Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tưởng Niệm nhân húy nhật thứ ba cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
Sinh Hoạt Tưởng Niệm nhân húy nhật thứ ba cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện
Người đẵ hiến trọn cuộc đời cho lý tưởng Quốc Gia
Những sinh hoạt này sẽ diễn ra trong ba ngày:
* Thứ Bảy 03-10 – Thánh Lễ cầu cho Linh Hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện
* Thứ Sáu 02-10 – Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm
* Chúa Nhật 04-10 – Thuyết Trình, Thơ, nhạc, diễn giả trong và ngoài Hoa Kỳ


THIỆP MỜI

Nguyệt San DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Ban Tù Ca Xuân Điềm
Nhóm Gioan Tiền Hô

Trân trọng kính mời: ________________________________

Tham dự buổi Thuyết Trình, Thơ, Nhạc Tưởng Niệm
Cố Thi Sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN

Được tổ chức tại Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd CA 92683
lúc 1:00 giờ chiều Chúa nhật, 04-10-2015 và hai buổi:

12 giờ trưa thứ Sáu 02-10: Hành Hương thăm viếng nơi đặt Tro Cốt cố Thi Sĩ
tại nhà thờ Chúa Kitô, 13280 Chapman Ave., Garden Grove.

3 giờ chiều thứ Bảy 03-10-2015: Thánh Lễ cầu cho LH Thomas More
tại Phòng Sinh Hoạt, DĐGD, 7864 WestminsterBlvd, Westminster, CA


Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho Ban Tổ Chức và là vinh dự cho Hương Hồn Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Đại Diện Ban Tổ Chức Kính Mời

BS Trần Văn Cảo – TS Nguyễn Bá Tùng – Nhạc Sĩ Xuân Điềm – Nhà Báo Trần Quang Tuyến

Mọi liên lạc xin gọi về:
(714) 716- 6241 (BS Cảo);
(714) 657-9488 (TS Tùng)
(714) 548-4619 (Ô. Tuyến);
(562) 290-7483 (NS Xuân Điềm)