Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tâm Thư của KS Đỗ Thành Công ƯCV Dân Biểu CA ĐH27

KS Đỗ Thành Công
Tâm Thư
ƯCV Dân Biểu Tiểu Bang California, Địa hạt 27

Kính thưa quý đồng hương,

Năm 2016, bà Nora Campos, Dân biểu Điạ hạt 27, sẽ mãn nhiệm, và đây là cơ hội để cộng đồng chúng ta có đại diện dân cử người Việt tại Quốc Hội Tiểu bang California. Vì vậy, tôi đã công bố tranh cử chức Dân biểu Tiểu bang California, Điạ hạt 27, nhiệm kỳ 2016 – 2018.  Ðây là Địa hạt có nhiều người Việt sinh sống nhất của thành phố San Jose, gồm khu vực 7 (trong đó có khu phố thương mại Little Saigon), khu vực 3 và các vùng lân cận của Alum Rock, Vista Park, Aborn, Evergreen, và có dân số gần nửa triệu người, trong đó hơn 33% dân gốc Á Châu với đa số là người Mỹ gốc Việt. Nếu đồng hương chúng ta nỗ lực đi bầu đông đủ, thì khả năng ƯCV đắc cử từ lá phiếu của cộng đồng của chúng ta rất cao.

Tốt nghiệp Cao Học, tôi hiện đang làm việc trong lãnh vực điện tử. Vào năm 2006, sau hơn 20 năm đấu tranh cho Tự-do, Dân-chủ và Nhân-quyền cho Việt Nam, tôi đã trở về quê hương trực tiếp đấu tranh và đã bị CSVN bắt giam và tôi đã tuyệt thực 38 ngàỵ Sau cùng, vì áp lực mạnh mẽ của các vị Dân cử, truyền thông Việt-Mỹ và trước sự đấu tranh kiên trì của các cá nhân, tổ chức, hội đoàn trong Cộng Đồng người Việt tỵ nạn, nhà cầm quyền Hà Nội buộc phải trả tự do và trục xuất tôi về Mỹ.

Cùng với sự hình thành của Cộng Đồng Người Việt mỗi lúc một lớn mạnh, nhu cầu cần có đại diện gốc Việt tại Quốc Hội California để tranh đấu tích cực cho quyền lợi thiết thực của cư dân Điạ hạt 27 và cho Cộng Đồng chúng ta nói riêng, thật vô cùng cần thiết. Vì vậy, tôi tranh cử và mong mỏi được sự yểm trợ của cư dân trong Địa hạt 27, đồng hương bắc California và khắp nơi trên nước Mỹ.

Với phương châm: Danh-dự, Trong-sạch, tôi tranh cử trong tinh thần Phục-vụ và đặc biệt lưu tâm đến các vấn đề sau:

- An toàn công cộng, giảm tội phạm và tình trạng người vô gia cư.

- Ngăn chận tệ nạn nhập khẩu thực phẩm có thể nhiễm độc, gây nguy hại sức khoẻ người tiêu thụ.

- Tạo điều kiện dễ dàng cho tiểu thương kinh doanh, duy trì và phát triển công ăn việc làm tại California.

- Tranh đấu giảm thiểu tối đa việc tăng học phí quá cao tại các trường Đại Học Tiểu Bang và hỗ trợ dự án miễn học phí cho Đại học Cộng Đồng.

- Ngăn chận tệ nạn buôn người và không dung túng cho bất cứ cá nhân hay hành động nào vi phạm nhân quyền.

Tôi chân thành kêu gọi quý đồng hương ủng hộ lá phiếu và đóng góp tài chánh, để chúng ta có Dân Biểu người Việt Quốc Gia tại Quốc Hội Tiểu bang California, Địa hạt 27.

Chi phiếu yểm trợ xin đề : Do for State Assembly 2016,
địa chỉ 2647 Senter Rd, Box 196 - San Jose CA 95111,
Tel: 408-703-7544

San Jose, ngày 07 tháng 3 năm 2015
Trân trọng,

Đỗ Thành Công

Web site: www.doforstateassembly.com
Email/Paypal: do4stateassembly2016@gmail.com

Paid for by Do for State Assembly 2016
Được trả tiền bởi Ban Vận Động Do For State Assembly 2016. Luật liên bang đòi hỏi chúng tôi phải báo cáo lại tên, địa chỉ, nghề nghiệp và nơi làm việc của những người đóng góp tài chánh quá $200 dollars trong một năm.
Đồng thời tiền yểm trợ cho cuộc tranh cử không được khấu trừ từ sở thuế như tiền góp cho công việc từ thiện.

Mời bấm vào hình dưới để xem bản phóng lớn