Matt Mahan

ads header

Breaking News

ƯCV Janet Nguyễn: Chỉ còn 13 ngày nữa là đến ngày bầu cử… Và chúng tôi có TIN KHẨN CẤP!!


Kính thưa quý đồng hương,

Chỉ còn dưới 13 ngày là đến Ngày Bầu Cử! Và chúng tôi có TIN KHẨN CẤP!!
 

Theo tin tức của văn phòng bầu cử cho thấy, đã có hơn 61 ngàn phiếu bầu được nộp vào, nhưng trong số đó, rất ít từ các cử tri gốc Việt. Thế nên, hơn bao giờ hết, chúng tôi rất cần lá phiếu của quý vị.  Xin hãy gửi những phiếu bầu của quý vị NGAY HÔM NAY.

Để biết được thùng phiếu nào gần nhà nhất, xin hãy bấm vào này đây

Như quý vị còn nhớ vào năm 2018, chúng ta đã mất đi ghế Thượng Viện chỉ với 3000 phiếu vì hơn 34 ngàn người Mỹ gốc Việt đã không đi bầu.

Hiện nay, văn phòng tranh cử của Janet đã luôn tích cực vận động và liên lạc với những cử tri, vì chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của cuộc bầu cử này và để tiếng nói chân thật của cộng đồng người Việt phải được lắng nghe tại Quốc Hội Tiểu Bang.

Xin quý đồng hương giúp tôi hôm nay bằng cách ủng hộ $5, $10, $25, $50, $100 hoặc bất cứ số tiền nào quý vị có thể ủng hộ được.

Nếu quý vị có câu hỏi về bầu cử, xin gọi cho văn phòng tranh cử của Janet Nguyễn tại 714-786-8800 hoặc email cho văn phòng tại info@janetnguyen.com

Quý đồng hương ủng hộ bằng chi phiếu xin ghi và gởi về:

Janet Nguyen for Assembly 2020
12866 Main Street, Suite 202
Garden Grove, CA 92840
 
Xin vui lòng ghi số điện thoại và email của quý vị trong trường hợp chúng tôi cần liên lạc.