Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ngày 3/4/2016 Cuộc thi tuyển Hoa Hậu - Miss & Mrs VN USA


Miss & Mrs VIETNAM USA tổ chức
cuộc thi tuyển Hoa Hậu & Hoa Hậu Phu Nhân 2016

2 giờ chiều Chủ Nhật 
ngày 3 tháng Tư, 2016
Tại Santa Clara Convention
5001 Great American Pkwy, Santa Clara, CA 95054

Stickets Sponsor: VIP $75 | $50 | $35
Liên lạc Ban tổ chức: (669) 333-2500
Website: MissMrsVNUSA.org

Mời quý vị bấm vào hình dưới để xem chỉ 1 phút, giới thiệu 
chương trình thi hoa hậu vào ngày 3 tháng 4 sắp tới.