Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hoàn trả tiền vay mượn, tiền hỷ cúng tạo mãi chùa Phật Quang


Thông Cáo Báo Chí Số 15, 11.04.2015: 

THƯ TRẢ LỜI CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ UBCV – GHPGVNTN 
VỀ THỦ TỤC HOÀN TRẢ TIỀN VAY MƯỢN VÀ TIỀN HỶ CÚNG 
TẠO MÃI CHÙA PHẬT QUANG

HOUSTON –  4.11.2015 – (PBC, HĐĐH):  Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang – được sự ủy thác của Đại Hội Khoáng Đại San Jose hôm tháng 10/2015 –  đang tiến hành tốt đẹp việc hoàn trả tiền cho mượn và tiền hỷ cúng tạo mãi chùa Phật Quang thì đột nhiên xuất hiện trên mạng internet một tổ chức có tên gọi “Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang” gây nhầm lẫn cho đồng hương Phật tử xa gần, nhất là những ai ít quan tâm đến những diễn biến gần đây trong nội tình giáo hội.

Phòng Báo Chí – Hội Đồng Điều Hành vừa nhận được Thư Trả Lời Chung của Hội Đồng Quản Trị UBCV – GHPGVNTN, nhằm trả lời những thắc mắc của quý đồng hương, Phật tử đang bị nhầm lẫn về thủ tục hoàn trả tiền cho mươn và tiền hỷ cúng.  Đồng thời chúng tôi cũng cho đăng tải lại Thông Báo của Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang đã gởi ra ngày 29 tháng 10 năm 2015 để quý vị thực hiện đúng thủ tục và có thể nhận lại tiền trong thời gian sớm nhất.  Sau đây là nguyên văn (2) văn kiện quan trọng vừa nêu:

THƯ TRẢ LỜI CHUNG
V/V HOÀN TRẢ TIỀN CHO MƯỢN VÀ TIỀN HỶ CÚNG TẠO MÃI CHÙA PHẬT QUANG

Trong mấy tuần qua Hội Đồng Quản Trị UBCV – GHPGVNTN nhận được nhiều điện thư và điện thoại hỏi thăm về thủ tục nhận lại tiền cho mượn và tiền hỷ cúng tạo mãi chùa Phật Quang.  Hội Đồng Quản Trị xin được trả lời chung như sau:

1.   Đại Hội San Jose 2015 đã bầu ra Uỷ Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang với nhiệm vụ soạn thảo nguyên tắc và kế hoạch hoàn trả tiền cho mượn và tiền hỷ cúng cho quý ân nhân đã đóng góp, một cách công bằng và hợp pháp.

2.  Thủ tục hoàn trả tiền đã được thông báo cụ thể qua Thông Báo của Ủy Ban Thanh Lý gởi ra ngày 29 tháng 10 năm 2015 (xin xem bản sao đính kèm).

3.   Ủy Ban Thanh Lý đang liên lạc với quý ân nhân để hoàn trả tiền cho mượn trước, và tiền hỷ cúng sau.  Xin quý vị liên lạc trực tiếp với Ủy Ban Thanh Lý để hoàn tất thủ tục nhận tiền đúng theo nguyên tắc đã được thông báo.

4.  Ngoài ra, trong thời điểm hiện tại, Hội Đồng Quản Trị cũng như Ủy Ban Thanh Lý không có nhu cầu hay bị ràng buộc phải làm việc với bất kỳ một cá nhân, hay một tổ chức trung gian nào trong thủ tục hoàn trả tiền.  Do vậy, chúng tôi không thể chi trả nếu không được trực tiếp liên lạc với quí vị.

5.  Nếu quý vị ủy quyền cho một cá nhân, hay một tổ chức nào đại diện quý vị để nhận lại tiền thì quý vị phải chờ đợi lâu hơn để chúng tôi hoàn tất các thủ tục cần thiết.  Thủ tục có thể nhiêu khê, thời gian có thể kéo dài, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ và chi phí phát sinh nếu có.

Chân thành tri ơn sự đóng góp của quí vị.  Kính mong quý vị hợp tác để Ủy Ban Thanh Lý có thể hoàn trả tiền cho quý vị đầy đủ nhất, và trong thời gian ngắn nhất.

