Matt Mahan

ads header

Breaking News

Trần Maico: Tóm tắt phiên điều trần 1 - Schiff không khai thác được gì thêm

Luật sư Trần Maico, chủ trương trang Youtube: Tran MaicoUSA
Trần Maico: Tóm tắt phiên điều trần 1 - Schiff không khai thác được gì thêm
Nguồn video: https://youtu.be/96_PJfPdE-U
Buổi điều trần công khai đầu tiên với 2 nhân vật Kent và Taylor đã không thể mang lại lợi thế gì cho phe Dân chủ, trái lại còn thêm các luận cứ có lợi cho phía TT Trump!