Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ra Mắt Tuyển Tập “CÔNG GIÁO VIỆT NAM 2005-2015”


Cơ Sở Hy Vọng - Nhóm Gioan Tiền Hô
Nguyệt San DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại


Trân trọng kính mời
______________________________________

Tham dự buổi Sinh Hoạt Văn Học giới thiệu Tuyển Tập
“CÔNG GIÁO VIỆT NAM 2005-2015”

DO MỘT Nhóm Giáo Dân & Giáo Sĩ trong, ngoài nước thực hiện.

Được tổ chức tại
Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd CA 92683
lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 03-10-2015

Phần giới thiệu Tuyển Tập sẽ do nhà biên khảo Nguyễn Văn Lục, nhà báo Mặc Giao đến từ Canada & kỹ sư Đỗ Như Điện đảm nhiệm
             
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho các soạn giả và các cơ sở bảo trợ

Đại Diện Ban Tổ Chức Kính Mời

BS Trần Văn Cảo – Kỹ Sư Đỗ Như Điện – Nhà Báo Mặc Giao
GS Nguyễn Đức Tuyên – Nhà Văn Trần Phong Vũ

Mọi liên lạc xin gọi về:
(714) 716 - 6241 (BS Cảo)
(858) 337 – 7049 (KS Điện)
(949) 362 - 4184 (GS Tuyên)
(949) 485 – 6078 (GS Vân)