Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nhìn lui, nhìn tới, sao không nhìn thẳng hiện tại?


NHÌN LUI, NHÌN TỚI, SAO KHÔNG NHÌN THẲNG HIỆN TẠI?                  
Nguyễn Thành Trí

“Nhìn Lui” là xem xét lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và nhiều người đã đang “nhìn lui” để có đủ thứ kết luận.  “Nhìn Tới” là dự đoán những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai gần hay xa, và nhiều người cũng đã đang “nhìn tới” để có đủ loại tiên tri. Tại sao rất nhiều người lại không “Nhìn Thẳng” hiện tại của Việt Nam để nói lên sự thật dưới chế độ độc tài đảng trị của Đảng Việt Cộng đã đang là một đảng chư hầu của Đảng Tàu Cộng và khiến cho nước Việt Nam trở thành một thuộc địa kiểu mới của đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng?

Vì nhiều người Việt Nam cho tới bây giờ còn chưa hiểu hết hiện trạng nước Việt Nam là một “Thuộc Địa Kiểu Mới” của “Đế Quốc Hoa Lục Tàu Cộng”, nên xin nhắc lại cái tính chất chính sách của một nước lớn như Hoa Lục Tàu Cộng áp dụng lên một nước nhỏ như Việt Nam để khống chế về chính trị, khai thác toàn phần về kinh tế thương mại, gây ảnh hưởng lâu dài về văn hoá, và mở rộng vùng kiểm soát địa chính trị.  Trên thực tế nước Việt Nam dưới sự cai trị độc tài đảng trị của một Đảng Việt Cộng đã đang mất hết chủ quyền, vì Đảng Tàu Cộng đã rõ ràng hoàn toàn khống chế Đảng Việt Cộng để chi phối nặng nề lên sự lãnh đạo đảng và quản lý nhà nước, kể cả chỉ huy quân đội Việt Nam.  Người ta có thể nói chắc chắn rằng Đảng Việt Cộng là một đảng chư hầu của Đảng Tàu Cộng không cần phải bàn cãi gì nữa.

Hơn ai hết, chính là Đảng Tàu Cộng đã không muốn nhìn thấy một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và đoàn kết lại thành một lực lượng mạnh chống lại sự xâm lăng của một đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng.  Chính là Đảng Tàu Cộng đã sử dụng Đảng Việt Cộng để gây chia rẽ trong toàn dân Việt Nam.  Mặc dù Đảng Việt Cộng luôn miệng kêu gọi “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, nhưng họ luôn hành động ngược lại. Có những sự kiện rõ rệt hiển nhiên chứng minh được Đảng Việt Cộng hoàn toàn lệ thuộc Đảng Tàu Cộng là họ đã bắt giam những người Việt Nam tỏ thái độ chính trị chống đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng xâm lược. Chỉ là một bè lũ tay sai tà quyền Việt Cộng không dám có hành động mạnh chống đối lại mẫu quốc Hoa Lục Tàu Cộng, nên bọn chúng chỉ có những phản ứng nhẹ bằng lời phản đối chiếu lệ có mục đích tiếp tục lừa gạt người dân Việt Nam. Nếu nói về sự lừa gạt thì Đảng Việt Cộng đã đang có một quá trình lừa gạt người dân Việt Nam rất nhiều năm, và đạt thành tích mị dân xuất sắc nhất.

Tính chất gian manh xảo quyệt của Đảng Việt Cộng đã lên tới đỉnh cao của nó bằng cái hình ảnh chiếc xe tăng chính qui Bắc Việt Cộng nguỵ trang treo cờ Mặt Trận DTGPMNVN chạy vào cổng Dinh Độc Lập của VNCH trong buổi trưa ngày 30/4/1975. Miền Nam Việt Nam có một giải pháp chính trị giữa hai chính phủ VNCH và CMLTCHMNVN được các bên có liên quan hứa hẹn thực hiện trong những ngày cuối tháng 4/1975, và đây chính là sự chân thành tin tưởng của ông ĐS Mỹ Martin được thể hiện trong nội dung bức điện văn gởi cho ông Kissinger trong ngày 28/4/1975 nói rõ rằng “Người Mỹ sẽ có thể ở lại Việt Nam thêm một năm hoặc lâu hơn nữa”. Ông Martin đã không ngờ được những người cầm quyền Đảng Việt Cộng tráo trở lật lọng đã lừa gạt mọi người khi họ bắt buộc TT VNCH đầu hàng vô điều kiện, phải giải tán QLVNCH, và nhất là Thủ Tướng VNCH đã ra lệnh cho “tất cả người Mỹ phải rời khỏi VN trong thời hạn 24 giờ trong ngày 29/4/1975”.

