Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tiệc gây quỹ tranh cử chức vụ Nghị viên khu vực 7 cho ƯCV viên Biên Đoàn

Tiệc gây quỹ tranh cử chức vụ Nghị viên khu vực 7 cho ƯCV viên Biên Đoàn

Tiệc gây quỹ đã diễn ra lúc 5 giờ chiều hôm Chủ Nhật ngày 31/7/2022 tại nhà hàng Dynasty San Jose với đông đảo quan khách tham dự.

Buổi tiệc được khai mạc bằng nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm do ông Hoàng Thưởng đảm trách.
Tiếp đó, hai MCs Hoàng Tuấn và Trung Trực giới thiệu bà Cao Thị Tình giới thiệu thành phần quan khách tham dự.
Kế đến, ông Hoàng Thưởng đọc sơ lược về tiểu sử của Ứng cự viên Đại Uý Cứu Hoả Biên Đoàn.

Mời quý vị theo dõi video Mỹ Lợi tường thuật dưới đây:


Dưới đây là hình ảnh buổi tiệc quỹ tranh cử cho ƯCV Biên Đoàn