đồng loạt khởi hành.

Ban Tổ Chức đã được sự giúp đỡ 02 xe VAN của Ô.Bà Phúc-Lê và Ô.Bà Hai Bắc Kỳ.

Mong quý Ân-Nhân có xe VAN xin giúp Ban Tổ Chức về phương tiện di chuyển.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

San Jose ngày 22 tháng 04 Năm 2016

TM. BAN TỔ CHỨC
 Phạm-Hữu-Sơn và Mai-Khuyên

Điện thoai liên lạc :
- Ô.Mai-Khuyên ; 408-334-6101
- Ô. Vũ-H-Trưởng : 408-728-2017
- Ô. Cao-Minh-Trí : 408-315-5977