Houston ngày 4 tháng 11 năm 2015
TM. Hội Đồng Quản Trị UBCV – GHPGVNTN

Nguyễn Minh Huy
Tổng Thư Ký

---- o0o ----

THÔNG BÁO
về việc Trả Nợ và Hoàn lại Tiền Cúng Dường Tạo Mãi Chùa Phật Quang

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý đồng hương, Phật tử,

Để hoàn thành trách nhiệm do Đại Hội Khoáng Đại UBCV 2015 giao phó, Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang xin trân trọng thông báo:

1.    Kể từ ngày 01 tháng 11, 2015, Ủy Ban Thanh Lý bắt đầu công việc hoàn trả các khoản nợ cho quý đạo hữu hảo tâm đã cho mượn và cúng dường. Kính xin quý vị liên lạc với chúng con/tôi qua địa chỉ: Ủy Ban Thanh Lý, 5669 Snell Ave #375, San Jose, CA 95123, hay bằng điện thư:uybanthanhly@yahoo.com

2.    Xin cung cấp cho chúng con/tôi: danh tánh, điện thoại, địa chỉ, số tiền cho mượn hay cúng dường kèm theo chứng từ, biên nhận liên hệ. Xin ghi rõ danh tánh cá nhân sẽ nhận lại tiền.

3.   Chúng con/tôi sẽ lần lượt hoàn trả theo thứ tự thời gian: đáo hạn trước trả trước, đáo hạn sau trả sau.

4.    Sau khi thanh toán xong các khoản nợ, việc hoàn trả tiền cúng dường sẽ được thông báo. Xin nói thêm rằng số tiền cúng dường không thể hoàn trả 100% vì  các chi phí tiêu tốn trong các buổi gây quỹ và quá trình tạo mãi.

Chúng con/tôi mong mỏi sẽ trả dứt các khoản tiền nợ và cúng dường trong vòng từ chín tháng đến một năm, tuy nhiên nếu có điều kiện sẽ kết thúc sớm hơn.  Chân thành cám ơn và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

Trân trọng

Philadelphia, 29 tháng 10, 2015.
TM Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang

Trần Thị Bạch Vân

---- o0o ----

Thông Cáo Báo Chí Số 14, 10.29.2015: 
BỐN (4) VĂN KIỆN QUAN TRỌNG SAU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI 2015 
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – UBCV

HOUSTON – Ngày 29.10.2015 – (PBC, HĐĐH): Phòng Báo Chí – Hội Đồng Điều Hành vừa nhận được (4) văn kiện quan trọng sau Đại Hội Khoáng Đại San Jose 2015. Trong đó, bản Tuyên Ngôn Đại Hội 2015 và Quyết Nghị 14 Điểm vạch rõ tôn chỉ, đường hướng, lập trường và những họat động của Giáo hội trong tương lai. Đặc biệt, Thông Tư Giới Thiệu Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang của Thượng toạ Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành và Thông Báo về việc Trả Nợ và Hoàn lại Tiền Cúng Dường của Ủy Ban Thanh Lý sẽ giải tỏa nhiều xuyên tạc về việc phát mãi chùa Phật Quang trong mấy tháng vừa qua. Sau đây là nội dung chi tiết của các văn kiện quan trọng nêu trên.

TUYÊN NGÔN ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO 2015

Đại Hội Phật Giáo 2015 tại San Jose, California trong ba ngày 8, 9,10 tháng 10 năm 2015 thể hiện sự quyết tâm của cả hai giới xuất gia và tại gia trước những điêu linh xáo trộn nội bộ của Giáo hội. Bằng ý thức trách nhiệm và tinh thần phụng hiến chân thực, toàn thể đại hội đã đồng thuận những điểm sau đây là phương châm hành hoạt:

1. Khẳng định tôn chỉ đồng hành giữa Phật giáo với dân tộc qua ý thức hộ pháp, hộ quốc và hộ dân. Người Phật tử Việt Nam qua bao thời đại hưng vong của dân tộc luôn gắn liền với vận mệnh của đất nước. Điều đó đã được khẳng định từ buổi bình minh dựng nước, lập văn cho đến hôm nay và sẽ được tiếp nối bởi những thế hệ mai hậu.

2. Kêu gọi hàn gắn những vết thương phân hoá của quá khứ bằng tinh thần tương thuận, tương sám như di chúc của Đức Đệ Tam Tăng Thống. Thể hiện hùng tâm người con Phật bằng sự thừa nhận những sai lầm và nỗ lực xây dựng sự hài hoà cao đẹp giữa những người cùng thờ chung một đấng Từ Phụ Thế Tôn.

