Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thuỷ Táng Sống


Thuỷ Táng Sống

Gạc Ma! Gạc Ma!
Biển trời bao la
Bờ gần chông chênh mù sóng bạc
Tiếng súng quân tàu át tiếng ta
Cả đại đội thất thanh, điếng ngất
Tắt tiếng Thuỷ Tinh
Im hơi Hà Bá!

Gạc Ma! Gạc Ma!
Kẻ nào tước súng quân ta?
Những ai thu đạn người giữ biển?
Cả ngọn lê lận lưng cũng phải thòi ra!
Sinh mệnh chính mình không khí tài tự vệ,
Các anh lấy gì hoàn thành
Sứ mệnh tay không giữ biển đảo nhà?

Gạc Ma! Gạc Ma!
Chiến thuật hành quyết quân dân ta
Là lệnh cho các anh xếp hàng đổ bộ
Bì bõm lội nước ngang nửa người
Như những tấm bia trôi trước đỉnh đầu ruồi súng giặc

Khói nồng
Tay cóng
Gió tanh
Nước lạnh
Máu sôi…

Chông san hô cắt chân
Đạn đại liên xuyên sọ
Sóng nuốt thân người
Nhưng vẫn không một cánh tay nào giơ lên quá trán

Gạc Ma! Gạc Ma!
Những kẻ thu giữ đạn của các anh
Mấy đứa lột lê/tước súng các anh
Từng chôn sống non vạn dân lành trận Mậu Thân
Hay vùi ngộp ba ngàn người trận Bình Long An Lộc
Giữa chiến tranh, trên đất liền.
Đến thời hoà bình, thống nhất
Vẫn lệnh cho Thuỷ Táng Sống các anh

Dìm sóng Trường Sa
Trên đàn Gạc Ma
Như một lễ hội hiến tế sinh linh
Thản nhiên hoà máu các anh nhuộm đỏ biển nhà
Cố chứng minh quyết tâm khấu đầu nô lệ
Núp bóng thần tài bảo kê
Để từ Gạc Ma chiến lược
Khai kênh tới Trung Nam Hải
Ghé Thành Đô thệ nguyền gọi giặc bằng cha

Gạc Ma! Gạc Ma!
Bọt sóng đảo xa
Vỡ vọng bản tiến quân ca
Lá cờ chủ quyền mang theo ra đảo
Vật vờ chìm theo các anh xuống đáy biển Đông
Chỉ trơn tuyền màu máu
Còn, lũ thái thú đã tháo sao gắn lên cờ giặc

Gạc Ma! Gạc Ma!
Khó khăn nào cũng vượt qua
Kẻ thù nào cũng đánh thắng
Trừ bọn cẩu quan tham ác với dân
Và ngu hèn trước quân xâm lăng truyền kiếp

Gạc Ma! Gạc Ma!
Mười bốn tháng Ba,
Mấy mươi năm không một ngày giỗ trận
Chỉ bởi bọn bán nước từng tình nguyện hiến tế các anh
Hầu đổi lấy một kho đầy những khay vàng chữ/xanh tiền
Hiện đang tất bật
Xắn tay xây tường rào Phủ/Dinh/Biệt điện!

Gạc Ma! Gạc Ma!
Chỉ mỗi đồng bào ta
Nhớ mãi
Hoàng Sa-Biên Giới-Trường Sa,
Chính các anh
Đã dạy cho quảng đại quần chúng xứ này,
Rằng,
Lòng yêu nước và Ý chí xả thân bảo vệ đất nước
Không đời nào chia theo vĩ tuyến!

HS-BG-TS
Nhân Dân Không Bao Giờ Quên Các Anh!

14/3/2015 – 12:00 – Mặc niệm các chiến sĩ Hoàng Sa-Biên Giới-Trường Sa.
Blogger Đinh Tấn Lực