Matt Mahan

ads header

Breaking News

"Thông Báo Quan Trọng" của Nhà Thờ Elizabeth Ann Seton

Linh Mục Phanxicô Trịnh Tuấn Hoàng đang làm lễ giỗ cha Bửu Diệp tại nhà thờ Thánh Elizabeth Ann Seton thuộc Tổng Điạ Phận Galveston-Houston ngày 28 tháng 02, 2015.
"Thông Báo Quan Trọng" của Nhà Thờ Thánh Elizabeth Ann Seton

Houston, ngày 12 tháng 3 năm 2015

Kính gửi quý cơ quan Báo chí, Truyền thông Việt Nam Hải Ngoại

Thưa quý vị,

Chúng tôi, một số những thiện nguyện viên từng sinh hoạt với Linh Mục Phanxicô Trịnh Tuấn Hoàng trong nhiều năm, nhận thấy trong mấy tuần vừa qua một số cơ quan truyền thông chỉ phổ biến một trong hai BẢN THÔNG BÁO QUAN TRỌNG của Nhà Thờ Thánh Elizabeth Ann Seton, thuộc Giáo Phận Galveston-Houston trong đó có bản dịch của lá thư đề ngày 28 tháng 01, 2015 của Linh mục Chánh Xứ, Tiến sĩ Paul E. Lockey. Bản dịch này đã không phản ảnh trung thực nguyên văn của lá thư cha Lockey  khiến dư luận rất xôn xao, gây ra hoang mang và gây ảnh hưởng không tốt cho Linh mục Phanxico Trịnh Tuấn Hoàng và các công việc của ngài làm. Để trấn an dư luận và trả công bằng cho cha Hoàng, cha Lockey đã viết lá thư thứ 2 đề ngày 02 tháng 6, 2015. Giáo xứ Thánh Elizabeth đã gửi ra một THÔNG BÁO QUAN TRỌNG SỐ 2. Trong Thông báo này có bản dịch thư thứ hai của cha Lockey. Mặc dù bản dịch này cũng có chỗ không phản ảnh sự thật, nhất là trong phần nói về việc gây quỹ của Hội Bác Ái Phanxico, nhưng ít nhất cũng nói lên sự thật về cha Hoàng. Có một điều bất thường là THÔNG BÁO QUAN TRỌNG SỐ 2 NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHỔ BIẾN. Chúng tôi xin đính kèm hai văn bản nói trên và nguyên bản lá thư thứ nhất của Cha Lockey để kính nhờ quý cơ quan truyền thông cho phổ biến cả hai để dư luận được sáng tỏ.

Như quý vị thấy, thư thứ nhất của cha Lockey, câu thứ ba, dòng thứ ba, thư viết: “… Tổng Giáo phận chưa cho phép cha Trịnh Tuấn Hoàng được cử hành các Bí Tích và làm những công việc mục vụ trong toàn Tổng Địa phận….” Xin trích nguyên văn: “… the Archdiocese of Galveston-Houston has not given permission to Rev.  Hoàng Tuấn Trịnh, OFM, to perform any Sacrament and do any kind of pastoral Archdiocese.” (Ngưng trích).

Nhưng Bản dịch trong THÔNG BÁO QUAN TRỌNG thứ nhất, câu thứ 5, dòng thứ 10, xin trích: “…Tổng Địa Phận Galveston-Houston không cho phép Linh Mục Phanxico Trịnh Tuấn Hoàng được cử hành các Bí Tích và làm những công việc mục vụ trong toàn Tổng Địa Phận.” Ngưng trích.

Đây là lý do chính gây hoang mang, hiểu lầm và đồn thổi là cha Hoàng đã bị rút Chén Thánh. Cũng xin nói cho rõ, cha Hoàng xin phép để được cử hành Lễ Giỗ của cha Trương Bửu Diệp, một thủ tục cần thiết của một vị Linh mục khi đến một Giáo phận khác. Trong thời gian này, vì có người đã lên nói chuyện với cha Lockey và đã khiến cho cha Lockey hiểu lầm nên ngài gửi lá thư thứ nhất nói trên, xác định là đơn xin của cha Hoàng chưa được phê chuẩn chứ không phải là không được phép.

