Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tàu cộng thao túng cả hai loại tiền Yuan.


TÀU CỘNG THAO TÚNG CẢ HAI LOẠI TIỀN YUAN                                
Nguyễn Thành Trí

Có lẽ nhiều người đã đang không biết và sẽ ngạc nhiên lắm khi nghe nói Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang lưu hành hai loại tiền Yuan Hoa Lục và đều thao túng gian lận cả hai loại tiền này. Phải nói cho đúng là tiền của Tàu Cộng chỉ có một, nhưng nó có hai tên gọi là (1) Nhân Dân Tệ/Renminbi, có ký hiệu là RMB., hay (2) tiền Yuan Hoa Lục với hai tính cách sử dụng khác nhau được Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng kiểm soát rất chặt chẽ.  Trên thực tế cả hai loại tiền Yuan này được sử dụng ở hai thị trường khác nhau, một ở thị trường nội địa và một ở thị trường hải ngoại.  Danh nghĩa của chúng là tiền Yuan Hoa Lục có hai tính chất liên kết hai thị trường nội địa và thị trường hải ngoại, cũng như cả hai loại tiền Yuan này được tập hợp lại do Ngân Hàng Trung Ương thực hành dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng.

Tính cách quản-lý-xé-lẻ, tách ra làm nhiều bộ phận nhỏ của nền kinh-tài Hoa Lục, thực sự là động cơ thúc đẩy Nhà Nước Tàu Cộng có hai loại tiền Yuan Hoa Lục khác nhau, một dùng cho thị trường nội địa có ký hiệu là CNY và một dùng cho việc giao dịch ngoại hối của các ngân hàng nước ngoài ở thị trường hải ngoại có ký hiệu là CNH, và việc này đã thực sự khiến cho vấn đề tài chánh của Nhà Nước Tàu Cộng trở thành phức tạp cũng giống như việc đã không minh bạch để thực hiện cùng lúc hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau rất lập lờ mờ ám.  Cái hậu quả của sự ô nhiễm nền kinh-tài Tàu Cộng lập lờ mờ ám đó đã bị bộc lộ kể từ ngày 11/8/2015 khi Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đột ngột phá giá tiền Yuan Hoa Lục; đồng thời họ cũng đã phải buông nó ra khỏi tầm tay và đang mất dần khả năng kiểm soát kềm giữ tiền Yuan Hoa Lục, cả hai loại CNY và CNH, được lâu hơn nữa.

Hãy nói cụ thể dễ hiểu là tiền Yuan Hoa Lục nội địa CNY được người dân Hoa Lục xài trong nội địa, và nó với tính chất là tiền nội tệ quốc gia nên cũng có thể được hoán đổi với các loại tiền ngoại tệ khác nhau ở trong Hoa Lục, nhưng nó bị giới hạn rất nhiều.  Trong ngoại thương và đầu tư tài chánh ở ngay trong nước cũng như đầu tư ra ở nước ngoài thì tiền Yuan Hoa Lục CNY được dùng trong nội địa cũng bị kiểm soát và có những qui định chặt chẽ.  Trên thực tế không có thị trường thực sự cho việc giao dịch ngoại tệ nên không có hối suất thực sự dùng cho thị trường ngoại tệ ở trong nước. Chính là Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng mỗi ngày phải ấn định một hối suất, và tiền Yuan Hoa Lục CNY nội tệ hoán đối với các ngoại tệ hiện có ở trong Hoa Lục phải theo hối suất ấn định.

