Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lễ Tưởng niệm Quốc Hận 30/04/1975 lần thứ 6 tại San Rafael, Marin County

Nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt và phút mặc niệm trong buổi lễ Quốc hận 30/4 tại San Rafael ngày 28/4/2019
Hôm Chủ Nhật 28 tháng 4 Năm 2019 Hội ái hữu Người Mỹ gốc Việt Quận Marin cùng Hội ái hữu HO San Francisco và hội đồng liên hiệp Cựu Chiến binh Hoa Kỳ Quận Marin, đã tổ chức buổi Lễ Tưởng niệm Quốc Hận 30/04/1975 lần thứ 6 tại Hồ Hoài Hương Công viên Civic Center Quận Marin, 3501 Civic Center Drive, thành phố San Rafael.

VIDEO:


PICTURES