Matt Mahan

ads header

Breaking News

Matt Mahan: Phản đối việc bỏ phiếu của người không phải là công dân Hoa Kỳ

Matt Mahan

Yêu cầu Hội đồng Thành phố phản đối việc bỏ phiếu của người không phải là công dân Hoa Kỳ

Matt Mahan, Nghị viên Hội đồng Thành phố và Ứng cử viên Thị trưởng San Jose: 

Kính thưa quý vị.  Vào Thứ Ba tuần này, lúc 6 giờ chiều ngày 23 tháng 8, Hội đồng Thành phố San Jose sẽ thảo  luận về vấn đề bỏ phiếu của những người không phải là công dân Hoa Kỳ trong các cuộc bầu cử địa phương. Như quý vị đã biết, tôi phản đối việc này. Tôi tin rằng quyền công dân phải có ý nghĩa, và việc bỏ phiếu vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của một công dân. Nhiều người đã chiến đấu và hy sinh vì quyền này của chúng ta để được là một công dân. Chúng ta không nên làm giảm bớt tầm quan trọng của quyền công dân bằng cách tước bỏ quyền căn bản nhất của nó. 

Dĩ nhiên, chúng ta phải làm tốt hơn nữa để mở rộng cho nhiều người có thể tham gia vào nền dân chủ của chúng ta. Có rất nhiều cư dân chăm chỉ, đóng thuế lâu năm, những người xứng đáng có tiếng nói trong chính phủ của họ, nhưng chưa phải là công dân. Chúng ta nên tạo cơ hội cho những cư dân này trở thành công dân. Chúng ta không nên đi đường tắt bằng cách thay đổi định nghĩa về quốc tịch. 

Ngày nay, tiến trình trở thành công dân là vô cùng khó khăn và chậm chạp. Nhiều công dân nhập tịch và người nhập cư hợp pháp đã rất hiểu tình trạng rối loạn quyền hạn của hệ thống nhập cư của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục vận động cho các cải cách của liên bang để tạo ra các con đường rõ ràng và hợp pháp để trở thành công dân cho những người sẵn sàng thực hiện cam kết đó với đất nước của chúng ta. Nhưng sẽ là sự lựa chọn sai lầm khi hoạt động đơn phương trong một thành phố và cho phép bất kỳ ai cũng được bỏ phiếu. Đặc biệt việc này là không công bằng đối với những công dân đã nhập tịch, những người đã làm việc rất chăm chỉ để giành được quyền bỏ phiếu bằng cách làm theo tất cả các điều lệ đúng đắn đã được đặt ra. 

Tôi cũng lo ngại về tính hợp hiến của việc bỏ phiếu của những người chưa được nhập tịch để trở thành một công dân Hoa Kỳ. Tôi lo rằng nó sẽ không thể thực hiện một cách hợp pháp và thành phố sẽ bị buộc phải chi hàng triệu đô la để tranh cãi này trước tòa. Đây sẽ là một cách xử dụng tiền thuế của dân lãng phí. Chúng ta nên dành ngân sách hạn chế của chúng ta cho các khoản đầu tư có ảnh hưởng nâng cao cuộc sống của mọi người. Ví dụ như: thuê thêm cảnh sát bảo vệ an ninh, xây dựng nhà ở giá cả phải chăng hơn, dọn dẹp và làm đẹp thành phố, chấm dứt tình trạng vô gia cư và mở rộng đường phố. 

Nếu quý vị đồng ý, xin mời đến tham dự cuộc họp Hội đồng vào thứ Ba tuần này. Mặc dù chúng tôi sẽ không biểu quyết về vấn đề này tại cuộc họp này, nhưng tiếng nói của quý vị sẽ giúp cho các đồng viện của tôi thấy rằng quý vị không ủng hộ việc này khi đưa ra biểu quyết trong tương lai. 

Quý vị có thể tham gia cuộc họp qua Zoom lúc 6 giờ tối:  https: //sanjoseca.zoom.us/j/88957084529. Quí vị cũng có thể tham dự trực tiếp với chúng tôi tại Tòa Thị Chính:  Phòng họp Hội đồng Thành phố, số 200 E. Santa Clara St. San Jose, CA 95113.

Tôi hy vọng sẽ gặp bạn vào thứ Ba!

Matt Mahan


Tell City Council to Oppose Non-Citizen Voting
By: Matt Mahan, District 10 Councilmember and Candidate for Mayor

This Tuesday, August 23rd at 6pm the San Jose City Council will discuss the issue of noncitizen
voting in local elections. As you know, I oppose this proposal.

I believe that citizenship means something — and that voting is both a right and responsibility of being a citizen. Many have fought and died for our rights as citizens. We should not reduce the significance of citizenship by taking away its most fundamental promise.

Of course, we must do better to expand who can fully participate in our democracy. There are many hardworking, long-time taxpaying residents who deserve a voice in their government, butare not yet citizens. We should create opportunities for these residents to become citizens. We should not take a shortcut by changing the definition of citizenship.

These days, the process to become a citizen is extremely difficult and slow. Many naturalized citizens and legal immigrants are very familiar with the dysfunction of our immigration system. I will continue to advocate for federal reforms to create clear and legal pathways to citizenship for those who are willing to make that commitment to our country. But it is the wrong choice to act alone as a city and just allow anyone to vote. It is especially unfair to the naturalized citizens who worked very hard to earn their right to vote by following all of the correct steps.

I also have concerns about the constitutionality of non-citizen voting. I am worried that it will be impossible to legally implement, and that the city will be forced to spend millions in public dollars defending the policy in court. This would be a poor use of public money. We should be spending our limited resources on investments that positively impact everyone’s lives: hiring more police officers, building more affordable housing, cleaning up the city, ending homelessness, and paving the roads.

If you agree, it’s important that you share your opinion at this Tuesday’s Council meeting. While we will not be voting on the issue at this meeting, your voice can help show my colleagues that you do not support this proposal when it comes up for a vote in the future. You can join the meeting via Zoom at 6pm here:

You can also join us in person at City Hall:
City Council Chambers
200 E. Santa Clara St.
San Jose, CA 95113

I hope to see you on Tuesday!