Cho tới nay không một người bên ngoài nào có thể biết rõ được bên trong Ngân Hàng Trung Ương đã tính toán thế nào để có cái hối suất ấn định mỗi ngày.  Cách tính hối suất ấn định cho mỗi ngày là một bí mật nhà nước. Cái hối suất của tiền Yuan Hoa Lục CNY nội địa phải ở trong một cái “hộp đen” thay vì ở trong một cái “lọ thuỷ tinh trong suốt”, nhưng người ta cũng đoán chừng là Ngân Hàng Trung Ương đã thu thập giá cả từ nhiều ngân hàng quốc doanh ở cấp trung ương và địa phương, kể cả các ngân hàng hợp doanh có vốn tư bản ngoại quốc hiện đang hoạt động tại Hoa Lục.  Như vậy Ngân Hàng Trung Ương có thể vào buổi sáng ấn định một hối suất cho ngày đó, và rồi can thiệp vào các thị trường ngoại tệ trong nước để kềm giữ hối suất không lên hoặc không xuống quá 2 phần trăm.  Nhờ vào sự kiểm soát và kềm giữ hối suất như thế mà Ngân Hàng Trung Ương đã tích luỹ được một số lượng ngoại tệ dự trữ quá nhiều, đã có thời điểm của số lượng ngoại tệ dự trữ lên tới 4 ngàn tỉ Đô Mỹ vào tháng 7/2014.  Trong thời gian qua việc ngoại thương giữa hai nước Hoa Lục đã có thặng dư mậu dịch so với Hoa Kỳ khi tiền Đô Mỹ phải chạy theo tiền Yuan Hoa Lục để chi trả cho số lượng khổng lồ hàng hoá rẻ tiền Hoa Lục nhập cảng vào Hoa Kỳ mỗi năm.

Một cách khách quan người ta nhận thấy rõ ràng là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã muốn cho tiền Yuan Hoa Lục “giả tạo yếu một cách rẻ tiền” so với tiền Đô Mỹ “thực sự mạnh một cách đắc tiền” để duy trì ngành xuất cảng của Hoa Lục có đủ sức cạnh tranh vì hàng hoá xuất cảng của Hoa Lục rẻ tiền nhiều hơn khi so sánh với hàng hoá xuất cảng của các nước khác.  Đúng ra trong tình hình giao dịch ngoại thương bình thường thì tiền Yuan Hoa Lục phải được định giá một cách tương xứng và nó phải có một hối suất tự do thích hợp.  Bắt đầu vào năm 2004 Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã cho phép các ngân hàng quốc doanh Hoa Lục hoạt động tại Hong Kong và ở các trung tâm giao dịch ngoại hối ở Singapore, Anh Quốc, v.v… được đăng ký ký gởi tài khoản tiền Yuan Hoa Lục hải ngoại có ký hiệu là CNH. Cái đặc điểm của tiền Yuan Hoa Lục hải ngoại CNH là gần như có hối suất tự do theo thị trường. Nó không bị giới hạn nhiều như tiền Yuan Hoa Lục nội địa CNY.  Như vậy, cái thị trường của tiền Yuan Hoa Lục hải ngoại CNH hoàn toàn có những điều kiện Cung và Cầu của nó rất khác với những điều kiện Cung và Cầu của tiền Yuan Hoa Lục nội địa CNY. Tính đến cuối năm 2013 đã có 1.5 ngàn tỉ đôla của tiền Yuan Hoa Lục hải ngoại CNH được đăng ký ký gởi tại Hong Kong, Singapore, Anh, và các trung tâm giao dịch ngoại hối khác.

 Khi Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã thao túng tiền Yuan Hoa Lục như thế thì Ngân Hàng Trung Ương đã được cho phép in ra thêm tiền Yuan nội tệ nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của chính sách “Buông Cương Tiền Yuan” và để có thể kềm giữ cái hối suất ấn định không thay đổi trong thời gian những năm 2001tới 2005.  Sau năm 2005, Ngân Hàng Trung Ương đã để cho tiền Yuan Hoa Lục được định giá của nó 20 phần trăm trong vòng 10 năm, việc này có nghĩa là tiền Yuan Hoa Lục được định giá lại 2 phần trăm mỗi năm; tuy nhiên, việc định giá lại 2 phần trăm mỗi năm của tiền Yuan Hoa Lục cũng đã không thể hiện được cái trị giá đúng bao nhiêu của một loại tiền tệ trung thực của nó. Vào năm 2015 hiện nay là chương trình 20 phần trăm trên 10 năm 2005-2015 của tiền Yuan Hoa Lục được định giá lại 2 phần trăm mỗi năm sẽ còn 3 tháng nữa để chấm dứt. Có một điều đáng ghi nhớ là trong Thế Giới Tiền, cái yếu tố Thời Gian là quan trọng nhất.

