Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Rafael: Lễ Tưởng Niệm 30/4 lúc 10am thứ Bảy 30/4/2016


THƯ MỜI
Hội Ái Hữu người Mỹ gốc Việt quận Marin
Hội Ái Hữu H.O San Francisco
Hội Đồng Liên Hợp Cựu Chiến binh Hoa Kỳ Marin

Trân trọng kính mời quý đồng hương và hội đoàn người Việt Quốc Gia đến tham dự cuộc xuống đường đi bộ rước Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa để tưởng nhớ đến những đồng minh, quân, cán chính đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do, dân chủ cho chính nghĩa Quốc Gia và những thuyền nhân đã thiệt mạng trên con đường tìm đến bến bờ tự do.

Vào: Thứ Bảy, 30 tháng 4 năm 2016
Tại: Hồ Hoài Hương, công viên Civic Center quận Marin
3501 Civic Center Drive, San Rafael, CA 94903

Chương trình
 10:00 sáng - Lễ Tưởng Niệm
 11:00 sáng - Đi bộ và dâng hoa cho
 Đài Chiến Sĩ Trận Vong
 12:00 trưa - Dùng buổi cơm trưa thân mật

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc
- Trưởng ban tổ chức
Anh Kenny Trương, (415)305-4294
Anh Nguyễn Phú, (415)900-8841
- Điều hợp viên
Lưu Quang Vinh, (415)847-2747

-------------------------------------

INVITATION
In memory of April 30, 1975
You are cordially invited to join the Vietnamese American Community for a memorial walk to remember our allies’ servicemen, soldiers who have sacrificed their lives for the freedom and democracy of the Republic of Vietnam and the boat people who lost their lives in the journey for freedom.
When: Saturday, April 30, 2016

 Where: Marin Civic Center Lagoon Park
 3501 Civic Center Dr.
 San Rafael, CA 94903

Ceremony Schedule
10:00 AM Welcome guests
 National Anthem
 Remark by honored guests
 Presentation of Certificate of Gratitude to the Vietnam veterans
11:00 AM The Walk begins
 Presentation of the wreath to Vietnam War Monument
12:00 PM Lunch (provided)

The event is organized by:
 Marin Vietnamese American Association
 The Vietnamese Veteran Association of San Francisco

In partnership with:
 Marin County United Veterans Council
 American Legion Wilkins’ Post 37
 Marin County Community Health Services
 Vietnamese Mental Health Prevention Program
 Vietnamese American Small Business Owners

For more information please contact:
- Co-chairs of the planning committee
  Kenny Trương, (415)305-4294
  Nguyen Phu, (415)900-8841
- Event Coordinator
  Vinh Luu –C.A.M (415) 847-2747