Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời tham dự lễ tưỏng niệm cố TT Nguyễn Văn Thiệu

Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.
KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS
111 E.GISH ROAD - SAN JOSE, CA. 95112
408-437-3199

THƯ MỜI
THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN -VĂN-THIỆU

Kính Gởi :_______________________________________________________________

- Kính Gởi Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
- Quý Vị Tướng lãnh, Quý Niên-Trưởng Quân-Dân-Cán-Chính VNCH
- Quý Hội Đoàn, Tổ Chức Quốc-Gia, Quý Cơ-Quan Truyền thông và Báo Chí
- Quý Đồng Hương TNCS, Quý Anh Chị Em Thanh-Sinh-Viên Hậu Duệ.

Kính Thưa Quý Vị,

Hàng năm vào tháng 09 Quân-Dân-Cán-Chính VNCH dành một buổi Lễ Tưởng Niệm CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN-VĂN-THIỆU được tổ chức tại :

- ĐỊA ĐIỂM : Trung Tâm Sinh Hoạt Khu-Hội
  Số: 111 E. GISH - San jose, CA.95112
- THỜI GIAN : Vảo lúc 11 giờ 30 trưa, thứ Bảy ngày 26 tháng 09 năm 2015

Sau phần nghi thức dành cho buổi lễ sẽ được tiếp nối một chương trình văn-nghệ đấu tranh do các anh chị em ca-sĩ và kịch-sĩ trình diễn rất đặc sắc.

Khu Hội trân trọng kính mời quý vị vui lòng dành thời gian đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn-Văn-Thiệu và thắp một nén hương cầu nguyện cho Tổ Quốc và các Chư Vị Anh-Linh Quân-Dân-Cán-Chính VNCH đang an vị thờ kính tại Trung-Tâm Khu Hội.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
San Jose ngày 12 tháng 09 Năm 2015

TM.BAN CHẤP HÀNH KHU-HỘI
CHỦ-TỊCH
MAI - KHUYÊN

Điện Thoại liên lạc :
- Ô. Cao-Minh-Trí : 408-315-5977
- Ô. Trần-Gia-Đắc : 408-204-9522
- Ô. Huỳnh-Phong : 408-712-5977