Hơn nữa, khi xem xét cái Bảng Cân Đối Tài Sản của Ngân Hàng Trung Ương thì người ta nhận thấy Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã cố ý chú trọng vào việc in thêm rất nhiều tiền Yuan Hoa Lục chỉ để mua vào tiền Đô Mỹ.  Kể từ năm 2002 Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục có tổng tài sản trị giá dưới 1 ngàn tỉ đôla, nhưng tính tới cuối năm 2014 nó đã tăng lên một cách đáng ngạc nhiên được nghi ngờ là 6 ngàn tỉ đôla, và số lượng ngoại tệ dự trữ được tính tròn lên là 4 ngàn tỉ đôla.  Nếu so sánh với Bảng Cân Đối Tài Sản của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, thì số lượng tối đa tổng tài sản của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ chỉ có tròn 4 ngàn tỉ đôla trong khi số lượng ngoại tệ dự trữ của Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục đã là tròn 4 ngàn tỉ đôla.  Bởi vậy Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng mới có một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ rền rĩ là tiền Yuan Hoa Lục sẽ thay thế tiền Đô Mỹ, và nền kinh-tài lai căn tư bản Tàu Cộng sẽ chiếm vị trí hạng nhất qua mặt nền kinh-tài chính thống tư bản Mỹ.  Người ta phải thắc mắc nghi ngờ một loại tiền tệ như tiền Yuan Hoa Lục đã đang không có giá trị đích thực, không có khả năng tự do hối suất và mang nặng hai tính cách sử dụng khác nhau ở hai thị trường nội địa và hải ngoại, thì nó có thể nào thay thế được tiền Đô Mỹ một loại tiền tệ từ trước tới nay có giá trị đích thực vững chắc và có khả năng tự do hối suất trong mọi thời điểm phải minh bạch.

Kể từ ngày Ngân Hàng Trung Ương Tàu Cộng quyết định đột ngột phá giá tiền Yuan Hoa Lục thì việc định giá tiền Yuan CNY ở nội địa đã trở nên có tự do hơn một chút. Bây giờ cái trung điểm tỉ giá hối đoái của mỗi ngày được quyết định bởi cái hối suất cuối ngày hôm trước; điều này cho thấy cái nổ lực làm rút ngắn cái khoảng cách giữa tỉ giá hối đoái tại chỗ với cái hối suất ấn định mỗi ngày là có chừng 0.08 phần trăm đến 0.00 zero phần trăm. Tuy nhiên, cái tính chất tế nhị của việc Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã thao túng gian lận tiền Yuan Hoa Lục là trên thực tế sự khác biệt giữa hối suất tự do theo thị trường ngoại tệ tại chỗ với cái hối suất ấn định mỗi ngày được thu hẹp dần tới không còn nữa, nhưng Ngân Hàng Trung Ương vẫn còn duy trì cái biên độ thay đổi hối suất 2 phần trăm để còn có thể ấn định tỉ giá hối đoái đáp ứng theo yêu cầu của đảng và nhà nước để làm cho người bên ngoài có cảm tưởng là tiền Yuan Hoa Lục đã được giải phóng và nó có khả năng tự do hối suất để có đủ phẩm chất và đủ tiêu chuẩn một loại tiền tệ có giá trị đích thực được gia nhập vào lực lượng tiền tệ dự trữ của thế giới của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế/IMF.

Quả thật là trớ trêu và oái oăm khi Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng đã mưu tính để cho tiền Yuan Hoa Lục được gia nhập lực lượng tiền tệ dự trữ của thế giới và có Quyền Rút Vốn Đặc Biệt như các thứ tiền Đô Mỹ, tiền Yen Nhật, tiền Euro Liên Âu, và tiền Pound Anh, nhưng mưu tính của Tàu Cộng là một chuyện còn quyết định của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế/IMF là một chuyện khác khi đã quyết định không chấp nhận tiền Yuan Hoa Lục làm một hội viên ưu tú của tổ chức IMF như các loại tiền tệ ưu tú khác trong thời điểm này của năm 2015.

