Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư phàn nàn của cô Minh Ngọc & Nghị Viên Ash Kalra hồi đáp

Thư trả lời của Nghị Viên Ash Kalra được dịch Việt ngữ:

Thưa bà Ngọc Đỗ,

Cảm ơn bà đã tham dự buổi họp cộng đồng với Đại sứ Osius và bày tỏ quan tâmcủa bà.

Tôi có thể bảo đảm với bà rằng tôi đã không chỉ thị nhân viên của tôi để yêu cầu bất cứ ai tháo bỏ lá cờ Tự Do Việt Nam. Sau sự kiện này, tôi đã kiểm tra với nhân viên của tôi và họ đã không được hướng dẫn bởi bất cứ ai khác trong việc này và không bao giờ yêu cầu ai tháo bỏ lácờ vàng. Lần đầu tiên tôi được biết điều này khi câu hỏi được đặt ra với ông Đại sứ và ông đã đề cập đến mối quan tâm của ông về việc bị nhìn thấy chung với cờ vàng trong tư cách của nhà ngoại giao chính thức Hoa Kỳ.

Như bà nói đúng, tôi tự hào mang lá cờ Tự Do Việt Nam tại nhiều nơi sinh hoạt cộng đồng và đã từng tổ chức ngày Tháng Tư Đen tại hội trường thành phố trong hai năm qua với lá cờ Tự Do VN trưngbày nổi bật. Tôi có thể bảo đảm với bà rằng không phải tôi, Thị trưởng, hay cácnghị viên Hội đồng thành phố hoặc bất cứ ai từ nhân viên thành phố của chúng tôi yêu cầu cho việc loại bỏ lá cờ vì nó chính thức được công nhận bởi thành phố của chúng tôi và chúng tôi thường xuyên trưng bày nó trên cơ sở thành phố.

Tôi xin lỗi vì sự tổn thương gây ra cho bà. Lần sau nếu có xảy ra tại hội trường thành phố, xin bà liên lạc trực tiếp với tôi khi nó xảy ra và tôi sẽ giải quyết sự việc.

Cảm ơn bà đã bày tỏ mối quan tâm của bà trực tiếp với tôi và cho tôi biết nếu bà muốn tôi tiếp tục theo dõi.

Ash KalraFrom: Ngoc Do <dongoc9@gmail.com>
Sent: Monday, July 20, 2015 11:00:12 PM
To: District2
Subject: Complaint letter to Councilman Ash Kalra from SJ resident, MinhNgoc Do (English & Vietnamese version)

San Jose July 20, 2015

Dear Councilmember Ash Kaira,

As a member of the Vietnamese-American community, I was invited to the Public Town Hall with the new U.S. Ambassador in Vietnam, Ted Osiers, who visited San Jose on Tuesday, July 14, 2015. The event was organized by your office and took place in San Jose City Council Chamber.

I was very surprised, hurt and felt insulted when your assistants asked me to remove and even confiscate my necklace that has the symbol of U.S. Flag and our Viet Freedom Yellow Flag, in order to enter the Council Chamber. I did not receive a clear explanation why such an undemocratic act, a violation on my basic human rights from your assistants and from you. The invitation letter did not even mention not to bring in the symbol of any flags, let alone this was only the necklace, not the big sign or the flag itself.

You yourself always wear the tie with the logo symbol of Viet Freedom Yellow Flag every time you attend the Vietnamese Community events. You also knew very well that City of San Jose had officially recognized our Freedom Yellow Flag with a Resolution. Why did your assistants take away my necklace that bears our heritage and freedom symbol? We wonder if this undemocratic act came from the Ambassador Ted Osiers order or from your own office initiative.

Members of the Vietnamese-American community and I get hurt, and feel humiliated over this undemocratic act. What policy from San Jose City that prohibits ones entered the City Council Chamber in a public meeting wearing the necklace with symbols of Flag and Viet Freedom Yellow Flag? My community and I feel very unrest and deeply concern about this incident from your office.

Thank you Councilmember Kaira,
Do Minh Ngoc
Vietnamese-American Community member

------------------------------------------------------------------

On Tue, Jul 21, 2015 at 5:40 PM, Shih, Stacie <stacie.shih@sanjoseca.gov> wrote:

Dear Ngoc Do,

Thank you for attending the community town hall with Ambassador Osius and for expressing your understandable concern.

I can assure you that I did not instruct my staff to ask anyone to remove the Vietnamese Freedom Flag. After the event, I checked with my staff and they were not instructed by anyone else in this manner and never asked anyone to remove the flag. I first learned about this when the question was asked of the Ambassador and he made mention of his concern about being seen with the flag as the official US diplomat.

As you correctly mentioned, I proudly wear the Vietnamese Freedom Flag at many community gatherings and have hosted the Black April event at city hall for the last two years with the Freedom Flag prominently displayed. I can assure you that neither I, the Mayor, Council Members or anyone from our city staff would ask for the removal of the flag since it is formally recognized by our city and we routinely display it on city premises.

I apologize for the pain caused by the incident that occurred to you. Next time that happens at city hall, come directly to me when it happens and I will rectify the situation.

Thank you for expressing your concern directly to me and let me know if you would like me to follow up.

Ash Kalra

Sent using OWA for iPhone