Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tiệc gây quỹ yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội.

Khu hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali.
TIỆC GÂY QUỸ YỂM TRỢ CÁC NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ QUÔC NỘI

THƯ MỜI

Kính gởi : ……………………………………………………………………………

- Quý Bậc Trưởng Thượng - Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
- Quý Hội Đoàn,Tổ Chức Quốc-Gia Bắc California- Quý Đồng Hương Tỵ Nạn CS
- Quý Đại Diện Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí

Kính Thưa Quý Vị.

Hiện nay, những diễn biến thuận lợi trong nước đã có những kết quả khả quan. Những tiến triển trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền tại quê nhà của các nhà tranh đấu nói chung và khối 8406 nói riêng đã làm cho chế độ cộng sản đi dần đến chỗ sụp đổ .Với hiện thực đó,và trên tinh thần hướng về quốc nội trong công cuộc yểm trợ đấu tranh Tự Do - Dân chủ- Nhân quyền cho một nước Việt Nam không cộng sản , và để tỏ lòng biết ơn đến những nhà tranh đấu trong nước ,hy sinh trực diện đấu tranh chống chế độ tà quyền đã bị cầm tù ,hay bị quản chế, nhân mùa Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) các Đoàn thể, Hội đoàn Quốc gia gồm: Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Bắc California, Hội H.O San Francisco, Hội Cao Niên Diên Hồng Oakland, Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Bắc California, Đài Phát Thanh Việt Nam Bắc California 1500 và các chi nhánh khối 8406 Bắc California (San Jose, San Francisco, Oakland….) xin trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự

BUỔI TIỆC GÂY QUỸ YỂM TRỢ CHO CÁC NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ ĐANG BỊ CSVN GIAM CẦM.
Buổi tiệc được tổ chức:
- THỜI GIAN : Lúc 11:00 trưa đến 4 chiều-Thứ Bảy Ngày 28 tháng 11 Năm 2015
- ĐỊA ĐIỂM : Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Bắc California / 111 E.Gish Road - San Jose, CA.95112

Trong buổi tiệc gây quỹ quốc nội, một số phát biểu cảm nhận từ Quốc Nội về những khó khăn, khủng bố do CSVN đối với các nhà đấu tranh và nhu cầu cấp thiết để duy trì sự phát triển lực lượng dân chủ tại quốc nội. Một số phát biểu cảm nhận từ hải ngoại về quyềt tâm và nổ lực yểm trợ quốc nội.

Trân trong kính mời quý vị bớt chút thời giờ đến tham dự và yểm trợ tinh thần lẫn vật chất để duy trì và phát triển thêm “LỰC LƯỢNG DÂN CHỦ” tại quê nhà. Sự yểm trợ tham dự tiệc xin đóng góp $25.00 cho một người. Tất cả mọi đóng góp, sau khi trừ chi phí sẽ được Ban Tổ Chức chuyển toàn bộ về Quốc nội.

Check yểm trợ đề : AFVPP / phần ghi chú phía dưới ghi :Tiệc gây quỹ Dân-Chủ VN
và gởi về địa chỉ : Cho Quý Vị yểm trợ từ xa không tbam dự được
111 E.Gish Road - San Jose, CA.95112

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
San Jose, ngày 27 tháng 10 Năm 2015

BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban:Ô.Nguyễn Phú
Phó ban:Ô. Trần Minh Nhựt - Cô. HạVân

Liên lạc:
San Jose: Ô.Mai Khuyên : 408 334 6101 - Ô.Duy Văn : 408 759 9339 - Ô. Nghê Lữ : 408 677 1482
Ô.Cao Minh Trí : 408 315 5977 - Ô.Lại Đức Hùng : 408 422 6931

San Francisco: Ô.Nguyễn Phú : 415 900 8841 - Ô Nguyễn Dư Hùng :415 678 9270
Ô Nguyễn Nguyên Bình : 415 710 6430

Oakland: Ô. Trần Khiêm Thiều : 510 533 9980 – Ô. Trần Minh Nhựt : 510 333 9117

San Rafael: Ô. Lưu Quang Vinh : 415-847 2747

Sacramento: Ô. Phan Minh Mẫn : 415 419 7268