Thực chất của Đảng Việt Cộng là “bên thắng cuộc” rõ ràng gian manh, xảo trá, lường gạt cả đối phương lẫn người cộng tác với mình, vì chính phủ CMLTCHMNVN cũng bị xoá bỏ tiếp theo đó. Vì vậy Đảng Việt Cộng đã khiến cho người dân Việt Nam nghi ngờ, e ngại cái ý nghĩa chân chính của nhóm từ “quyền dân tộc tự quyết, hoà giải quốc gia, hoà hợp dân tộc” do Đảng Việt Cộng chủ trương luôn miệng kêu gọi thực hiện.  Cũng có lẽ Đảng Việt Cộng kêu gọi hoà giải với nước cựu thù là Pháp và Mỹ, vì trên những tờ báo quốc doanh hay báo đảng đều có đăng những hình ảnh cựu bộ đội Bắc Việt Cộng ôm hay bắt tay chào mừng cựu chiến binh Mỹ sang thăm lại Việt Nam. Tuy nhiên, chưa bao giờ được thấy hình ảnh người lính cộng sản VN ôm hoặc nắm tay người lính cộng hoà VN! Bởi vì những chính sách độc tài đảng trị phân biệt đối xử của Đảng Việt Cộng đã đang khiến cho cuộc nội chiến quốc-cộng vẫn còn kéo dài thêm từ 30/4/1975 cho tới nay.

Đã qua 40 năm nước Việt Nam đã thống nhất bằng một cuộc lường gạt, lường gạt đối phương và kể cả lường gạt những người anh em Miền Nam cộng tác với họ, họ tạo ra một chiến thắng quân sự bằng cưỡng chiếm chính quyền VNCH, ép buộc đối phương đầu hàng thay vì thực hiện một giải pháp chính trị.  Điều này cũng chứng tỏ sự thiếu tự tin vào bản lĩnh chính trị và chính nghĩa của Đảng Việt Cộng khi nhân dân Miền Nam thực thi quyền dân tộc tự quyết, tự do chọn lựa chính thể giữa cộng sản độc tài và cộng hoà tự do.  Đảng Việt Cộng đã cưỡng chiếm chính quyền VNCH nhưng không thể chiếm được lòng của toàn dân Việt Nam để thống nhất nhân tâm, và điều này cho tới nay đã đang được chứng minh rõ ràng là Tà Quyền Việt Cộng tay sai của đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng nên bọn chúng thực sự không có lập trường dân tộc Việt Nam.

Hiện tại Đảng Việt Cộng được sự bao che dung dưỡng của Đảng Tàu Cộng mà cả hai bè lũ cầm quyền ở mẫu quốc Hoa Lục và chư hầu Việt Nam đều chủ trương độc tài đảng trị, độc tôn và độc quyền lãnh đạo xã hội, không chấp nhận có sinh hoạt chính trị đa đảng thực sự đối lập, chia sẻ quyền lực, thì tình trạng hoà giải quốc gia, hoà hợp dân tộc rất khó thực hiện. Hãy khách quan xem xét tình hình hiện tại của Hoa Lục và Đài Loan, trong khi Đài Loan là một đảo quốc đang có một nền kinh-tài vững mạnh, một quân đội hùng hậu, một nền chính trị dân chủ và lập trường dân tộc kiên định mới có đủ sức mạnh thương lượng hoà giải với Đảng Tàu Cộng khi có cải tổ chính trị ở Hoa Lục. Trong khi ở Việt Nam thì Đảng Việt Cộng hiện có đầy đủ quân đội và công an đã đang được sử dụng như những công cụ đắc lực để bảo vệ đảng, nói chính xác cụ thể là để bảo vệ những đảng viên Việt Cộng đang cầm quyền với những đặc quyền đặc lợi của họ. Nếu họ kêu gọi hoà giải quốc gia mà họ vẫn giữ độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, họ kêu gọi hoà hợp dân tộc mà họ vẫn còn có những chính sách phân biệt đối xử giữa các thành phần nhân dân, thì rõ ràng là họ vẫn còn gian manh xảo trá lường gạt người dân Việt Nam.

Đã qua 40 năm (1975-2015) một Hội Đồng Quốc Gia Hoà Giải và Hoà Hợp Dân Tộc Việt Nam gồm có sự tham gia của những đại diện tất cả các đảng phái chính trị Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài và đại diện tất cả các chủng tộc sinh sống ở Việt Nam cùng nhau làm việc vì lợi ích của tổ quốc Việt Nam vẫn còn là một yêu cầu, nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam. Khi chia sẻ quyền lực lãnh đạo xã hội Việt Nam thì sẽ chấm dứt tình trạng độc tôn, độc quyền, độc tài đảng trị và xoá bỏ sự nô lệ ý thức hệ ngoại bang./.

Nguyễn Thành Trí, Sài Gòn 19/4/2015