Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội thảo: Chương trình Việt Ngữ cho học sinh Học Khu S.F

Logo Trung Tâm Văn Hoá Âu Cơ
Buổi hội thảo chương trình Việt Ngữ cho học sinh trong Học Khu San Francisco

Kính mời quý đồng hương, phụ huynh, anh chị em, cùng các em học sinh từ 11-17 tuổi (middle school & high school)

đến dự buổi hội thảo thông tin tìm hiểu về chương trình Việt Ngữ sẽ được giảng dạy tại các trường học tại San Francico.

- Tìm hiểu về thời điểm và qui trình bắt đầu của chương trình
- Khi nào thì các quyết định này sẽ được thực hiện
- Chia sẻ ý kiến của quý vị về việc tham gia chương trình này

Chương trình được tổ chức bởi Học Khu SF (SFUSD) và được bảo trợ bởi Trung Tâm Văn Hoá Âu Cơ.

Xin lưu ý: Buổi hội thảo chương trình Việt Ngữ được tổ chức đặc biệt cho cộng đồng người Việt, do đó
mời quý đồng hương đến tham dự thật đông. Chỉ những người có mặt tại buổi hội thảo mới được điền vào phiếu thăm dò, do đó đây cũng là cơ hội tốt để cộng đồng chúng ta chia sẻ nguyện vọng đến SFUSD.

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2015
11:00 sáng — 12:30 trưa
tại MARTIN LUTHER KING JR. MIDDLE SCHOOL (Auditorium)
350 Girard Street (giữa Bacon St. & Burrows St.) - San Francisco

Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc
cô Lệ Hằng, (415) 828-4754 hoặc (415) 298-3705,  hangleto999@gmail.com
Mailing: Au Co Vietnamese Cultural Center, P.O. Box 347042, San Francisco, CA  94134
www.aucocenter.org