Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Tin mới nhất về chủng ngừa Covid-19

San Jose: Tin mới nhất về chủng ngừa Covid-19

Nguyễn Hiệp

Liều chủng tăng cường (booster shot):  Liều chủng tăng cường đã được chấp thuận cho bất cứ người nào từ 18 tuổi trở lên gồm 2 trường hợp:

Cho những người đã chích 2 mũi chủng ngừa (vaccine) cuả Moderna và Pfizer ít nhất 6 tháng.

Cho những người đã chích 1 mũi chủng ngừa Johnson & Johnson ít nhất 2 tháng.

Tại sao phải nên chích mũi booster?

Dữ kiện y học cho thấy sau 6 tháng được chủng ngừa thuốc Moderna và Pfizer, hiệu lực cuả kháng thể chống Covid-19 giảm đi.  Sau 2 tháng được chủng ngừa thuốc Johnson & Johnson, hiệu lực cuả kháng thể chống Covid-19 cũng bị giảm đi.  

Vì thế, chúng ta cần chích thêm l iều chủng tăng cường để bảo vệ cơ thể chúng ta chống lại Covid-19, nhất là khi mùa đông tới.

Hiện nay Covid-19 đang hoành hành dữ dội tại các nước Âu Châu và nhiều nước phải đóng cửa trên toàn quốc!

Mong bà con cô bác chích ngừa mũi booster càng sớm càng tốt để yên tâm vui hưởng những ngày lễ Tạ Ơn và Chuá Giáng Sinh sắp đến. 

Sau đây là điạ điểm chủng ngừa không cần hẹn trước trong vùng chúng ta từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11. 2021. Nguyễn Xuân Hiệp
Đại Diện Quận Hạt Santa Clara
Chương Trình Chống Covid-19