Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tiệc họp mặt thầy cô giáo mừng Tân Niên 2020 của Trung Tâm Việt ngữ Văn Lang.

Ban Điều Hành và Cố vần của Trung Tâm Việt Ngữ Âu Cơ
Tiệc họp mặt thầy cô giáo mừng Tân Niên 2020 của Trung Tâm Việt ngữ Văn Lang.
Buổi tiệc đã được tỏ chức từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối Thứ Bảy 29 tháng 2 năm 2020 tại nhà hàng Flourising Garden Seafood Restaurant San Jose. Mời quý vị và các bạn bấm vào hình dưới để xem video: