Matt Mahan

ads header

Breaking News

THÔNG BÁO SỐ 7 của Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

 


BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA

THÔNG BÁO SỐ 7

V/v -Địa Điểm Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California .

- Thay đổi chức vụ Tổng Thư Ký Ban Bầu Cử

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
Quý bậc trưởng thượng, quý thân hào nhân sĩ,
Quý Hội đoàn Tổ chức, quý đồng hương vùng Bắc California
Cùng các cơ quan truyền thông

Ban Bầu Cử (BBC) kính gửi đến quý vị những chi tiết liên quan đến cuộc bầu cử như sau

I- Ngày bầu cử

Được ấn định là Chủ Nhật 1-11-2020 từ 9:00AM đến 4:00PM

II- Địa Điểm :

21- Khu Thương Xá Lion Plaza đường Tully và King

22- Khu Thương Xá Senter Đường Senter Rd gần chợ LEE và VP Bác Sĩ trần Công Luyện

23-Khu Thương Xá GRAND CENTURY MALL Đường Story

24- Khu Thương Xá VIETNAM TOWN Đường Story

25 Khu Chợ OCEAN SUPER MARKET Đường Victory Park Milpitas

26- Văn Phòng BS Trần Công Luyện TB Bầu Cử ( Số 2899 Senter Rd #140 San Jose CA 95111) Dành riêng cho quý Hội Đoàn các nơi về nộp Phiếu Bầu của các thành viên trong đơn vị trách nhiệm. (Phong Bì lớn cần dán kín )

Có thể gọi thành viên trong BBC đến lấy : Trần Đức Túc (408) 924-0815 , hoặc 408-593-0563
Ông Nguyễn Bạch Túc 408-605-3756
Ông Phan quang Nghiệp 408-833-9707

III- Tổng Thư Ký : Có sự thay đổi kể từ 20/10/2020

Tổng Thư Ký Ban Bầu Cử : ÔNG HOÀNG THƯỞNG Hội LLSQ THỦ ĐỨC QLVNCH
Thay thế Bà CAO THỊ TÌNH Xin từ nhiệm .

Trân Trọng

San Jose, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Thay mặt Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California