Trên thực tế Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục phải chờ cái quyết định kế tiếp của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế/IMF là vào 16 tháng sau của thời điểm năm 2016, như thế thời gian chờ đợi còn lâu lắm.  Lẽ tất nhiên là trong khi Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng phải toàn phần hay từng phần giải phóng thị trường Hoa Lục và trả tự do hoàn toàn cho tiền Yuan Hoa Lục, thì cũng làm phát sinh ra một vấn đề nghiêm trọng cho Ngân Hàng Trung Ương cần phải giải quyết thoả đáng.  Đó là thời gian trước đây Ngân Hàng Trung Ương đã in ra quá nhiều tiền Yuan Hoa Lục để mua vào rất nhiều tiền Đô Mỹ và để kềm giữ cho tỉ giá hối đoái không tăng lên cao.  Bây giờ Ngân Hàng Trung Ương phải bán ra rất nhiều tiền Đô Mỹ, kể cả Công Trái Phiếu Mỹ để lấy tiền Đô Mỹ rồi cũng đem bán ra để kềm giữ cho cái tỉ giá hối đoái không bị tuột xuống thấp một cách liên tục không ngừng được. Đáng lưu ý nhất là khi nền kinh-tài Tàu Cộng bị suy thoái chính là lúc nguồn vốn tư bản đã bị mở để chảy thoát ra khỏi Hoa Lục được tính cho tới ngày nay bằng 1.2 ngàn tỉ đôla.

Cái hệ thống tài chánh để cho Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng thao túng cả hai loại tiền Yuan Hoa Lục, CNY và CNH, cũng đã tạo ra những điều kiện kiểm soát chặt chẽ giữa hai loại tiền này được hoán đổi với nhau.  Bởi vì vào cuối năm 2014 nguồn vốn tư bản đã bắt đầu chảy rất nhiều ra ngoài Hoa Lục, tiền Yuan nội địa CNY gần như được hoán đối thấp hơn cả cái hối suất ấn định mỗi ngày của Ngân Hàng Trung Ương. Điều này có nghĩa là tiền Đô Mỹ được hoán đổi cao hơn nhiều. Tương tự như vậy, tiền Yuan hải ngoại CNH đã được hoán đổi còn thấp hơn tỉ giá hối đoái của tiền Yuan nội địa CNY bởi lẽ tất nhiên là lấy tiền ra khỏi Hong Kong thì dễ dàng hơn lấy tiền ra khỏi Hoa Lục.  Đây là lý do kể từ ngày 10/9/2015 thì tiền Yuan Hoa Lục hải ngoại CNH đã bị Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng kiểm soát kềm giữ chặt chẽ hơn nữa để đối phó với tiền Đô Mỹ và các ngoại tệ khác.  Kết quả của sự thao túng, điều khiển, kiểm soát cả hai loại tiền Yuan Hoa Lục, CNY và CNH, đã cho thấy khoảng cách biệt giữa hai loại tiền CNY và CNH này đã thu hẹp lại từ 1.4 phần trăm trong ngày 9/9/2015 thì còn lại 0.4 phần trăm trong ngày 10/9/2015 trong một nổ lực của Ngân Hàng Trung Ương Tàu Cộng nhằm trấn an các nguồn vôn tư bản ở trong và ngoài nước Hoa Lục.

Rất rõ ràng là để có đủ phẩm chất và đủ tiêu chuẩn của một loại tiền tệ dự trữ của thế giới và có quyền rút vốn đặc biệt, Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng chỉ cần có một loại tiền Yuan Hoa Lục thực sự có khả năng tự do hối suất trong cả hai thị trường nội địa và hải ngoại với một điều kiện ắt có là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng không được thao túng, điều khiển gian lận tiền tệ.  Cái khoảng cách biệt giữa hai loại tiền Yuan Hoa Lục nội địa CNY và tiền Yuan Hoa Lục hải ngoại CNH đã được thu hẹp còn 0.40 phần trăm trong một ngày 10/9/2015.  Cũng có khả năng cả hai loại tiền Yuan CNY nội địa và tiền Yuan CNH hải ngoại sẽ trở lại thành một loại tiền Nhân Dân Tệ Hoa Lục duy nhất và có tính chất tiền tệ mạnh bình thường khi nó không bị Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng kềm giữ điều khiển, nhưng cũng có khả năng Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục thực hiện một cuộc vạn lý trường chinh chống lại thị trường tự do. Bởi vì con đường đi từ 0.40 phần trăm dẫn tới 0.00 zero phần trăm là một cuộc vạn lý trường chinh của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng tiến tới giải phóng thị trường Hoa Lục và trả lại tự do cho tiền Nhân Dân Tệ./.

Nguyễn Thành Trí
Sài Gòn, Chủ Nhật 20/9/2015