Matt Mahan

ads header

Breaking News

Say Kinh Bát Nhã


Say Kinh Bát Nhã

Liếm ly rượu đỏ mềm môi
Say kinh Bát Nhã bồi hồi giấc trưa
Gió lùa ngọn tóc đong đưa
Sư cô thèm lượt chải thưa sợi buồn

Bốn mươi năm mất mùa xuân
Áo thôi bay trắng sân trường cỏ xanh
Bốn mươi năm “lịnh Cam Ranh”*
Bốn mươi năm hận xây thành héo hon

Thuyền ra cửa biển đâu còn
Tiếng rao “chè đậu” Sài Gòn nửa đêm
Học khuya thèm ngọt thèm nem
Gió thoang thoảng nhẹ môi em thơm nồng

Bốn mươi năm nát cõi lòng
Đổi đời Không-Sắc Sắc-Không bạn-thù
Tròn lăn như trái mù u
Thế đồ vướng vấp chân sư thiền hành

Bốn mươi năm máu lạnh tanh
Ác gian phản tỉnh ăn năn như ruồi
Blogger tuổi trẻ như chơi
Đấu tranh dân chủ xây đời tự do

Chẳng bao lâu nữa con đò
Hồi đầu thị ngạn… cơ đồ bình minh
Giai nhân mỉm nụ cười tình
NIệm kinh Bát Nhã thư sinh… đã già

Nhớ ngày khởi loạn 40 năm trước…
16/3/1975 – 16/3/2015

Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

*Hôm nay: 16/3/2015; 40 năm trước, 16/3/1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên gọi Tướng Nguyễn Văn Phú đến Cam Ranh họp, nghe công bố quyết định bỏ Vùng II, khởi đầu cuộc triệt thoái quân lực VNCH, khởi đầu ngày tan tác, cho bộ đội Cộng sản Bắc Việt tiến nhanh, hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam…, khởi đầu ngày đau thương cho dân tộc Việt Nam…; và nay, 40 năm sau, với cuộc đấu tranh ngoạn mục của tuổi trẻ dấn thân, từ quốc nội đến hải ngoại, Việt cộng đang lùi mau trên đường tan rã…