Matt Mahan

ads header

Breaking News

Mỹ thông báo nhận 10.000 người tị nạn Syria vào năm 2016

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest thống báo số lượng người tị nạn Syria sẽ được tiếp nhận trên lãnh thổ Mỹ vào năm 2015 và 2016, ngày 10/09/2015. REUTERS/Yuri Gripas
Dưới áp lực của Liên Hiệp Quốc, Nhà Trắng ngày 10/09/2015 thông báo Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016. Con số tiếp nhận cao nhất nếu so với 1.500 người đã đến được Hoa Kỳ trong năm nay, nhưng vẫn còn quá ít so với 4 triệu người đang bỏ chạy khỏi Syria.

Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm :

« Hoa Kỳ đang trong thế phòng thủ, nhưng dưới áp lực của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân đạo và một thiểu số nghị sĩ, chính sách tiếp nhận người tị nạn Syria bắt đầu có tiến triển. Sau nhiều tuần do dự, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest vừa thông báo con số 10.000 người, sẽ được nhận vào lãnh thổ Hoa Kỳ trong năm tới.

Ông nói : « Năm nay, Hoa Kỳ hiện đang nhận 1.500 người tị nạn Syria. Tổng thống đã đề nghị nội các tăng mức nhận nhiều hơn nữa trong năm tới. Ông đã yêu cầu các cộng tác chuẩn bị tiếp đón ít nhất là 10.000 người tị nạn Syria ».

An ninh quốc gia

Nhà Trắng không quên nhắc lại là mối bận tâm chính của Hoa Kỳ vẫn là an ninh quốc gia. Một cách trả lời né tránh nhiều nghị sĩ đang phản đối việc mở cửa cho người tị nạn Syria, do e sợ là việc tiếp nhận không có phân biệt chuyển thành « nguồn cho quân khủng bố ».

Các quy định kiểm soát ngặt nghèo trước đây trước khi đón vào Hoa Kỳ vẫn tồn tại, và tiến trình này phải mất đến 18 tháng. Washington nhấn mạnh trên sự việc quy định tốt nhất cho hồ sơ Syria vẫn sẽ là ngay tại chỗ, bằng cách gia tăng áp lực quân sự chống lại quân khủng bố và hỗ trợ nhân đạo cho người Syria đang gặp khó khăn. »