Sau khi một số giáo dân và chính cha Trịnh Tuấn Hoàng đã gọi điện thoại giải thích, cha Lockey đã gửi ra một lá thư thứ hai. Lá thư này cùng bản dịch đã được đăng trong THÔNG BÁO QUAN TRỌNG SỐ mà chúng tôi xin được gọi là THÔNG BÁO QUAN TRỌNG SỐ 2 cho dễ hiểu.

Chúng tôi xin trích dẫn một phần THÔNG BÁO QUAN TRỌNG SỐ 2 của Nhà Thờ Thánh Elizabeth Ann Seton có in nguyên văn lá thư thứ hai của cha Lockey đề ngày 06 tháng 02, 2015  và bản dịch sau đây:
Trích:

“Trong những ngày vừa qua, đã có một số vấn đề xáo trộn xảy ra liên quan đến Hội Từ Thiện Bác Ái Phanxico và cha Trịnh Tuấn Hoàng, tôi đã quen biết cha Hoàng một số năm và tôi luôn nhận thấy ngài là một linh mục luôn biết yêu thương và quan tâm đến người khác, và những công việc mục vụ của ngài đã giúp đỡ cho rất nhiều người qua nhiều cách thức, cả ở bên Hoa Kỳ và Viễn Đông. Cha Hoàng là một linh mục có uy tín trong Hội Dòng của ngài.

LM Hoàng đang làm lễ giỗ cha Bửu Diệp 28-02-2015
Trong một vài ngày qua, tôi đã nhận được tin là cha Hoàng đã được phép để cử hành các Bí Tích tại Giáo Xứ Thánh Elizabeth Ann Seton vào ngày 28 tháng 02, 2015. Nghĩa là ngài đã có phép để dâng Thánh Lễ Giỗ cầu nguyện cho cha Trương Bửu Diệp. Trong thời gian này, Hội Từ Thiện Bác Ái Phanxico vẫn không được phép gây quỹ trong toàn khu vực của Tổng Địa Phận Galveston-Houston”. (Ngưng trích).

Nguyên văn bằng tiếng Anh của Lá thư thứ hai:

Trích:

“ In the last few days, there has been some confusion about the Franciscan Charity and Fr. Hoang Tuan Trinh. I have known Fr. Hoang for a number of years, and I have always experienced him as a loving and caring priest, who ministry has assisted many people in many ways, both here in United States and the Far East, Fr. Hoang is a good standing with his community.

In the last few days, I have received the news that Fr. Hoang is granted permission to celebrate the Sacrements at St. Elizabeth Ann Seton Catholich Church on Frebrury 28, 2015, for a memorial mass for Fr. Trương Bưu Diệp. At this time, the Franciscan Charity has not been granted permission for a fundraising event within the boundaries of the Archdioces of Galveston-Houston”. (Ngưng trích)

Như thế, cha Hoàng chưa bao giờ bị treo chén như một số người đồn thổi. Việc gây quỹ của cha và Hội Bác Ái Phanxico trong lúc này theo lá thư thứ hai của cha Lockey thì chưa được phép gây quỹ tại Giáo Phận Galveston. Một lần nữa, bản dịch thứ hai cũng đã gây hiểu lầm không ít cho một vị linh mục đã hy sinh và nhiệt tình giúp đỡ những người nghèo khổ, khốn cùng tại VN. Hiện chúng tôi được biết, cha Hoàng đã theo lệnh cha Bề trên dòng Phanxico đang trong thời gian tĩnh tâm hai tháng trước khi nhận nhiệm sở mới.

Cũng cần nói cho rõ, nếu là một hội Bác Ái ngoài địa phận, việc được phép gây quỹ tại khu vực của Tổng Địa Phận không phải là chuyện dễ dàng. Việc này không riêng gì đối với cha Hoàng, hội Bác Ái Phanxico mà đối với tất cả những hội bác ái khác ngoài Địa Phận.

Chúng tôi mong mỏi quý cơ quan truyền thông phổ biến đầy đủ thư của chúng tôi và cả hai THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 1 & 2 của cha Lockey để dư luận được biết toàn bộ sự thật, chứ không phải một nửa của sự thật

Kính chúc quý vị sức khoẻ dồi dào và cơ quan luôn thăng tiến.