3. Thắp sáng giá trị thiêng liêng Phật Pháp bằng sự từ bỏ những ngôn phong nặng nề, mang tính thế tục trong tất cả những văn kiện và phương tiện truyền thông của Giáo Hội. Hun đúc tinh thần từ bi, trí tuệ đối với muôn loài. Tuyệt đối tránh những hành động hiềm khích hận thù để giữ gìn giá trị thiêng liêng của thông điệp hoà bình đã trải dài xuyên suốt hơn hai mươi lăm thế kỷ lịch sử Đạo Phật.

4. Thể hiện tinh thần dân chủ đại nghị trong guồng máy giáo hội với sự tôn trọng lẫn nhau trong thảo luận, biểu quyết giữa các thành viên. Chỉ có phương thức làm việc theo tinh thần bình đẳng, tôn trọng, biết lắng nghe, đồng thuận với quyết định của đa số mới tạo được niềm tin chân thực của các thành viên và quần chúng Phật tử.

5. Mời gọi sự nhập cuộc, dấn thân vì lợi ích chung của tất cả mọi tầng lớp Phật tử với sự cởi mở trong tổ chức, đặc biệt là khuyến khích sự tham gia của giới trẻ. Không để những dị biệt về tông phái, giới tính, tuổi tác, trình độ làm những rào cản giữa những người con Phật. Chỉ có sự đóng góp chân thành trong môi trường thân thiện, cởi mở mới làm nền tảng cho sự tồn tại và phát triển Đạo Phật hôm nay và ngày mai.

Làm tại SanJose, Calofornia ngày 11 tháng 10 năm 2015

QUYẾT NGHỊ 14 ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO 2015

Trong ý thức về trách nhiệm thiêng liêng của người Phật tử Việt Nam trước những dao động nghiêm trọng trong nội tình Giáo hội, đồng thời hướng về tương lai tích cực của đại khối Phật Giáo, Đại Hội Khoáng Đại 2015, diễn ra trong ba ngày 8, 9, 10 năm 2015 tại San Jose, thành công viên mãn. Tuyệt đại đa số đại biểu từ khắp nơi về tham dự đã đồng thanh quyết nghị:

1. Toàn thể đại hội ý thức được trách nhiệm trước lịch sử trong cơn nghiêng ngã của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đồng tâm đi tới trong nỗ lực bảo lưu những giá trị cao quý mà chư vị tiền bối đã dày công xây dựng.

2. Duy trì thực thể Unified Buddhist Church of Vietnam – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (UBCV- GHPGVNTN) mà pháp lý thành lập năm 2014 theo sự ủy thác của Hội Đồng Lưỡng Viện, như giá trị truyền thừa.

3. Tổ chức UBCV phải tránh được những sai lầm của quá khứ bằng định chế tam quyền phân lập với ba cơ cấu: Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Đại Diện, và Hội Đồng Điều Hành.

4. Tất cả đại biểu tham dự đại hội mặc nhiên là thành viên chính thức của UBCV. Bản quy chế về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm và thành phần nhân sự sẽ được tất cả thành viên thông qua ba tháng sau Đại hội.

5. Đại hội khẳng định sự tôn kính đối với Đức Đệ Ngũ Tăng Thống như là biểu tượng thiêng liêng, dẫn đạo cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam.

6. Thành lập Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang gồm có (7) thành viên để hoàn trả số nợ và tiền cúng dường tạo mãi.

7. Hoằng pháp là Phật sự hàng đầu. Ngoài những chương trình tu học địa phương, Giáo Hội xem đại lễ Phật Đản chung hằng năm và Trại Hè Phật Giáo là trọng tâm hoằng pháp năm tới.

8. Hoạt động từ thiện xã hội sẽ khởi đầu tại các chùa viện bằng công tác giúp đỡ người vô gia cư, các nạn nhân thiên tai, và những học sinh kém may mắn tại các quốc gia nghèo.

9. Tích cực thúc đẩy nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam với những chương trình vận động các dân cử địa phương, và chính giới tại Washington D.C.

10.Đẩy mạnh truyền thông đại chúng bằng những phương tiện phổ thông hiện nay như website, facebook… Đại hội khẳng định quyết tâm duy trì nguyệt san Đồng Hành, thực hiện đồng bộ các chương trình phát thanh, truyền hình để tiết kiệm công sức và tiền bạc sẽ là ưu tiên hàng đầu.

11.Tất cả thành viên giáo hội sẽ đóng nguyệt liễm để tạo ngân quỹ điều hành.

12.Đại hội thường niên năm 2016 sẽ tổ chức tại chùa Thường Quang, Sacramento, California từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016.

