Matt Mahan

ads header

Breaking News

Một số kết quả ban đầu của cuộc bầu cử sơ bộ tại Quận Cam

Ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ Mrs. Janet Nguyễn.

Một số kết quả ban đầu của cuộc bầu cử sơ bộ tại Quận Cam

Vào 8 giờ tối ngày Thứ Ba 7 tháng 6 2022, các phòng phiếu tại Cali đã chính thức đóng cửa. Tiến trình kiểm phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ bắt đầu. Nhận xét chung đầu tiên: tỉ lệ cử tri California đi bỏ phiếu rất thấp, chỉ vào khoảng 18%.  Một số kết quả bầu cử ban đầu ghi nhận tại Quận Cam- nơi có đông đảo cư dân gốc Việt- tính đến 7:00 sáng ngày Thứ Tư 8 tháng 6:

– Cuộc đua vào vị trí Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45 diễn ra giữa ba ứng cử viên: Jay Chen (Dân Chủ), Michelle Steel (Cộng Hòa), Long Phạm (Cộng Hòa). Theo electionresults, hiện nay bà Michelle đang dẫn đầu với tỉ lệ 49.3%, tiếp theo là ông Chen 41.2%. Ông Long Phạm đạt tỉ lệ đáng khích lệ 9.5%.

– Cuộc tranh dành vị trí Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 70 có lẽ được cộng đồng gốc Việt chú ý nhiều nhất, bởi vì có đến 4 ứng cử viên gốc Việt: Diedre Thu Hà (Dân Chủ), Trí Tạ, Kimberly Hồ, Ted Bùi (đều là Cộng Hòa). Theo ocvote, Ứng cử viên Diedre Thu Hà hiện đang dẫn trước với tỉ lệ 38.47%, theo sau là Trí Tạ 22.22%. Hai ứng cử viên Ted Bùi và Kimberly Hồ có tỉ lệ rất sát là 13.91% và 13.89%

– Cho chức vụ Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Địa Hạt 36, ứng cử viên Janet Nguyễn (Cộng Hòa) đang dẫn trước ứng cử viên Kim Carr (Dân Chủ) với tỉ lê 57.47% và 42.53%

–  Cho vị trí Giám Sát Viên Quận Cam Địa Hạt 2, ứng cử viên Vicente Sarmiento đang dẫn với tỉ lệ 31.63%, ứng cử viên gốc Việt Kim Bernice Nguyễn (Nghị Viên Thành Phố Garden Grove) theo sau với tỉ lệ 23.31%.

–  Cho vị trí Chánh Lục Sự Quận Cam, ứng cử viên gốc Việt Hugh Nguyễn đang dẫn đầu với tỉ lệ rất xa là 83.62%.