Kính thư,

Tammy Nguyễn, (thay mặt cho một số cộng tác viên)
7006 Piney Meadow Ct., Houston, TX. 77041

Email: tammymnguyen1960@gmail.com

--------------------------------------

Dưới đây là bản gốc Thư Quan Trọng
của Linh mục Chánh Xứ TS Paul Lockey*Dưới đây là bản phiên dịch Thư Quan Trọng ở trên
của Cha Quản Nhiệm (Rev. James Đỗ Hải Long). 
Chữ Anh ngữ nghiêng do VVV đưa vào từ bản gốc ở trên

Cộng đoàn Việt nam Giáo xứ Saint Elizabeth Ann Seton
<cdvnelizabethannseton@googlegroups.com> wrote:

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Kính thưa toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa Việt Nam tại GX. SEAS thân mến,

Hôm nay con (Rev. James Đỗ Hải Long, CMC, Quản Nhiệm) xin được gởi đến Quí Vị "Lá Thư Quan Trọng" mà Cha Chánh Xứ Paul Lockey yêu cầu gởi đến cho tất cả mọi Giáo Dân Việt Nam đang sinh hoạt tại Giáo Xứ St. Elizabeth Ann Seton, Houston, Texas.

January 28, 2015 My dearly beloved Vietnamese brothers and sisters in Christ:
Ngày 28 tháng 1, 2015
Kính thưa toàn thể Quí Ông Bà Anh Chị Em rất thân mến trong Chúa Kitô,

The reason that I am writing this letter is to inform you of an important notice involving Rev. Hoang Tuan Trinh, OFM (Cha Trinh Tuan Hoang), who is working for the Franciscan Charity.
Nguyên nhân mà hôm nay tôi viết lá thư này là để thông báo cùng toàn thể Quí Vị một việc quan trọng liên quan đến Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng, Dòng Phanxicô, người mà đang hoạt động cho Hội Từ Thiện Bác Ái Phanxicô.

After an inquiry conducted by some of the Vietnamese priests of our Archdiocese about the pastoral activity that Rev. Hoang and based on the majority agreement of the Vietnamese priests, the Archdiocese of Galveston-Houston has not given permission to Rev. Hoang Tuan Trinh, OFM, to perform any Sacrament and do any kind of pastoral activity within the Archdiocese. He has no authority to raise money within the Archdiocese of Galveston-Houston for any charity.
Dựa trên sự khảo sát của một số Linh Mục Việt Nam thuộc Tổng Địa Phận về những công việc mục vụ của Cha Trịnh Tuấn Hoàng, và đồng thời dựa vào sự chấp thuận và đồng ý chung của nhiều Linh Mục Việt Nam, Tổng Địa Phận GalvestonHouston không cho phép Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng được cử hành các Bí Tích và làm những công việc mục vụ trong toàn Tổng Địa Phận. Như thế, Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng không được phép để tổ chức các cuộc gây qũy cho bất cứ công việc bác ái nào trong toàn khu vực của Tổng Địa Phận Galveston-Houston.

Based on this preceding information form the Archdiocese and at the request of the Vietnamese priests of the Archdiocese, I would suggest that you do not participate or support any activities of Rev. Hoang or of the Franciscan Charity.
Dựa trên những điều ở trên và đồng thời cũng dựa vào sự yêu cầu của các Linh Mục Việt Nam trong toàn Tổng Địa Phận Galveston-Houston, tôi đề nghị cùng Quí Vị là chúng ta không tham gia và ủng hộ cho bất cứ hoạt động nào của Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng hoặc của Hội Từ Thiện Bác Ái Phanxicô.

Laudetur Jesus Christusk, nunc et semper
Tôn vinh Chúa Kitô, bây giờ và mãi mãi!

The Reverend Pauli Locker, Ph.D.
Paster, St. Elizabeth Ann Sexton Catholic Church and Schools
Linh Mục Paul E. Lockey, Ph.D.
Chánh Xứ thuộc Giáo Xứ Thánh Elizabeth Ann Seton và Trường Học.

Fr. James Long Hai Do, CM, parochial vicar of St. Elizabeth Ann Sexton Catholic Church is to inform the Vietnamese Parishioners about this letter.
Tôi yêu cầu Linh Mục Giacôbê Đỗ Hải Long, CMC, Phó Xứ thuộc Giáo Xứ Thánh Ellizabeth Ann Seton truyền đạt thư này đến tất cả mọi giáo hữu Việt Nam thuộc Giáo Xứ.

