Matt Mahan

ads header

Breaking News

Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tròn 11 tuổi

Quang cảnh chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm khai mạc buổi tiếp tân của ĐPT Đáp Lời Sông Núi tròn 11 tuổi

Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tròn 11 tuổi

Buổi Tiếp Tân mừng Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tròn 11 tuổi đã diễn ra lúc 11 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 2022 tại nhà hàng Crema Coffee tọa lạc tại 238 Race St., San Jose CA 65126.

Được biết Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thành lập ngay 15/1/2011 phát về việt Nam từ 7:30 đến 8 giờ tối, giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn SW 31 mét 9670 khz.

Sau nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm, hai MC Hải Sơn và Minh Nguyệt giới thiệu thành phần quan khách và truyền thông tham dự.

Tiếp đó, ông Nguyễn Trung Cao, trưởng ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cám ơn quan khách. Ông Cao lược qua các buổi giới thiệu Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi với đồng hương ở các thành phố lớn tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Châu Úc và Tân Tây Lan. Tại những nơi này, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi đã ra mắt đồng hương và trình bày chủ chương và mục tiêu của đài. 

VỀ MỤC TIÊU:

• Đẩy mạnh công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ độc tài đảng trị tại quê nhà, hỗ trợ cho đồng bào quốc nội vùng lên chống giặc Tàu xâm lược

• Phá vỡ hệ thống tuyên truyền dối trả của đảng CSVN

• Hỗ trợ cho phong trào đòi dân chủ đang nở rộ trong nước 

• Trình bày, giải thích về quyền lợi và trách nhiệm của người dân.

VỚI CHỦ TRƯƠNG:

• Là tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ của tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân 

• Sự thật là kim chỉ nam

• Đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng

• Hướng về tương lai để xây dựng một đất nước dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên 

• Đề cao văn hóa dân tộc, tính nhân bản.

NGHE ĐÀI - Tại hải ngoại:
Điện thoại: 1(605)781-9802
1(425)585-1550

Apps "RadioDLSN" trên điện thoại thông minh

Youtube: http://www.youtube.com/daploisongnui

• Website http://radiodisn.com