13.Đại lễ Phật Đản chung sẽ tổ chức tại Oklahoma vào chủ nhật 8-5-2016

14.Lễ Húy Nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống và Trại hè Phật giáo 2016 sẽ tổ chức tại chùa Pháp Luân, Houston, Texas vào thượng tuần tháng 7 năm 2016Làm tại San Jose, California ngày 11 tháng 10 năm 2015.

Làm tại San Jose, Calofornia ngày 11 tháng 10 năm 2015


THÔNG TƯ
Giới Thiệu Ủy Ban Thanh Lý Tài Sản Chùa Phật Quang

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý đồng hương, đồng bào Phật tử,

Đại Hội Khoáng Đại 2015 tại San Jose California trong ba ngày kể từ 8-10-2015 đã đánh dấu một khúc quanh lịch sử của Phật giáo Việt Nam hải ngoại. Một trong số những quyết định quan trọng của Đại Hội là thành lập Ủy Ban Thanh Lý để hoàn trả những khoản tiền vay mượn và cúng dường cho việc tạo mãi chùa Phật Quang, Huntington Beach, California.

Chùa Phật Quang được tạo lập là một mái chùa chung với sự chung vai góp phần của Phật tử hữu tâm xa gần trong thời gian kỷ lục 3 tháng. Trong số đó có một phần ba là cúng dường. Hai phần ba là cho mượn. Tiếc thay những xáo trộn nghiêm trọng trong nội bộ GHPGVNTN đã tạo nên những khó khăn lớn lao ngăn chận tất cả những nỗ lực vận động tại chánh để thanh thoả nợ nần. Trong hoàn cảnh đó Hội Đồng Quản Trị UBCV đã phải làm một quyết định khó khăn là phát mãi ngôi chùa để hoàn trả số tiền cho vay và cúng dường lại cho thập phương bá tánh.

Toàn thể đại biểu tại Đại Hội tháng 10 San Jose đã đồng thanh quyết nghị, giao quyền quyết định tiền bán cơ sở chùa Phật Quang cho Ủy Ban Thanh Lý gồm bảy (7) thành viên để xúc tiến việc hoàn trả cho những người đã đóng góp. Bảy thành viên gồm có:

1. Trưởng ban – Bà Trần Thị Bạch Vân (Lăng Già Nguyệt): Cư ngụ tại Philadelphia, Hội Trưởng Hội Văn Hóa Việt Nam Philadelphia & Phụ Cận.

2. Phó ban – Bà Trần Thị Yến (Diệu Xuân): Cư ngụ tại Oklahoma City, OK – Văn phòng Dịch vụ Du lịch/Di trú & Quan thuế, Cựu kiểm toán viên (Tax Auditor) Tiểu bang OK.

3. Thư Ký- Ông Khoa Lê: Cư ngụ tại San Jose, CA. Điều hành cơ sở tài chánh.

4. Ông Cường Đặng (Tâm Giác): Cư ngụ tại San Jose, CA. Thành viên Liên Đoàn Cử Tri và Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ San Jose.

5. Bà Hạnh Hà (Không Tín): Cư ngụ tại Santa Ana, Cựu nhân viên WellsFargo Bank.

6. Bà Cung Diệu Lý (Diệu Chân): Cư trú tại Elk Grove, CA. Giáo chức tại Việt Nam từ 1970 – 1989. Cựu HT& ĐS GDPT Huyền Quang Sacramento và Stockston.

7. Bà Trương Kim Xuyến (Không Quý): Cư ngụ tại Portland, OR. Phật tử Chùa Phật Quang, Oregon. Đã hưu trí ngành Kinh Tế Tài Chánh.

Các thành viên của Ủy Ban Thanh Lý đã bầu chọn: đạo hữu Trần Thi Bạch Vân – Trưởng ban, đạo hữu Trần Thị Yến – Phó ban, đạo hữu Nguyễn Khoa – Thư ký.

Sự dấn thân của các thành viên Ủy Ban Thanh Lý thể hiện tinh thần dõng mãnh của người con Phật, dám nhập cuộc trước những khó khăn vì lợi ích chung. Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện chư thiện thần hộ pháp gia hộ Ủy Ban Thanh Lý chu toàn trọng trách như kỳ vọng của Đại Hội và toàn thể Phật tử xa gần.

Houstọn ngày 28 tháng 10 năm 2015
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành UBCV-GHPGVNTN

Tỳ kheo Giác Đẳng