--------------------------------------

Dưới đây là lá thư thứ hai của Cha Chánh Xứ Paul Lockey
được phiên dịch bởi Cha Quản Nhiệm (Rev. James Đỗ Hải Long). 

Thông Báo Quan Trọng

Kính thưa Quí Vị, hôm nay, thêm một lần nữa, trong tinh thần Vâng Lời Cha Chánh Xứ, con xin gởi đến Quí Vị lá thư thứ hai của Cha Chánh Xứ Paul Lockey.

 ---- o0o ----

Lá Thư của Cha Chánh Xứ Paul Lockey
gởi cho toàn thể giáo dân Việt Nam
tại Giáo Xứ St. Elizabeth Ann Seton, Houston, Texas.

6 February 2015
Ngày 6 tháng 2, 2015

Dear Vietnamese Community of St. Elizabeth’s, 
Kính thưa Cộng Đoàn Việt Nam thuộc Giáo Xứ St. Elizabeth,

In the last days, there has been some confusion about the Franciscan Charity and Fr. Hoang Tuan Trinh. I have known Fr. Hoang for a number of years, and I have always experienced him as a loving and caring priest, whose ministry has assisted many people in many ways, both here in the United States and in the Far East. Fr. Hoang is in good standing with his community.

Trong những ngày vừa qua, đã có một số vấn đề xáo trộn xảy ra liên quan đến Hội Từ Thiện Bác Ái Phanxicô và Cha Trịnh Tuấn Hoàng. Tôi đã quen biết Cha Hoàng một số năm, và tôi luôn nhận thấy ngài là một linh mục luôn biết yêu thương và quan tâm đến người khác, và những công việc mục vụ của ngài đã giúp đỡ cho rất nhiều người qua nhiều cách thức, cả ở bên Hoa Kỳ và Viễn Đông. Cha Hoàng là một linh mục có uy tín trong Hội Dòng của ngài.

In the last few days, I have received the news that Fr. Hoang is granted permission to celebrate the sacraments at St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church on February 28, 2015, for a memorial mass for Father Truong Buu Diep. At this time, the Franciscan Charity has not been granted permission for a fund-raising event within the boundaries of the Archdiocese of Galveston-Houston.

Trong một vài ngày qua, tôi đã nhận được tin là Cha Hoàng đã được phép để cử hành các Bí Tích tại Giáo Xứ Thánh Elizabeth Ann Seton vào ngày 28 tháng 2, 2015, nghĩa là ngài đã có phép để dâng Thánh Lễ Giỗ cầu nguyện cho Cha Trương Bửu Diệp. Trong thời gian này, Hội Từ Thiện Bác Ái Phanxicô vẫn không được phép để gây qũy trong toàn khu vực của Tổng Địa Phận Galveston-Houston.

Let us join in prayer with Fr. Hoang and his Franciscan community that the memorial mass for Fr. Diep will bring greater concord and harmony between all people in working together for the common good of all. Let us pray for Fr. Hoang and for his Franciscan community, that together they may continue to bring the Light of Christ into the lives of all those with whom Fr. Hoang shares his pastoral gifts and love.

Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Cha Hoàng và Hội Dòng Phanxicô, và cầu mong Thánh Lễ Giỗ cho Cha Diệp sẽ mang đến thật nhiều sự hòa thuận và bình an giữa tất cả những ai đang cùng nhau làm việc nhắm tới lợi ích chung cho nhân loại. Chúng ta cũng hãy hiệp ý cầu nguyện cho Cha Hoàng và Hội Dòng Phanxicô của ngài, để họ có thể cùng nhau tiếp tục đem Ánh Sáng Chúa Kitô vào cuộc sống của tất cả những ai mà Cha Hoàng sẽ chia sẻ những món quà và tình thương trong tinh thần mục vụ.

Praised be Jesus Christ, now and forever,
Tôn vinh Chúa Kitô, bây giờ và mãi mãi.

The Reverend Paul E. Lockey, Ph.D.
Pastor, St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church and Schools
Linh Mục Paul E. Lockey, Tiến Sĩ
Chánh Xứ thuộc Giáo Xứ Thánh Elizabeth Ann Seton và Trường Học