Matt Mahan

ads header

Breaking News

Buổi Gây Quỹ Tranh Cử Dân Biểu CA Cho ƯCV Đỗ Thành Công.


TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

.........................................................................
......................................................................... 

Vui lòng bỏ chút thì giờ  tham dự:

Buổi Gây Quỹ Tranh Cử Dân Biểu California Đơn vị 27 Cho ƯCV Đỗ Thành Công.

Được tổ chức vào lúc:
Lúc  5PM -9 PM  Chủ Nhật 24 tháng 4, 2016
Tại: Nhà hàng Phở  Quế Hương
3210 S. White Rd, góc Aborn Rd , San Jose

Sự hiện diện của quý vị 
là một niềm khích lệ lớn lao dành cho 
Ứng cử viên Đỗ Thành Công và Ban Tổ Chức.

Trân trọng,
Ban Tổ Chức Kính Mời